İletişim Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
3 COM107 - Fransızca Yöntem Konferansı l Zorunlu 1 1 0 5
4 COM121 - Sosyoloji Zorunlu 3 0 0 4
5 COM133 - Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 0 4
6 COM135 - Temel Tasarım Zorunlu 1 1 0 5
7 ECON191 - İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 4
8 COM137 - Temel Programlama l Seçmeli 2 0 0 3
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ATA002 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 TUR002 - Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
3 COM108 - Fransızca Yöntem Konferansı ll Zorunlu 1 1 0 5
4 COM110 - Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 0 4
5 COM132 - Kültür Tarihi Zorunlu 3 0 0 5
6 COM134 - İletişim Mesleklerine Giriş Zorunlu 2 0 0 3
7 COM138 - Sosyal Bilimler Tarihi Zorunlu 2 0 0 5
8 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
9 COM116 - Mitoloji Seçmeli 2 0 0 3
10 COM144 - Basım Tekniklerinin Toplumsal Tarihi Seçmeli 2 0 0 3
11 COM146 - Kariyer Planlama Seçmeli 2 0 0 2
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM225 - İletişim Kuramları Zorunlu 3 0 0 5
2 COM237 - Felsefi İletişim ve Medya Etiği I Zorunlu 2 0 0 3
3 COM291 - Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 5
4 JOU201 - Habercilik ve Yazım Teknikleri Zorunlu 2 1 0 5
5 JOU207 - Basın Tarihi Zorunlu 2 0 0 4
6 RPP201 - Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri Zorunlu 3 0 0 3
7 RPP203 - Reklamcılığın Temel İlkeleri I Zorunlu 2 0 0 3
8 RPP207 - Kişilerarası İletişim Zorunlu 2 0 0 3
9 CTV201 - Radyo-Televizyon Tarihi ve Kuramı Zorunlu 2 0 0 4
10 CTV205 - Sinema Tarihi Zorunlu 3 0 0 5
11 COM207 - Fotoğrafçılık Seçmeli 2 2 2 3
12 COM215 - Web Programlama Seçmeli 2 0 0 3
13 COM221 - Dilbilim ve İletişim Seçmeli 2 0 0 3
14 COM229 - Bilim ve Teknoloji Tarihi Seçmeli 2 0 0 3
15 COM231 - Bilgisayar Grafiğine Giriş Seçmeli 1 1 0 6
16 COM243 - Toplumsal Cinsiyet, İletişim ve Medya Seçmeli 2 0 0 3
17 COM249 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Çalışmaları I Seçmeli 3 0 0 4
18 COM255 - Alternatif Medya ve Hak Haberciliği Seçmeli 3 0 0 3
19 COM257 - Kamera Aydınlatma ve Ses l Seçmeli 2 1 0 3
20 COM259 - Kurguya Giriş Seçmeli 2 0 0 3
21 COM265 - Fransızca Sözlü ve Yazılı Anlatım I Seçmeli 1 1 0 3
4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM212 - İletişim Hukuku ve Fikri Haklar Zorunlu 2 0 0 4
2 COM214 - Enformasyon Toplumu Kuramları Zorunlu 2 0 0 4
3 COM228 - Staj Zorunlu 0 2 0 4
4 COM282 - İletişim Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 4
5 JOU204 - Etkileşimli Medya Kuramları Grup Zorunlu 2 0 0 4
6 JOU208 - Etkileşimli Medyada Habercilik Grup Zorunlu 2 1 0 5
7 RPP204 - Reklamcılığın Temel İlkeleri II Grup Zorunlu 3 0 0 5
8 RPP210 - Medya İlişkileri Grup Zorunlu 2 0 0 4
9 CTV208 - Türk Sinema Tarihi Grup Zorunlu 3 0 0 4
10 CTV210 - Sinema ve Anlatım Grup Zorunlu 3 0 0 5
