İnsan Hakları Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tanıtım

Program Tanımı


Kazanılan Derece


Kazanılan Derecenin Seviyesi


Kayıt Kabul Koşulları

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL,DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.Bu programa başvuracak adaylarda Hukuk, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İletişim, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden mezun olma koşulu aranır.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar


Önceki Öğrenmenin Tanınması


Program Yeterlilikleri


Mezunların Mesleki Profili


Bir Üst Dereceye Geçiş


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma


Eğitim Türü


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU
Adres: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul
Telefon Numarası: 0212 227 44 80
E-Posta adresi: nyuzbasioglu@gsu.edu.tr


Scroll to Top