İktisat Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON111 - İktisada Giriş Zorunlu 4 4 0 5
2 ECON115 - İktisat Tarihi Zorunlu 3 3 0 4
3 ECON103 - Matematik Analiz Zorunlu 4 4 4 4
4 ECON117 - Sosyal Bilimlere Girş Zorunlu 3 3 0 4
5 ECON121 - Metodoloji I Zorunlu 2 2 0 2
6 ATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
7 ECON123 - Türkçe I Zorunlu 2 0 0 2
8 ECON119 - Betimsel İstatistik Zorunlu 3 3 0 3
9 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

ECON 103 Matematik Analiz dersi 5 AKTS’den 4 AKTS’ye düşürülmüştür.


2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON104 - Çok Değişkenli Analiz Zorunlu 0 3 3 4
2 ECON102 - Makroekonomi I Zorunlu 0 3 3 5
3 ECON114 - Metodoloji II Zorunlu 0 2 2 2
4 ATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
5 ECON124 - Türkçe II Zorunlu 2 0 0 2
6 ECON108 - Mikroiktisat I Zorunlu 0 3 3 5
7 ECON110 - Sosyal Güvenlik Politikaları Zorunlu 0 3 3 3
8 ECON116 - Muhasebe Zorunlu 0 3 3 3
9 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON215 ECON 108 Mikroiktisat II Zorunlu 3 3 3 5
2 ECON203 ECON102 Makroiktisat II Zorunlu 3 3 0 5
3 ECON207 - Matematiksel İstatistik I Zorunlu 4 4 0 5
4 ECON205 - Para Teorisi ve Finans Zorunlu 3 0 0 4
5 ECON209 - Doğrusal Cebir Zorunlu 4 4 4 4
6 ECON211 - Muhasebe Zorunlu 0 3 3 3
7 ECON217 - Uluslararası İktisada Giriş Zorunlu 2 2 2 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

"ECON215 Mikroiktisat II" dersi haftalık beş saatten üç saate inmiş ve 4. Yarıyıldan 3. Yarıyıla alınmıştır. Dersin AKTS’si 5 olarak belirlenmiştir.

"ECON203 Makroiktisat II" dersi haftalık beş saatten üç saate inmiş ve 4. Yarıyıldan 3. Yarıyıla alınmıştır. Dersin AKTS’si 5 olarak belirlenmiştir.

3. Yarıyıla “ECON217 Uluslararası İktisada Giriş” isimli haftalık 2 saat ve 2 AKTS’lik bir zorunlu ders eklenmiştir

"ECON 207 Matematiksel İstatistik I" dersi 6 AKTS’den 5 AKTS’ye düşürülmüştür.

"ECON209 Doğrusal Cebir" dersi 5 AKTS’den 4 AKTS’ye düşürülmüştür ve 3 krediden 4 krediye yükseltilmiştir. 

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON202 ECON201 Mikroiktisat II Zorunlu 5 0 0 8
2 ECON210 - Differansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON214 - Programlama II Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON208 ECON207 Matematiksel İstatistik II Zorunlu 4 0 0 6
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON303 - Büyüme Teorileri Zorunlu 3 0 0 5
2 ECON311 - Oyun Teorisi Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON317 - Uluslararası İktisat Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON307 - İktisadi Düşünce Tarihi I Zorunlu 3 0 0 4
5 ECON455 - Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli 3 3 3 5
6 ECON412 - Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 3 3 5
7 ECON488 - İşgücü İktisadı Seçmeli 3 3 3 5
8 ECON487 - Bilim felsefesi ve İktisat Seçmeli 3 3 3 5
9 ECON442 - Siyasal İktisat ve Kurumlar Seçmeli 3 3 3 5
10 ECON305 ECON207 Ekonometri I Zorunlu 3 0 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON306 ECON305 Ekonometri II Zorunlu 3 0 0 5
2 ECON304 ECON303 Dinamik Makroiktisat Zorunlu 3 0 0 5
3 ECON309 - Uygulamalı İktisat Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON318 - Uluslararası Finans Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON308 - İktisadi Düşünce Tarihi II Zorunlu 3 0 0 4
6 ECON454 - Strateji, Firma ve Piyasalar Seçmeli 3 0 0 4
7 ECON487 - Bilim Felsefesi ve İktisat Seçmeli 3 0 0 4
8 ECON458 - Küreselleşme ve Finansal Krizler Seçmeli 3 0 0 4
9 ECON420 - Uygulamalı Makroiktisat Seçmeli 3 3 0 4
10 ECON418 - Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 3 0 4
11 ECON416 - Sosyal Tercihler Seçmeli 3 3 0 4
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON401 - Sanayi İktisadı Zorunlu 3 0 0 5
2 ECON455 - Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli 3 3 3 5
3 ECON412 - Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 3 3 5
4 ECON488 - İşgücü İktisadı Seçmeli 3 3 3 5
5 ECON442 - Siyasal İktisat ve Kurumlar Seçmeli 3 3 3 5
6 ECON487 - Bilim felsefesi ve İktisat Seçmeli 3 3 3 5
7 ECON419 ECON305/ECON210 Finansal Ekonometri ve Modelleme Seçmeli 3 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

Bölümümüzün açtığı tüm seçmeli dersler (ECON 455, ECON417, ECON 412 ECON 488, ECON 442, ECON 454, ECON 487, ECON 458 ECON 463, ECON 418 ve ECON 416) 4 AKTS’den 5 AKTS’ye yükseltilmiştir.

ECON 487 Bilim Felsefesi dersi Bahar Döneminden Güz Dönemine alınmıştır.

Econ 417 Kamu İktisadında Seçme Konular dersi Güz döneminden Bahar Dönemine alınmıştır.

ECON 420 Uygulamalı Makroiktisat dersi programdan kaldırılmıştır.

Güz dönemi seçmeli derslerine “Finansal Ekonometri ve Modelleme” isimli haftalık 3 saat ve 5 AKTS’lik yeni bir ders eklenmiştir.


8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON454 - Strateji, Firma ve Piyasalar Seçmeli 3 0 0 4
2 ECON487 - Bilim Felsefesi ve İktisat Seçmeli 3 0 0 4
3 ECON458 - Küreselleşme ve Finansal Krizler Seçmeli 3 0 0 4
4 ECON420 - Uygulamalı Makroiktisat Seçmeli 3 3 0 4
5 ECON418 - Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 3 0 4
6 ECON416 - Sosyal Tercihler Seçmeli 3 3 0 4
7 ECON400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 0 0 10
8 ECON471 - Kalkınma İktisadı Zorunlu 3 0 0 5
9 ECON404 - Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 5
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top