Yabancı Dil Politikası

Galatasaray Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerini ağırlıklı olarak Fransızca dilinde yürüten bir yükseköğretim kurumudur ve tüm öğrencilerinin uzmanlık alanlarında Fransızca’ya iyi düzeyde hakim olmalarını hedeflemektedir. 

2009 yılında kabul edilen reform kapsamında, Fransızca eğitimiyle ilgili tüm yöntem ve araçlar bu dili bilmeden üniversitemize gelen her öğrencinin iki yıllık bür süre zarfında yeterlilik seviyesine ulaşmasını sağlayacak şekilde iyileştirilmiştir. Eğitim tamamen ücretsiz olan bir yıllık Fransızca hazırlık sınıfı ve lisans programlarının birinci yılı boyunca verilen uzmanlık alanlarına uyarlanmış kredili Fransızca dersleri ile verilmektedir. 

Çeşitli fakülte ve bölümlerde lisans düzeyinde derslerin çoğunluğu Fransızca olarak yapılmaktadır. Ancak, bazı uzmanlık alanları bazı derslerin kısmen ya da tamamen Türkçe verilmesini gerektirmektedir. Bazı fakülte ve bölümlerimizde ayrıca sınırlı sayıda İngilizce seçmeli derslere de yer veilmektedir. Derslerin hangi dilde verildiği AKTS Bilgi Paketi’nde belirtilmiştir. 

Galatasaray Üniversitesi Fransızca dışında diğer yabancı dillerin eğitimine de büyük önem vermektedir. Bu çerçevede, Yabancı Diller Bölümümüz tüm öğrencilerimize çeşitli seviyelerde İngilizce (zorunlu), Almanca ve İspanyolca derseleri sunmaktadır. Üniversitemizden lisans diploması alabilmek için toplam 12 AKTS yabancı dil kredisinin tamamlanması zorunludur.

Değişim programlarına katılacak öğrencilerin seçiminde de misafir olunacak yükseköğretim kurumunun talep ettiği düzeyde yabancı dil bilgisi ve adayların yabancı dil becerilerini geliştirme kapasiteleri önemli yer tutmaktadır. 

Üniversitemize değişim programları kapsamında misafir olan öğrencilerin tüm programlarımızdan tam olarak fayda sağlayabilmeleri için yeterli düzeyde Fransızca bilmeleri beklenmektedir. Bununla birlikte, üniversitemizin ve İstanbul’un sosyal ve kültürel yaşamına daha iyi entegre olmalarını sağlamak amacaıyla, bu öğrencilere yıl boyunca çeşitli düzeylerde ve tamamen ücretsiz olarak haftada 4 saat (bir dönemde toplam 50 saat) seçmeli Türkçe dersi de verilmekte, bu dersler AKTS kapsamında kredilendirilmektedir. 

Galatasaray Üniversitesi’nde verilen Fransızca dışındaki diğer dillerle ilgili daha fazla bilgi için: GSÜ Yabancı Diller Bölümü
Hazırlık sınıflarının işleyişi ile ilgili bilgi daha fazla bilgi için: FLE

Scroll to Top