Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Tanıtım

Program Tanımı

Fransız Dili ve Edebiyatı, kuramsal dilbilim, çeviribilim, karşılaştırmalı edebiyat alanlarında, yabancı dil olarak fransızca öğretimi konusunda ve fransızcanın yanı sıra ispanyolca ve ingilizceyi de bilen çokdilli uzmanlar yetiştiren program


Kazanılan Derece

Fransız ve Dili ve Edebiyatı Programı Lisans Diploması


Kazanılan Derecenin Seviyesi

Lisans


Kayıt Kabul Koşulları

ÖSS ya da GSÜ Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavıyla kabul edilmektedir.


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Toplam 240 AKTS elden, zorunlu ve seçmeli tüm derslerden başarılı olmak.


Önceki Öğrenmenin Tanınması

Benzer kurumlardaki ders içeriklerinin uyumlu olması ve bölümde oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilmesi.


Program Yeterlilikleri

1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak.
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek.
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma.
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek.
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek.
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek.
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.


Mezunların Mesleki Profili

Yüksek öğretim kurumlarında fransızca eğitmenliği (öğretim elemanı ve okutmanlık),(pedagojik formasyon alınabilen koşullarda) orta öğretim fransızca öğretmenliği, sözlü/yazılı çevirmenlik, uluslararası şirketlerde çokdilli uzman, basın-yayın kuruluşlarında ve yayınevlerinde editörlük ve redaktörlük, turizm ve hizmet sektöründe dilsel iletişimn danışmanı.


Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisansüstü eğitim programlarına başvurma hakkı sağlar.


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav, final sınavı ya da bütünleme sınavından aldığı notlar ile dönem içi diğer çalışmaları üzerinden hesaplanır.

Alınan her bir ders için öğrenciye harf ile aşağıdaki notlardan biri verilir :

Harf ileAABABBCBCCF
Rakam ile4.003.503.002.502.000.00

 « AA », « BA », « BB », « CB » ya da « CC » notlarından birini alan öğrenci başarılı kabul edilir. « F » notu başarısızlık anlamına gelir. 

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Bir ders için toplam kredi puanı o dersten alınan notlar dersin AKTS kredisi ile çarpılarak elde edilir. GANO bir öğrenci tarafından tüm derslerden kazanılan kredi puanları AKTS kredilerinin toplamına bölünerek hesaplanır.


Eğitim Türü

Bu program tam zamanlıdır


İletişim

Bölüm Başkanı (ya da eşdeğeri): Prof. Dr. Sündüz Kasar
Adres: Galatasaray Üniversitesi, Çırağan cad. No. 36 Ortaköy
Telefon Numarası: +90 212 227 4480
E-Posta adresi: skasar@gsu.edu.tr


Scroll to Top