İktisat Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON111 - İktisada Giriş Zorunlu 4 0 0 6
2 ECON115 - İktisat Tarihi Zorunlu 3 0 0 4
3 ECON103 - Matematik Analiz Zorunlu 4 0 0 4
4 ECON117 - Sosyal Bilimlere Giriş Zorunlu 3 0 0 4
5 ECON119 - Betimsel İstatistik Zorunlu 3 0 0 4
6 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
7 ECON121 - Metodoloji I Zorunlu 2 0 0 2
8 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
9 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2

1.Mezuniyet İçin başarılı olunan seçmeli derslerin en az Beş tanesinin bölüm içi seçmeli ders olması şartı aranır.

2,Öğrencilerimizin seçebileceği maksimum AKTS yükü 45’tir.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON108 - Mikroiktisat I Zorunlu 3 0 0 7
2 ECON104 - Çok Değişkenli Analiz Zorunlu 4 0 0 7
3 ATA002 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
4 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
5 TUR002 - Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
6 ECON114 - Metodoloji II Zorunlu 2 0 0 3
7 ECON102 - Makroiktisat I Zorunlu 3 0 0 7

1.Dördüncü yarıyıl zorunlu dersi ECON220 AB Ekonomisi ve Politikaları dersi kaldırılmıştır. Bu dersten başarısız olan öğrencilerin eksik AKTS’lerini bir seçmeli ders ile tamamlamaları gerekmektedir. Ancak, dersten başarısız olan öğrenci Sorbonne çift diploma programına kayıtlı ise ECON455 AB Ekonomisi dersini almak zorundadır.

2.2022-23 Ders planında ikinci yarıyıl dersi olan ECON110 Sosyal Politikalar dersi ECON424 koduyla altıncı ve sekizinci yarıyıl seçmeli dersi olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu dersten başarısız olan öğrenciler altıncı ve sekizinci yarıyılda istedikleri bir seçmeli dersi bu dersin yerine saydırabilirler.

3 Mezuniyet için başarılı olunan seçmeli derslerin en az beş tanesinin bölüm içi seçmeli ders olması şartı aranır.

4- Öğrencilerimizin seçebileceği maksimum AKTS yükü 45’tir.

5.Mezuniyet için daha fazla krediye ihtiyaç duyan öğrenciler için bu sayı 50 AKTS’dir.


3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON217 - Uluslararası İktisada Giriş Zorunlu 2 0 0 2
2 ECON205 - Para Teorisi ve Finans Zorunlu 3 0 0 4
3 ECON209 - Doğrusal Cebir Zorunlu 3 0 0 3
4 ECON207 - Matematiksel İstatistik I Zorunlu 4 0 0 5
5 ECON211 - Muhasebe Zorunlu 3 0 0 4
6 ECON215 ECON108 Mikroiktisat II Zorunlu 3 0 0 5
7 ECON203 ECON102 Makroiktisat II Zorunlu 3 0 0 5

1.Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

2. Mezuniyet için başarılı olunan seçmeli derslerin en az beş tanesinin bölüm içi seçmeli ders olması şartı aranır

.3- Öğrencilerimizin seçebileceği maksimum AKTS yükü 45’tir.

4. Mezuniyet için daha fazla krediye ihtiyaç duyan öğrenciler için bu sayı 50 AKTS’dir.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON216 ECON215 Mikroiktisat III Zorunlu 3 0 0 6
2 ECON210 - Differansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON208 ECON207 Matematiksel İstatistik II Zorunlu 4 0 0 6
4 ECON222 - Programlama Zorunlu 4 0 0 5
5 ECON218 - Makroiktisat III Zorunlu 3 0 0 6

1.Dördüncü yarıyıl zorunlu dersi ECON220 AB Ekonomisi ve Politikaları dersi kaldırılmıştır. Bu dersten başarısız olan öğrencilerin eksik AKTS’lerini bir seçmeli ders ile tamamlamaları gerekmektedir. Ancak, dersten başarısız olan öğrenci Sorbonne çift diploma programına kayıtlı ise ECON455 AB Ekonomisi dersini almak zorundadır.

