Diploma Eki

Diploma Eki, uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve yükseköğrenim boyunca edinilmiş bilgi, beceri ve yetkinliklerile bunların ifade edildiği diplomanın akademik ve meslekî tanınırlığını sağlamaya yönelik, bir yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafindan, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir modele göre düzenlenir.

Galatasaray Üniversitesi lisans ve lisansüstü düzeylerinde mezun olmaya hak kazanmış tüm öğrencilerine, ücretsiz ve otomatik olarak İngilizce hazırlamış bir Diploma Eki vermektedir.

 Diploma Eki öğrencilere neler kazandırır?

  •     Daha anlaşılabilir ve yurtdışında daha kolay mukayese edilebilir bir diploma;
  •     Tamamlanan yükseköğrenim programının ve bu program boyunca elde edilen yetkinliklerin belirgin açıklaması;
  •     Öğrencinin kazanımlarının ve yetkinliklerinin nesnel değerlendirilmesi;
  •     Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ya da eğitim olanaklarına daha kolay erişim fırsatı;
  •     Meslek yaşamına dahil olma kapasitesinin güçlendirilmesi.

Diploma Eki ne değildir?

  •     Bir özgeçmiş (CV) değildir;
  •     Not çizelgesi (transkript) veya diploma yerine geçmez;
  •     Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

Diploma Eki, Galatasaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından diplomayla birlikte öğrencilerimize teslim edilecektir.

Scroll to Top