İktisat Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
3 ECON115 - İktisat Tarihi Zorunlu 3 3 0 4
4 ECON117 - Sosyal Bilimlere Giriş Zorunlu 3 3 0 4
5 ECON121 - Metodoloji I Zorunlu 2 2 0 2
6 ECON103 - Matematik Analiz Zorunlu 4 4 4 4
7 ECON111 - İktisada Giriş Zorunlu 4 4 4 6
8 ECON119 - Betimsel İstatistik Zorunlu 3 3 3 4
9 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 2 2 2

ECON111 İktisata Giriş dersinin AKTS değeri 5’ten 6’ya çıkarılmıştır.

ECON119 Betimsel İstatistik dersinin AKTS değeri 3’ten 4’e çıkarılmıştır.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON102 - Makroekonomi I Zorunlu 3 3 3 6
2 ECON114 - Metodoloji II Zorunlu 0 2 2 2
3 ECON108 - Mikroiktisat I Zorunlu 3 3 3 6
4 ECON110 - Sosyal Güvenlik Politikaları Zorunlu 0 3 3 3
5 ATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
6 ECON124 - Türkçe II Zorunlu 2 0 0 2
7 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON203 ECON102 Makroiktisat II Zorunlu 3 3 3 6
2 ECON215 ECON108 Mikroiktisat II Zorunlu 3 3 3 6
3 ECON217 - Uluslararası İktisada Giriş Zorunlu 2 2 2 2
4 ECON205 - Para Teorisi ve Finans Zorunlu 3 0 0 4
5 ECON209 - Doğrusal Cebir Zorunlu 3 3 3 3
6 ECON207 - Matematiksel İstatistik I Zorunlu 4 4 0 5
7 ECON211 - Muhasebe Zorunlu 0 3 3 4

ECON203 Makroiktisat II dersinin AKTS değeri 5’ten 6’ya çıkarılmıştır.

ECON215 Mikroiktisat II dersinin AKTS değeri 5’ten 6’ya çıkarılmıştır.

ECON209 Doğrusal Cebir dersinin hem AKTS hem de Kredi değeri 4’ten 3’e inmiştir.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON218 ECON203 Makroiktisat III Zorunlu 3 3 3 5
2 ECON216 ECON215 Mikroiktisat III Zorunlu 3 3 3 5
3 ECON210 - Differansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON222 - Programlama Zorunlu 4 4 4 4
5 ECON208 ECON207 Matematiksel İstatistik II Zorunlu 4 0 0 6
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON313 - Belirsizlik ve Bilgi Ekonomisi Zorunlu 3 3 3 4
2 ECON315 - Uluslarası Finansal Makroiktisat Zorunlu 3 3 3 4
3 ECON305 ECON208 Ekonometri I Zorunlu 3 3 3 4
4 ECON307 - İktisadi Düşünce Tarihi Zorunlu 3 3 3 4
5 ECON301 - İşgücü İktisadı Zorunlu 3 3 3 4
6 ECON455 - Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli 3 3 3 5
7 ECON419 - Finansal Ekonometri ve Modelleme Seçmeli 3 3 3 5
8 ECON412 ECON306 Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 3 3 5
9 ECON442 - Siyasal İktisat ve Kurumlar Seçmeli 3 3 3 5
10 ECON403 - Para Politikası Üzerine Tartışmalar Seçmeli 3 3 3 5
11 ECON423 - Davranışsal İktisat Seçmeli 3 3 3 5
12 ECON303 - Büyüme Teorileri Seçmeli 3 3 3 4

ECON313 Belirsizlik ve Bilgi Ekonomisi 3 kredi saatlik, 4 AKTS değerinde zorunlu ders olarak eklenmiştir.

ECON315 Uluslararası Finansal Makroiktisat (3 kredi saatlik, 4 AKTS değerinde) zorunlu ders olarak eklenmiştir.

ECON 488 İşgücü İktisadı beşinci yarıyıl zorunlu dersi sayılmış ve AKTS değeri 5’ten 4’e inmiştir. Kodu ECON301 oldu.

ECON305 Ekonometri I dersinin AKTS değeri 5’ten 4’e inmiştir ve ECON208 önkoşul olarak belirlenmiştir

ECON403 Para Politikası Üzerine Tartışmalar (3 kredi saatlik, 5 AKTS değerinde) Beşinci ve yedinci yarıyıl seçmeli derslerine eklenmiştir. 

ECON423 Davranışsal İktisat (3 kredi saatlik, 5 AKTS değerinde) Beşinci ve yedinci yarıyıl seçmeli derslerine eklenmiştir.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON306 ECON305 Ekonometri II Zorunlu 3 0 0 5
2 ECON304 ECON303 Dinamik Makroiktisat Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON309 - Uygulamalı İktisat Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON318 - Uluslararası Finans Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON308 - İktisadi Düşünce Tarihi II Zorunlu 3 0 0 4
6 ECON454 - Strateji, Firma ve Piyasalar Seçmeli 3 3 3 5
7 ECON422 - Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi Seçmeli 3 3 3 5
8 ECON458 - Küreselleşme ve Finansal Krizler Seçmeli 3 3 3 5
9 ECON463 - Refah İktisadı Seçmeli 3 3 3 5
10 ECON418 - Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 3 3 5
11 ECON416 - Sosyal Tercihler Seçmeli 3 3 3 5
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON401 - Sanayi İktisadı Zorunlu 3 0 0 5
2 ECON455 - Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli 3 3 3 5
3 ECON419 - Finansal Ekonometri ve Modelleme Seçmeli 3 3 3 5
4 ECON412 ECON306 Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 3 3 5
5 ECON442 - Siyasal İktisat ve Kurumlar Seçmeli 3 3 3 5
6 ECON403 - Para Politikası Üzerine Tartışmalar Seçmeli 3 3 3 5
7 ECON423 - Davranışsal İktisat Seçmeli 3 3 3 5
8 ECON303 - Büyüme Teorileri Seçmeli 3 3 3 4

ECON403 Para Politikası Üzerine Tartışmalar (3 kredi saatlik, 5 AKTS değerinde) Beşinci ve yedinci yarıyıl seçmeli derslerine eklenmiştir. 

ECON423 Davranışsal İktisat (3 kredi saatlik, 5 AKTS değerinde) Beşinci ve yedinci yarıyıl seçmeli derslerine eklenmiştir.


8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 0 0 10
2 ECON471 - Kalkınma İktisadı Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON404 - Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON454 - Strateji, Firma ve Piyasalar Seçmeli 3 3 3 5
5 ECON458 - Küreselleşme ve Finansal Krizler Seçmeli 3 3 3 5
6 ECON463 - Refah İktisadı Seçmeli 3 3 3 5
7 ECON418 - Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 3 3 5
8 ECON416 - Sosyal Tercihler Seçmeli 3 3 3 5
9 ECON422 - Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi Seçmeli 3 3 3 5
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top