Felsefe Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 PH101 - Antik Felsefe Tarihi I Zorunlu 3 0 0 6
2 PH105 - Mantık I Zorunlu 3 0 0 6
3 PH111 - Felsefeye Giriş I Zorunlu 3 0 0 6
4 PH129 - Sözlü Argümantasyon I Zorunlu 1 0 0 2
5 PH133 - Yazılı İfade I Zorunlu 1 0 0 2
6 PH139 - Eski Yunanca I Seçmeli 3 0 0 4
7 PH137 - Türkçe I Zorunlu 2 0 0 2
8 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
9 PH465 - Felsefe Metinleri Seçmeli 3 0 0 4
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 PH102 - Antik Felsefe Tarihi II Zorunlu 3 0 0 6
2 PH106 - Mantık II Zorunlu 3 0 0 6
3 PH112 - Felsefeye Giriş II Zorunlu 3 0 0 6
4 PH130 - Sözlü Argümantasyon II Zorunlu 1 0 0 2
5 PH134 - Yazılı İfade II Zorunlu 1 0 0 2
6 PH140 - Eski Yunanca II Seçmeli 3 0 0 4
7 PH138 - Türkçe II Zorunlu 2 0 0 2
8 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 PH201 - Ortaçağ Felsefesi Zorunlu 3 0 0 6
2 PH205 - Etik Zorunlu 3 0 0 6
3 PH221 - Epistemoloji Zorunlu 3 0 0 6
4 PH251 - Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Zorunlu 0 0 0 2
5 PH255 - Eski Yunanca III Seçmeli 3 0 0 4
6 PH257 - Felsefi Metodoloji I Zorunlu 3 0 0 6
7 PH259 - Latince I Seçmeli 3 0 0 4
4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 PH202 - İslam Felsefesi Zorunlu 3 0 0 6
2 PH206 - Estetik Zorunlu 3 0 0 6
3 PH204 - Ontoloji II Zorunlu 3 0 0 6
4 PH252 - Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
5 PH256 - Eski Yunanca IV Seçmeli 3 0 0 4
6 PH258 - Felsefi Metodoloji II Zorunlu 3 0 0 4
7 PH260 - Latince II Seçmeli 3 0 0 4
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 PH301 - Modern Felsefe I Zorunlu 3 0 0 6
2 PH305 - Bilim Tarihi ve Felsefesi I Zorunlu 3 0 0 6
3 PH303 - Siyaset Felsefesi I Zorunlu 3 0 0 6
4 PH353 - Dil Felsefesi Problemleri Seçmeli 3 0 0 4
5 PH385 - Gelişim Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 4
6 PH307 - Doğa Felsefesi ve Fizik I Seçmeli 3 0 0 4
7 PH327 - Hegel'in Tinin Fenomenoloji'sinde Hukuk Seçmeli 3 0 0 4
8 PH339 - Eski Yunanca V Seçmeli 3 0 0 4
6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 PH302 - Modern Felsefe II Zorunlu 3 0 0 6
2 PH306 - Bilim Tarihi ve Felsefesi II Zorunlu 3 0 0 6
3 PH304 - Siyaset Felsefesi II Zorunlu 3 0 0 6
4 PH330 - Kant’ın Hukuk Felsefesinde Teori ve Pratik Seçmeli 3 0 0 4
5 PH358 - Bilişim Seçmeli 2 0 0 4
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 PH401 - Tarih Felsefesi Zorunlu 3 0 0 6
2 PH403 - Çağdaş Felsefe I Zorunlu 3 0 0 6
3 PH421 - Etik Problemleri Zorunlu 3 0 0 6
4 PH485 - Derrida Metinleri Seçmeli 3 0 0 4
5 PH407 - Canguilhem, Foucault, Simondon Seçmeli 3 0 0 4
6 PHI441 - Bitirme Ödevi: Modern Felsefe Seçmeli 2 0 0 2
8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 PH462 - Din Felsefesi Zorunlu 3 0 0 6
2 PH404 - Çağdaş Felsefe II Zorunlu 3 0 0 6
3 PH430 - Felsefi Antropoloji Seçmeli 3 0 0 6
4 PH426 - Felsefe Metinlerinin Çözümlenmesi Seçmeli 3 0 0 6
5 PH422 - Sinema ve Psikanaliz Seçmeli 3 0 0 4
6 PH436 - Nietzche: Zerdüşt Seçmeli 3 0 0 4
7 PH458 - Hegel'in Tinin Fenomenolojisi Seçmeli 3 0 0 4
8 PH486 - Çağdaş Felsefede Yaşam ve Ölüm Sorusu Seçmeli 3 0 0 4
9 PH476 - Antikçağ Felsefesi Metinleri Seçmeli 3 0 0 4
10 PH472 - Deleuze Seçmeli 3 0 0 4
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top