Dijital Medya ve Görsel İşitsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı

“Dijital Medya ve Görsel İşitsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı” dijital iletişim platformlarının nitelikli iş gücü gereksinimlerini karşılamak üzere uzmanlaşmış profesyonellerin yetiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, yeni nesil dijital medya ortamında içerik üretip tasarlayabilen, mecralara özel sorunları tespit edip çözebilen profesyonellerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler “Dijital Medya ve Görsel İşitsel Tasarım” yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu programda yüksek lisans seviyesinde eğitim verilmektedir.


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomalar denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilince Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından ( YDS/e- YDS/YÖKSİL) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan ( TOEFL,DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlilik seviyesine sahip olmaları gerekir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

“Dijital Medya ve Görsel İşitsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı” tezsiz yüksek lisans diploması, programda yer alan dersleri başarıyla tamamlayan ve bitirme projesini başarıyla hazırlayan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.75 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 90 AKTS toplamaları gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversiteye bağlı başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun tezsiz yüksek lisans programında en az 1 yarıyılı tamamlamış öğrenci ilan edilen kontenjan dahilinde enstitü yönetim kurulu kararıyla yatay geçiş yoluyla kabul edilir.


Program Yeterlilikleri


Mezunların Mesleki Profili

“Dijital Medya ve Görsel İşitsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı” dijital ortamda içerik üretimi, tasarım ve yayın konusunda uzmanlaşmış medya profesyonellerinin yetiştirilmesini amaçlayan bir programdır.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun öğrenciler lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Program Yeterlilikleri 

1 Dijitalleşme sürecinin medyada yol açtığı dönüşümleri eleştirel bir bakışla kavrayabilir.  

2 Dijital medya alanında bireysel ve toplumsal farklılıkları anlama duyarlılığı edinir ve insan haklarına saygıyı savunur.

3 Dijital medya alanındaki yeni yayıncılık formatlarını içerik üretimi, tasarım ve yayıncılık bağlamında kapsamlı olarak öğrenir. 

4 Dijital medya için içerik üretimi, tasarımı ve yayıncılık konusunda gerekli temel yöntem ve araçları kullanabilir. 

5 Dijital medyada izleyici/ kullanıcı davranışlarını ve tutumlarını analiz edebilir. 

6 Dijital medyada izleyici/kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda zengin deneyimler ve ortamlar tasarlayabilir.

7 İnteraktif reklam kampanyalarını eleştirel bir bakışla analiz edebilir.Eğitim Türü


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Koordinatör: Doç. Dr. Vildan MAHMUTOĞLU
Adres: Galatasaray Üniversitesi
Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0 212 227 44 80
E-Posta adresi: vmahmutoglu@gsu.edu.tr


Scroll to Top