Uygulamalı Matematik Doktora Programı

Tanıtım

Program Tanımı


Kazanılan Derece


Kazanılan Derecenin Seviyesi


Kayıt Kabul Koşulları


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri


Mezunların Mesleki Profili


Bir Üst Dereceye Geçiş


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma


Eğitim Türü


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri):
Adres:
Telefon Numarası:
E-Posta adresi:


Scroll to Top