İktisat Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON115 - İktisat Tarihi Zorunlu 3 0 0 4
2 ECON111 - İktisada Giriş Zorunlu 4 0 0 6
3 ECON103 - Matematik Analiz Zorunlu 4 0 0 4
4 ECON119 - Betimsel İstatistik Zorunlu 3 0 0 4
5 ECON117 - Sosyal Bilimlere Giriş Zorunlu 3 0 0 4
6 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
7 ECON121 - Metodoloji I Zorunlu 2 0 0 2
8 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
9 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON104 - Çok Değişkenli Analiz Zorunlu 4 4 4 6
2 ECON102 - Makroİktisat I Zorunlu 3 3 3 6
3 ECON114 - Metodoloji II Zorunlu 0 2 2 2
4 ATA002 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2 0 2
5 ECON108 - Mikroiktisat I Zorunlu 3 3 3 6
6 ECON110 - Sosyal Güvenlik Politikaları Zorunlu 3 3 3 4
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON203 ECON102 Makroiktisat II Zorunlu 3 0 0 5
2 ECON215 ECON108 Mikroiktisat II Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON217 - Uluslararası İktisada Giriş Zorunlu 2 0 0 2
4 ECON205 - Para Teorisi ve Finans Zorunlu 3 0 0 4
5 ECON209 - Doğrusal Cebir Zorunlu 3 0 0 3
6 ECON209 - Doğrusal Cebir Zorunlu 3 0 0 3
7 ECON207 - Matematiksel İstatistik I Zorunlu 4 0 0 5
8 ECON211 - Muhasebe Zorunlu 3 0 0 4
4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON220 - AB ekonomisi ve Politikaları Zorunlu 2 2 2 4
2 Econ216 ECON215 Mikroiktisat III Zorunlu 3 3 3 5
3 ECON210 - Differansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON222 - Programlama Zorunlu 4 4 4 4
5 Econ218 ECON203 Makroiktisat III Zorunlu 3 3 3 5
6 ECON208 ECON207 Matematiksel İstatistik II Zorunlu 4 4 4 5
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON305 ECON208 Ekonometri I Zorunlu 3 0 0 4
2 ECON313 - Belirsizlik ve Bilgi Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 4
3 ECON315 - Uluslarası Finansal Makroiktisat Zorunlu 3 0 0 4
4 ECON303 - Büyüme Teorileri Zorunlu 3 0 0 4
5 ECON301 - İşgücü İktisadı Zorunlu 3 0 0 4
6 ECON307 - İktisadi Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 0 4
7 ECON401 - Sanayi İktisadı Seçmeli 3 0 0 5
8 ECON442 - Siyasal İktisat ve Kurumlar Seçmeli 3 0 0 5
9 ECON403 - Para Politikası Üzerine Tartışmalar Seçmeli 0 0 0 5
10 ECON455 - Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 5
11 ECON412 - Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 0 0 5
12 ECON423 - Davranışsal İktisat Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON306 ECON305 Ekonometri II Zorunlu 3 3 3 4
2 ECON304 ECON303 Dinamik Makroiktisat Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON312 - Oyun Teorisi Zorunlu 3 3 3 5
4 ECON309 - Uygulamalı İktisat Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON302 - Strateji, Firma ve Piyasalar Zorunlu 3 3 3 5
6 ECON320 - Uluslararası İktisat Zorunlu 3 3 3 4
7 ECON422 - Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi Seçmeli 3 3 3 5
8 ECON458 - Küreselleşme ve Finansal Krizler Seçmeli 3 3 3 5
9 ECON463 - Refah İktisadı Seçmeli 3 3 3 5
10 ECON418 - Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 3 3 5
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON401 - Sanayi İktisadı Zorunlu 3 0 0 5
2 ECON455 - Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 5
3 ECON412 - Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 0 0 5
4 ECON442 - Siyasal İktisat ve Kurumlar Seçmeli 3 0 0 5
5 ECON403 - Para Politikası Üzerine Tartışmalar Seçmeli 0 0 0 5
6 ECON423 - Davranışsal İktisat Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 0 0 10
2 ECON471 - Kalkınma İktisadı Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON404 - Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON422 - Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi Seçmeli 3 3 3 5
5 ECON458 - Küreselleşme ve Finansal Krizler Seçmeli 3 3 3 5
6 ECON458 - Küreselleşme ve Finansal Krizler Seçmeli 3 3 3 5
7 ECON463 - Refah İktisadı Seçmeli 3 3 3 5
8 ECON418 - Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 3 3 5
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top