Misyon / Vizyon

Misyon

Ulusal ve uluslararası toplumun gelişim ve evrimine katkıda bulunmak için geçmişinden gelen dayanışmacı, özgür ve sorgulayıcı düşünceyi benimseyen, girişimci ruhu destekleyen, eşitlik ve çeşitlilik temelli Galatasaray geleneğini, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneklerle birleştirerek, toplumsal sorumluluk ve evrensel akademik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir. 

Vizyon

Bilime katkılarıyla, sosyal sorumluluk girişimleriyle, uluslararası işbirlikleriyle, insanlığın geleceğinde söz sahibi olan mezunlarıyla saygınlık kazanmış bir üniversite olmaktır.

Temel Değerler
  • Şeffaflık,
  • Paylaşımcılık,
  • Mükemmeliyetçilik,
  • Katılımcılık,
  • Bilimsel Yetkinlik,
  • Akademik Özgürlük,
  • Farklılıklara Saygı,
  • Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık
Scroll to Top