2.Altıncı yarıyıl zorunlu dersi ECON309 Uygulamalı İktisat Araştırmaları dersi kaldırılmıştır. Bu dersten başarısız olan öğrencilerin eksik AKTS’lerini bir seçmeli ders ile tamamlamaları gerekmektedir

3 Mezuniyet için başarılı olunan seçmeli derslerin en az beş tanesinin bölüm içi seçmeli ders olması şartı aranır.

4- Öğrencilerimizin seçebileceği maksimum AKTS yükü 45’tir.

5. Mezuniyet için daha fazla krediye ihtiyaç duyan öğrenciler için bu sayı 50 AKTS’dir.

5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON315 - Uluslararası Finansal Makroiktisat Zorunlu 3 0 0 5
2 ECON305 ECON208 Ekonometri I Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON455 - Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 6
4 ECON419 - Finansal Ekonometri ve Modelleme Seçmeli 3 0 0 6
5 ECON442 - Siyasal İktisat ve Kurumlar Seçmeli 3 0 0 6
6 ECON405 ECON210 Büyüme Teorileri Seçmeli 3 3 0 6
7 ECON407 - Belirsizlik ve Bilgi Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 6
8 ECON409 - İktisadi Düşünce Tarihi Seçmeli 3 3 0 6
9 ECON413 - İşgücü İktisadı Seçmeli 3 0 0 6
10 ECON423 - Davranışsal İktisat Seçmeli 3 0 0 6

1.Mezuniyet İçin başarılı olunan seçmeli derslerin en az Beş tanesinin bölüm içi seçmeli ders olması şartı aranır.

2.Öğrenciler beşinci yarıyıl derslerine yazılabilmeleri için birinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olmaları gerekir.

3.Öğrencilerimizin seçebileceği maksimum AKTS yükü 45'tir. Mezuniyet için daha fazla krediye ihtiyaç duyan öğrenciler için bu sayı 50 AKTS' dir.

4. Econ409 Belirsizlik ve Bilgi Ekonomisi  ve Econ409 İktisadi düşünce tarihi Sorbonne Programına kayıtlı öğrenciler için zorunludur.

5.Beşinci ve yedinci yarıyıl seçmeli dersi ECON463 Refah İktisadı dersi kaldırılmıştır. Bu dersten başarısız olan öğrencilerin eksik AKTS’lerini bir seçmeli ders ile tamamlamaları gerekmektedir

6.2022-23 ders planında beşinci yarıyıl zorunlu dersi olan ECON303 Büyüme Teorileri dersi 2023-2024  öğretim yılında  ECON405 koduyla beşinci ve yedinci yarıyıl seçmeli dersi olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu dersten başarısız olan öğrenciler beşinci ve yedinci yarıyılda istedikleri bir seçmeli dersi bu dersin yerine saydırabilirler. Ancak, dersten başarısız olan öğrenci Sorbonne çift diploma programına kayıtlı ise ECON405 Büyüme Teorileri dersini almak zorundadır.

7.2022-23 ders planında beşinci yarıyıl zorunlu dersi olan ECON313 Belirsizlik ve bilgi ekonomisi dersi 2023-2024 öğretim yılında  ECON407 koduyla beşinci ve yedinci yarıyıl seçmeli dersi olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu dersten başarısız olan öğrenciler beşinci ve yedinci yarıyılda istedikleri bir seçmeli dersi bu dersin yerine saydırabilirler. Ancak, dersten başarısız olan öğrenci Sorbonne çift diploma programına kayıtlı ise ECON407 Belirsizlik ve bilgi ekonomisi dersini almak zorundadır.

