İktisat Lisans Programı

Ekonometri I(ECON305)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON305 Ekonometri I 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul ECON208
Derse Kabul Koşulları ECON208
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Zehra Yeşim GÜRBÜZ ygurbuz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin ekonometrik teknikleri kullanmalarını sağlayarak iktisadi verilerin analizini yapabilecek yeteneğe erişmeleri amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrencilerin iktisadi modellerin gerçek dünyada test edilmesini mümkün kılan araçları ve yaklaşımları edinmeleri mümkün olacaktır.
İçerik Doğrusal basit ve çok değişkenli modeller
Regresyon
Ekonometrik testler
Varsayım testleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Verilerin istatistiki analizi
İstatistiksel analizlerin iktisadi olarak yorumlanması
Öğretim Yöntemleri Teorik yaklaşım
Ekonometrik program çıktılarından hareketle test uygulamaları
Ekonometrik bilgisayar programında çalışma
Kaynaklar • BOURBONNAIS R. (2000). Econométrie, manuel et exercices corrigés, Dunod (3ième ed.), Paris.
• JOHNSTON J., DINARDO J., (1999), Méthodes économétriques, Economica, 4ième ed., Paris.
• SHEATHER S.J.(2009), A Modern Aprroach to Regression with R
• WOOLDRIDGE J.M.(2005), Introduction to Econometrics
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ekonometriye Giriş
2 Doğrusal tek değişkenli modellerde regresyon analizi
3 Doğrusal tek değişkenli modellerde regresyon analizi : Uygulama
4 Çok değişkenli modellerde regresyon analizi
5 Çok değişkenli modellerde regresyon analizi (devam)
6 Çok değişkenli modellerde regresyon analizi: uygulama
7 Bilgisayar programı uygulaması: stata
8 Ara sınav
9 Ekonometrik Analiz: Mantıksal test, F-test, t-test
10 Ekonometrik Analiz: Varsayım testleri (Dizi testi, varyans eşitiliği sorunu)
11 Ekonometrik Analiz: Varsayım testleri (Otokorelasyon sorunu)
12 Ekonometrik Analiz: Varsayım testleri : uygulama
13 Bilgisayar uygulaması
14 Bilgisayar uygulaması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 5 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 3 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. X
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak X
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. X
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. X
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek X
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 2 3 6
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Toplam İş Yükü 88
Toplam İş Yükü / 25 3,52
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top