İktisat Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ECON111 - İktisada Giriş Zorunlu 4 4 0 5
2 ECON115 - İktisat Tarihi Zorunlu 3 3 0 4
3 ECON103 - Matematik Analiz Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON117 - Sosyal Bilimlere Girş Zorunlu 3 3 0 4
5 ECON121 - Metodoloji I Zorunlu 2 2 0 2
6 ATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
7 ECON123 - Türkçe I Zorunlu 2 0 0 2
8 ECON119 - Betimsel İstatistik Zorunlu 3 3 0 3
9 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2

Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil dersi olarak FLF101 kodlu Fransızca Cef B2.1 dersini alırlar.

Fransızca seviye tespit sınavını başarmış olup, İngilizce seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil dersi olarak, Yabancı Dil Bölümü’nün öğrencinin seviyesine uygun olarak açacağı İngilizce dersini alırlar.

Fransızca ve İngilizce seviyeleri istenen düzeyde olan öğrenciler, Yabancı Dil Bölümü’nün açacağı diğer dil derslerini alırlar.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Yarıyılı'nda 6 akts olarak verilen "ECON101 İktisada Giriş" dersinin  ,2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Yarıyılı'nda  akts sayısı 5 olarak değiştirilerek  "ECON111"  koduyla verilecektir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Yarıyılı'nda 5 akts olarak verilen "ECON107 Sosyal Bilimlere  Giriş" dersinin ,2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Yarıyılı'nda akts sayısı 4 olarak değiştirilerek "ECON117" koduyla verilecektir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Yarıyılı'nda 3 akts olarak verilen "ECON113 Metodoloji I" dersinin ,2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Yarıyılı'nda akts sayısı 2 olarak değiştirilerek "ECON121" koduyla verilecektir.

Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ECON104 - Çok Değişkenli Analiz Zorunlu 3 0 0 5
2 ECON102 - Makroekonomi I Zorunlu 5 0 0 7
3 ECON114 - Metodoloji II Zorunlu 2 0 0 3
4 ECON106 - İktisat Tarihi Zorunlu 3 0 0 4
5 ATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
6 ECON124 - Türkçe II Zorunlu 2 0 0 2
7 ECON116 - Muhasebe Zorunlu 3 0 0 5
8 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ECON201 - Mikroiktisat I Zorunlu 5 0 0 7
2 ECON203 ECON102 Makroiktisat II Zorunlu 5 0 0 7
3 ECON207 - Matematiksel İstatistik I Zorunlu 4 0 0 6
4 ECON213 - Programlama I Zorunlu 3 0 0 4
5 ECON205 - Para Teorisi ve Finans Zorunlu 3 0 0 4
6 ECON209 - Doğrusal Cebir Zorunlu 3 3 0 5

Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında 1.yarıyılda verilen "ECON105 Doğrusal Cebir" dersi , 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında "ECON209 " koduyla 3.yarıyılda verilecektir.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ECON202 ECON201 Mikroiktisat II Zorunlu 5 0 0 8
2 ECON210 - Differansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON214 - Programlama II Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON208 ECON207 Matematiksel İstatistik II Zorunlu 4 0 0 6
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ECON303 - Büyüme Teorileri Zorunlu 3 0 0 5
2 ECON305 ECON208 Ekonometri I Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON311 - Oyun Teorisi Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON317 - Uluslararası İktisat Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON307 - İktisadi Düşünce Tarihi I Zorunlu 3 0 0 4
6 ECON455 - Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 4
7 ECON417 - Kamu İktisadında Seçme Konular Seçmeli 3 3 0 4
8 ECON412 - Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 0 0 4
9 ECON488 - İşgücü İktisadı Seçmeli 3 0 0 4
10 ECON442 - Siyasal İktisat ve Kurumlar Seçmeli 3 0 0 4
11 ECON469 - Teknoloji ve Yenilik İktisadı Seçmeli 3 0 0 4

Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ECON306 ECON305 Ekonometri II Zorunlu 3 0 0 5
2 ECON304 ECON303 Dinamik Makroiktisat Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON309 - Uygulamalı İktisat Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON318 - Uluslararası Finans Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON308 - İktisadi Düşünce Tarihi II Zorunlu 3 0 0 4
6 ECON454 - Strateji, Firma ve Piyasalar Seçmeli 3 0 0 4
7 ECON487 - Bilim Felsefesi ve İktisat Seçmeli 3 0 0 4
8 ECON458 - Küreselleşme ve Finansal Krizler Seçmeli 3 0 0 4
9 ECON420 - Uygulamalı Makroiktisat Seçmeli 3 3 0 4
10 ECON463 - Refah İktisadı Seçmeli 3 0 0 4
11 ECON456 - Sosyal Politikalar Seçmeli 3 0 0 4
12 ECON418 - Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 3 0 4
13 ECON499 - Post-Keynesyen İktisat ve Gelir Bölüşümü Seçmeli 3 3 0 4
14 ECON416 - Sosyal Tercihler Seçmeli 3 3 0 4
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ECON401 - Sanayi İktisadı Zorunlu 3 0 0 5
2 ECON455 - Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 4
3 ECON417 - Kamu İktisadında Seçme Konular Seçmeli 3 3 0 4
4 ECON412 - Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 0 0 4
5 ECON488 - İşgücü İktisadı Seçmeli 3 0 0 4
6 ECON442 - Siyasal İktisat ve Kurumlar Seçmeli 3 0 0 4
7 ECON469 - Teknoloji ve Yenilik İktisadı Seçmeli 3 0 0 4

Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ECON400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 0 0 10
2 ECON471 - Kalkınma İktisadı Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON404 - Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON454 - Strateji, Firma ve Piyasalar Seçmeli 3 0 0 4
5 ECON487 - Bilim Felsefesi ve İktisat Seçmeli 3 0 0 4
6 ECON458 - Küreselleşme ve Finansal Krizler Seçmeli 3 0 0 4
7 ECON420 - Uygulamalı Makroiktisat Seçmeli 3 3 0 4
8 ECON463 - Refah İktisadı Seçmeli 3 0 0 4
9 ECON456 - Sosyal Politikalar Seçmeli 3 0 0 4
10 ECON418 - Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 3 0 4
11 ECON499 - Post-Keynesyen İktisat ve Gelir Bölüşümü Seçmeli 3 3 0 4
12 ECON416 - Sosyal Tercihler Seçmeli 3 3 0 4
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top