8.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON320 - Uluslararası İktisat Zorunlu 3 0 0 6
2 ECON302 - Strateji, Firma ve Piyasalar Zorunlu 3 0 0 6
3 ECON322 ECON305 Uygulamalı Ekonometri Zorunlu 3 0 0 6
4 ECON422 - Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
5 ECON458 - Küreselleşme ve Finansal Krizler Seçmeli 3 0 0 6
6 ECON417 - Kamu İktisadında Seçme Konular Seçmeli 3 0 0 6
7 ECON428 - Dinamik Makroiktisat Seçmeli 3 3 0 6
8 ECON426 - Oyun Teorisi Seçmeli 3 0 0 6
9 ECON421 - Finansal Piyasalar Seçmeli 3 0 0 6
10 ECON424 - Sosyal Güvenlik Politikaları Seçmeli 3 3 0 6
11 ECON446 - Eşitsizlik İktisadı Seçmeli 3 0 0 6
12 ECON444 - Para Politisası Üzerine Makroekonometrik Uygulamalar Seçmeli 3 0 0 6
13 ECON418 - Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 0 0 6

1.Altıncı yarıyıl zorunlu dersi ECON309 Uygulamalı İktisat Araştırmaları dersi kaldırılmıştır. Bu dersten başarısız olan öğrencilerin eksik AKTS’lerini bir seçmeli ders ile tamamlamaları gerekmektedir.

2.2022-23 ders planında altıncı yarıyıl zorunlu dersi olan ECON312 Oyun Teorisi dersi 2023-2024  akademik  yılında ECON426 koduyla altıncı ve sekizinci yarıyıl seçmeli dersi olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu dersten başarısız olan öğrenciler altıncı ve sekizinci yarıyılda istedikleri bir seçmeli dersi bu dersin yerine saydırabilirler.

3.2022-23 ders planında altıncı yarıyıl zorunlu dersi olan ECON304 Dinamik Makroiktisat dersi 2023-2024 akademik yılında ECON428 koduyla altıncı ve sekizinci yarıyıl seçmeli dersi olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu dersten başarısız olan öğrenciler altıncı ve sekizinci yarıyılda istedikleri bir seçmeli dersi bu dersin yerine saydırabilirler.

4.2022-23 ders planında altı ve sekizinci yarıyıl seçmeli dersi olan ECON412 Uygulamalı Ekonometri dersi ECON322 koduyla altıncı yarıyıl zorunlu dersi olmuştur. 2022-23 eğitim ve öğretim yılında bu dersten başarısız olan ya da bu dersi hiç almayan öğrencilerin ECON306 Ekonometri 2 dersinden başarılı olmaları halinde dersi yeniden almalarına gerek yoktur ve ECON412 Uygulamalı Ekonometri dersinin yerine başka bir seçmeli ders almaları yeterlidir. Ancak 2022-23 eğitim ve öğretim yılında hem ECON412 Uygulamalı Ekonometri dersinden hem de ECON306 Ekonometri 2 dersinden başarısız olunması ya da bu derslerden hiçbirinin alınmaması durumunda 2023-24 eğitim ve öğretim yılında ECON322 Uygulamalı ekonometri dersinin alınması zorunludur. Diğer bir ifadeyle, ECON322 Uygulamalı Ekonometri dersi ECON306 Ekonometri 2 dersinin yerine getirilmiştir.

7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON401 - Sanayi İktisadı Zorunlu 3 0 0 6
2 ECON455 - Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 6
3 ECON419 - Finansal Ekonometri ve Modelleme Seçmeli 3 0 0 6
4 ECON442 - Siyasal İktisat ve Kurumlar Seçmeli 3 0 0 6
5 ECON405 ECON210 Büyüme Teorileri Seçmeli 3 3 0 6
6 ECON407 - Belirsizlik ve Bilgi Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 6
7 ECON409 - İktisadi Düşünce Tarihi Seçmeli 3 3 0 6
8 ECON413 - İşgücü İktisadı Seçmeli 3 0 0 6
9 ECON423 - Davranışsal İktisat Seçmeli 3 0 0 6
10 ECON419 - Finansal Ekonometri ve Modelleme Seçmeli 3 0 0 6
11 ECON413 - İşgücü İktisadı Seçmeli 3 0 0 6

1.Mezuniyet İçin başarılı olunan seçmeli derslerin en az Beş tanesinin bölüm içi seçmeli ders olması şartı aranır.

