İktisat Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
3 ECON115 - İktisat Tarihi Zorunlu 3 0 0 4
4 ECON117 - Sosyal Bilimlere Giriş Zorunlu 3 0 0 4
5 ECON121 - Metodoloji I Zorunlu 2 0 0 2
6 ECON103 - Matematik Analiz Zorunlu 4 0 0 4
7 ECON111 - İktisada Giriş Zorunlu 4 0 0 6
8 ECON119 - Betimsel İstatistik Zorunlu 3 0 0 4
9 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 2 2 2

ECON111 İktisata Giriş dersinin AKTS değeri 5’ten 6’ya çıkarılmıştır.

ECON119 Betimsel İstatistik dersinin AKTS değeri 3’ten 4’e çıkarılmıştır.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON104 - Çok Değişkenli Analiz Zorunlu 4 4 4 6
2 ECON102 - Makroİktisat I Zorunlu 3 3 3 6
3 ECON114 - Metodoloji II Zorunlu 0 2 2 2
4 ATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
5 ECON124 - Türk Dili II Zorunlu 2 2 2 2
6 ECON108 - Mikroiktisat I Zorunlu 3 3 3 6
7 ECON110 - Sosyal Güvenlik Politikaları Zorunlu 3 3 3 4
8 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 0 4 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

ECON102 Makro İktisat I dersinin  adı Makroiktisat  I olarak değiştirilmiştir.

ECON104 Çok değişkenli Analiz dersi  Kredi değeri 3'ten 4 e Akts değeri de 5'te 6 'ya çıkarılmıştır.

Econ108 Mikro İktisat I dersi AKTS değeri  5'ten 6 ya çıkarılmıştır.

Econ110 Sosyal   Güvenlik Politikaları dersi'nin Akts değeri  3'ten 4 çıkarılmıştır.3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON203 ECON102 Makroiktisat II Zorunlu 3 3 3 6
2 ECON215 ECON108 Mikroiktisat II Zorunlu 3 3 3 6
3 ECON217 - Uluslararası İktisada Giriş Zorunlu 2 0 0 2
4 ECON205 - Para Teorisi ve Finans Zorunlu 3 0 0 4
5 ECON209 - Doğrusal Cebir Zorunlu 3 0 0 3
6 ECON207 - Matematiksel İstatistik I Zorunlu 4 0 0 5
7 ECON211 - Muhasebe Zorunlu 3 0 0 4

ECON203 Makroiktisat II dersinin AKTS değeri 5’ten 6’ya çıkarılmıştır.

ECON215 Mikroiktisat II dersinin AKTS değeri 5’ten 6’ya çıkarılmıştır.

ECON209 Doğrusal Cebir dersinin hem AKTS hem de Kredi değeri 4’ten 3’e inmiştir.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON218 ECON203 Makroiktisat III Zorunlu 3 3 3 6
2 ECON216 ECON215 Mikroiktisat III Zorunlu 3 3 3 6
3 ECON220 - AB ekonomisi ve Politikaları Zorunlu 2 2 2 4
4 ECON210 - Differansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON222 - Programlama Zorunlu 4 4 4 4
6 ECON208 ECON207 Matematiksel İstatistik II Zorunlu 4 4 4 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

ECON209 Doğrusal Cebir dersinin hem AKTS hem de Kredi değeri 4’ten 3’e inmiştir.

ECON116 Muhasebe dersi Sorbonne ile uyum amacıyla ikinci yarıyıldan 3. Yarıyıla alınmasına bağlı olarak intibak planına göre 2019-20’de programdan geçici olarak kaldırılmış olup 2020-21 eğitim-öğretim yılında üçüncü yarıyılda ECON211 Muhasebe (3kredi-4 AKTS) eklenmiştir.

5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON313 - Belirsizlik ve Bilgi Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 4
2 ECON315 - Uluslarası Finansal Makroiktisat Zorunlu 3 0 0 4
3 ECON305 ECON208 Ekonometri I Zorunlu 3 0 0 4
4 ECON307 - İktisadi Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 0 4
5 ECON301 - İşgücü İktisadı Zorunlu 3 0 0 4
6 ECON455 - Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 5
7 ECON419 - Finansal Ekonometri ve Modelleme Seçmeli 0 0 0 5
8 ECON412 ECON306 Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 0 0 5
9 ECON442 - Siyasal İktisat ve Kurumlar Seçmeli 3 0 0 5
10 ECON403 - Para Politikası Üzerine Tartışmalar Seçmeli 0 0 0 5
11 ECON423 - Davranışsal İktisat Seçmeli 3 0 0 5
12 ECON303 - Büyüme Teorileri Zorunlu 3 0 0 4

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

ECON305 Ekonometri I dersinin AKTS değeri 5’ten 4’e inmiştir ve ECON208 önkoşul olarak belirlenmiştir.

ECON303 Büyüme Teorileri dersinin AKTS değeri 5’ten 4’e inmiştir.

ECON311 Oyun Teorisi dersi beşinci yarıyıldan altıncı yarıyıla alınmıştır. Kodu ECON312 oldu.

ECON317 Uluslararası İktisat dersi beşinci yarıyıldan altıncı yarıyıla alınmış,AKTS değeri 5’ten 4’e inmiştir. Kodu ECON320 oldu.

ECON313 Belirsizlik ve Bilgi Ekonomisi 3 kredi saatlik, 4 AKTS değerinde zorunlu ders olarak eklenmiştir.


6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON320 - Uluslararası İktisat Zorunlu 3 3 3 4
2 ECON304 ECON303 Dinamik Makroiktisat Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON302 - Strateji, Firma ve Piyasalar Zorunlu 3 3 3 5
4 ECON309 - Uygulamalı İktisat Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON306 ECON305 Ekonometri II Zorunlu 3 3 3 4
6 ECON312 - Oyun Teorisi Zorunlu 3 3 3 5
7 ECON422 - Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi Seçmeli 3 3 3 5
8 ECON458 - Küreselleşme ve Finansal Krizler Seçmeli 3 3 3 5
9 ECON463 - Refah İktisadı Seçmeli 3 3 3 5
10 ECON418 - Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 3 3 5
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON401 - Sanayi İktisadı Zorunlu 3 0 0 5
2 ECON455 - Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 5
3 ECON419 - Finansal Ekonometri ve Modelleme Seçmeli 0 0 0 5
4 ECON412 ECON306 Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 0 0 5
5 ECON442 - Siyasal İktisat ve Kurumlar Seçmeli 3 0 0 5
6 ECON403 - Para Politikası Üzerine Tartışmalar Seçmeli 0 0 0 5
7 ECON423 - Davranışsal İktisat Seçmeli 3 0 0 5
8 ECON303 - Büyüme Teorileri Seçmeli 3 0 0 4

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

ECON403 Para Politikası Üzerine Tartışmalar (3 kredi saatlik, 5 AKTS değerinde) Beşinci ve yedinci yarıyıl seçmeli derslerine eklenmiştir. 

ECON423 Davranışsal İktisat (3 kredi saatlik, 5 AKTS değerinde) Beşinci ve yedinci yarıyıl seçmeli derslerine eklenmiştir.


8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 0 0 10
2 ECON404 - Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON471 - Kalkınma İktisadı Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON422 - Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi Seçmeli 3 3 3 5
5 ECON458 - Küreselleşme ve Finansal Krizler Seçmeli 3 3 3 5
6 ECON463 - Refah İktisadı Seçmeli 3 3 3 5
7 ECON418 - Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 3 3 5
8 ECON417 - Kamu İktisadında Seçme Konular Seçmeli 3 3 3 5
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top