Gemi Makineleri İşletmeciliği Programı

Tanıtım

Program Tanımı

Gemi Makineleri İşletme programı, deniz ticaret sektöründe ihtiyaç duyulan makine zabitini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Ders programları, Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi’nde yer alan ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri’nden Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları (STCW)’nın öngördüğü A-III/1 Makine Zabitliği eğitim programı ve Yüksek Öğretim Kurulu kriterlerine uygun olarak yürütülmektedir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu diplomasını almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, ön lisans seviyesinde eğitim-öğretim veren bir programdır.


Kayıt Kabul Koşulları

Gemi Makineleri İşletme Programı, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi projesi çerçevesinde faaliyetine devam etmektedir. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi projesi uyarınca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından programa sınavsız olarak yerleştirilen öğrencilerin dosyaları değerlendirilirken öncelikli ölçüt, öğrencinin mezun olduğu meslek lisesinin İstanbul Bölgesi’nde olmasıdır. Daha sonra ise, sırasıyla Anadolu Teknik Lisesi mezunlarına ve Meslek Lisesi mezunlarına öncelik tanınmaktadır.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için kayıtlı oldukları öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum kredi Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne göre 120’dir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Galatasaray Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Program Yeterlilikleri

1 Uluslararası Denizcilik Örgütü-International Maritime Organization(IMO) tarafından belirlenen standartlarında denizcilik eğitiminin uygulamasını yapabilir
2 Uluslararası denizcilik kavramlarına hakimdir
3 Dünya deniz ticaretini ve yapısını tanır
4 Denizcilik Mesleki İngilizce kavramlarını kullanabilir
5 Farklı gemi tipi tanımlarına hakimdir
6 Deniz hukuku hakkında genel bilgileri kavrar ve kullanabilir
7 Denizcilikle ilgili uluslararası kurum yapılarına hakimdir
8 Farklı gemi makine tiplerini kullanmaya hakimdir.


Mezunların Mesleki Profili

Mezunlarımız Türk Deniz Ticaret filosunu gemilerinde çalışmalarına devam etmektedirler.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarda öğrenim görmek üzere dikey geçiş başvurusunda bulunabilirler


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Başarı notu ve hesaplanması
Yüksekokulda öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bağıl değerlendirme yöntemine göre başarı notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında aldığı notun birlikte değerlendirmesi ve sınıfın genel başarı düzeyinin göz önünde tutulmasıyla belirlenir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notu sıfır (0) olarak yazılır. Başarı notları ve sayısal değerleri aşağıdaki gibidir:
Başarı Notu     Sayısal Değer
            AA       4,00
            BA       3,50
            BB       3,00
            CB       2,50
            CC       2,00
            F          0,00
Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten elde edilen başarı notunun en az CC olması gerekir. Bir dersten (F) alarak başarısız olan öğrencilere bütünleme sınavı açılır.


Eğitim Türü

Bu program bir ikinci öğretim önlisans programıdır.


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri):
Adres:
Telefon Numarası:
E-Posta adresi:


Scroll to Top