Uluslararası Politika

Türkiye ve Fransa arasında imzalanan uluslararası bir anlaşma ile 1992 yılında kurulan Galatasaray Üniversitesi, uluslararası kültürel ve bilimsel işbirliğinin ülkemizdeki önde gelen sembollerinden biridir. Bugün 20 yaşını geride bırakmış olan bu üniversite, öğretim ve araştırmanın her alanında mükemmelliği hedefleyen ve öğrenim dili Fransızca olan bir yükseköğretim kurumudur. İçinde bulunduğumuz rekabet ortamında mükemmellik, hareketliliğin artırılması ve uluslararasılaşma ile mümkün olabilir. Avrupa’nın Fransızca eğitim veren yükseköğretim kurumları arasındaki yerini güçlendirmek Galatasaray Üniversitesi’nin uluslararası stratejisinin temel taşlarından biridir. Bu doğrultuda, öğretim ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek ve Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın önemli bir parçası haline gelebilmek için dinamik bir politika oluşturulması, kurumsal görünürlüğün artırılması ve güçlü ortaklıklar kurulması gerektiğinin de bilincindedir.

Türkiye Erasmus programına 2003 yılının Eylül ayında dahil olduğu halde, Galatasaray Üniversitesi 2000 yılının Eylül ayından itibaren anlaşmalı olduğu Fransız yüksek öğretim kurumları ile öğrenci değişimini gerçekleştirerek bu alanda öncü olmuştur. Bugün ise 13 farklı ülkeden yüksek öğretim kurumları ile yürütmekte olduğu 100’den fazla Erasmus anlaşması bulunmaktadır. Avrupa ile yürütülen uluslararası işbirliği projeleri, iyi uygulamaların paylaşılması sayesinde Üniversitemize Erasmus Programı’na katılan diğer yüksek öğretim kurumlarının akademik ve teknik deneyimlerinden (laboratuar, kütüphane, projelerin idari ve mali yönetimi vb.) yararlanma fırsatı vermiştir. Şimdi hedefimiz, bu işbirliği politikasını Avrupa'nın diğer bölgelerinde de geliştirmek ve Kanada gibi Erasmus Programı dışındaki ülkelere açılarak genişletmektir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından "Araştırma Üniversitesi" olarak nitelendirilen Galatasaray Üniversitesi’nin misyonu öğrencilerine lisans ve lisansüstü düzeylerinde üstün kaliteli bir öğrenim sağlamak, Türk üniversiteleri için geleceğin öğretim elemanlarını ve araştırmacılarını yetiştirmek, uluslararası araştırma projeleri üretmek, bunlara katılmak ve üst düzey yöneticilere sürekli eğitim olanakları sunmaktır. Nihai hedefimiz Erasmus Programı ve diğer hareketlilik programları tarafından sunulan kaynakların etkin kullanımı ile tüm öğrencilerimizin ve personelimizin uluslararası işbirliğinden yararlanmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, Avrupa üniversiteleri ile ortak diploma programları, ortak tez danışmanlıkları ve araştırma projelerinin geliştirilmesi ve koordinasyonu amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren Fransız şirketleri ile oluşturduğumuz “Şirketler Kulübü” projesi, staj olanakları yaratmak, araştırma projelerini desteklemek ve profesyonel kariyer planlaması konusunda destek sağlamak açısından Üniversitemize ve tüm paydaşlarına önemli katkılar sağlaması öngörülen iyi bir uygulama örneğidir.

Bu hedeflere ulaşmak için, Bologna sürecinin gereklilikleri özenle yerine getirilmekte, öğretim elemanları ve idari personel arasında farkındalığı artırmak için çalışmalar yapılmaktadır. Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin insan kaynakları güçlendirilmiş, Erasmus Bürosu’ndaki çalışan sayısı artırılmış, “stajlar” birimi ve “katılımcı olmayan ülkeler ile ilişkiler” birimi oluşturulmuştur. Üniversitemiz Türkiye’de yüksek öğretimin uluslararasılaşma sürecine bu alandaki yeni girişimler, faaliyetler ve bunların sonuçları hakkında toplumu bilgilendirmek için tüm kaynaklarını ve yapılarını seferber ederek aktif destek vermeyi taahhüt etmektedir.

Erasmus Şartı ->

Scroll to Top