2.Öğrenciler beşinci yarıyıl derslerine yazılabilmeleri için birinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olmaları gerekir.

3.Öğrencilerimizin seçebileceği maksimum AKTS yükü 45'tir. Mezuniyet için daha fazla krediye ihtiyaç duyan öğrenciler için bu sayı 50 AKTS' dir.

4.Beşinci ve yedinci yarıyıl seçmeli dersi ECON463 Refah İktisadı dersi kaldırılmıştır. Bu dersten başarısız olan öğrencilerin eksik AKTS’lerini bir seçmeli ders ile tamamlamaları gerekmektedir

5.2022-23 ders planında beşinci yarıyıl zorunlu dersi olan ECON303 Büyüme Teorileri dersi 2023-2024 öğretim yılında ECON405 koduyla beşinci ve yedinci yarıyıl seçmeli dersi olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu dersten başarısız olan öğrenciler beşinci ve yedinci yarıyılda istedikleri bir seçmeli dersi bu dersin yerine saydırabilirler. Ancak, dersten başarısız olan öğrenci Sorbonne çift diploma programına kayıtlı ise ECON405 Büyüme Teorileri dersini almak zorundadır.6.2022-23 ders planında beşinci yarıyıl zorunlu dersi olan ECON313 Belirsizlik ve bilgi ekonomisi dersi 2023-2024 öğretim yılında ECON407 koduyla beşinci ve yedinci yarıyıl seçmeli dersi olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu dersten başarısız olan öğrenciler beşinci ve yedinci yarıyılda istedikleri bir seçmeli dersi bu dersin yerine saydırabilirler. Ancak, dersten başarısız olan öğrenci Sorbonne çift diploma programına kayıtlı ise ECON407 Belirsizlik ve bilgi ekonomisi dersini almak zorundadır.

6..2022-23 ders planında beşinci yarıyıl zorunlu dersi olan ECON301 İşgücü İktisadı dersi 2023-2024 öğretim yılında ECON413 koduyla beşinci ve yedinci yarıyıl seçmeli dersi olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu dersten başarısız olan öğrenciler beşinci ve yedinci yarıyılda istedikleri bir seçmeli dersi bu dersin yerine saydırabilirler.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON471 - Kalkınma İktisadı Zorunlu 3 0 0 6
2 ECON404 - Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 6
3 ECON400 - Bitirme ödevi Zorunlu 6 0 0 12
4 ECON422 - Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
5 ECON458 - Küreselleşme ve Finansal Krizler Seçmeli 3 0 0 6
6 ECON417 - Kamu İktisadında Seçme Konular Seçmeli 3 0 0 6
7 ECON428 - Dinamik Makroiktisat Seçmeli 3 3 0 6
8 ECON426 - Oyun Teorisi Seçmeli 3 0 0 6
9 ECON421 - Finansal Piyasalar Seçmeli 3 0 0 6
10 ECON424 - Sosyal Güvenlik Politikaları Seçmeli 3 3 0 6
11 ECON446 - Eşitsizlik İktisadı Seçmeli 3 0 0 6
12 ECON444 - Para Politisası Üzerine Makroekonometrik Uygulamalar Seçmeli 3 0 0 6
13 ECON418 - Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 0 0 6

1.Mezuniyet İçin başarılı olunan seçmeli derslerin en az Beş tanesinin bölüm içi seçmeli ders olması şartı aranır.

2,Öğrencilerimizin seçebileceği maksimum AKTS yükü 45’tir.

Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top