11 COM206 - Metin Yazım ve Çözümleme Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
12 COM230 COM257 KAMERA AYDINLATMA VE SES I Kamera Aydınlatma ve Ses II Seçmeli 2 1 0 3
13 COM232 - Pazarlama Halkla İlişkileri Seçmeli 2 0 0 3
14 COM238 - Çevrimiçi Radyo ve Dijital Ses Tasarımı Seçmeli 0 3 0 3
15 COM248 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Çalışmaları II Seçmeli 3 0 0 4
16 COM250 - Görüntü ve Ses İşleme Seçmeli 2 1 0 3
17 COM256 - Sanat ve Kültür Mekanı Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
18 COM284 - Medyada Güncel Etik Sorunlar Seçmeli 2 0 0 3
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM303 - Etkileşimli Medya Tasarımı l Zorunlu 2 0 0 4
2 COM309 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 1 1 0 5
3 JOU305 - Medya Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 4
4 JOU307 - Gazetecilik Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 4
5 JOU371 - Masaüstü Yayıncılık Zorunlu 2 1 0 4
6 RPP305 - Medya Planlaması ve Uygulaması Zorunlu 2 0 0 4
7 RPP309 - İkna Süreci Zorunlu 2 0 0 4
8 RPP351 - Halkla İlişkiler Kampanyaları Analizi Zorunlu 2 0 0 4
9 CTV331 - Türkiye’de Auteur Sineması Zorunlu 3 0 0 6
10 CTV335 - Görsel Kültür Zorunlu 2 0 0 6
11 COM345 - Senaryo Yazarlığı Seçmeli 2 0 0 3
12 COM355 JOU201 HABERCİLİK VE YAZIM TEKNİKLERİ Gazetecilikte Uzmanlık Alanları Seçmeli 2 1 0 3
13 COM357 - TV Stüdyosu Uygulamaları Seçmeli 2 1 0 3
14 COM359 - Ülke Sinemaları Seçmeli 3 0 0 3
15 COM361 - Film Projesi Geliştirme Atölyesi Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM308 - Uluslararası İletişim Zorunlu 2 0 0 3
2 COM312 - Türk Siyasal Yaşamı Zorunlu 2 0 0 3
3 COM336 - Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 3
4 COM358 COM209 BİLGİSAYAR GRAFİĞİNE GİRİŞ Etkileşimli Medya Tasarımı II Zorunlu 3 0 0 6
5 JOU308 - Veri Gazeteciliği Grup Zorunlu 1 2 0 4
6 JOU372 - Dönemsel Yayın Tasarımı Grup Zorunlu 2 1 0 5
7 RPP304 - Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi Grup Zorunlu 2 0 0 3
8 RPP312 - Kurumsal İletişim Grup Zorunlu 2 0 0 3
9 RPP314 - Pazarlama İlkeleri Grup Zorunlu 2 0 0 3
10 RPP362 - Reklam Kampanyaları Analizi Grup Zorunlu 2 0 0 3
11 CTV314 - Film ve Eleştiri Kuramları Grup Zorunlu 2 0 0 6
12 CTV316 - Popüler Kültür, Medya ve Edebiyat Grup Zorunlu 3 0 0 6
13 COM316 - Reklamda Yaratıcılık Seçmeli 2 0 0 3
14 COM318 - Kamuoyu Araştırmaları Seçmeli 2 0 0 3
15 COM320 - Belgesel Sanatlar Seçmeli 2 1 0 6
16 COM340 - Görsel-İşitsel Habercilik Seçmeli 3 3 3 3
17 COM342 COM345 SENARYO YAZARLIĞI Senaryo Atölyesi Seçmeli 1 1 0 3
18 COM346 - Kurgu Atölyesi Seçmeli 2 1 0 3
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM405 - Bitirme Projesi I Zorunlu 2 0 0 4
2 COM423 - AB ve Medya Zorunlu 2 0 0 3
3 JOU411 - Gazetecilik Uygulamaları I Zorunlu 2 2 0 6
4 JOU415 - Dijital Haber Ekonomisi Grup Zorunlu 2 0 0 5
5 RPP401 - Halkla İlişkiler Kampanyaları Tasarımı Zorunlu 4 0 0 6
6 RPP407 - Kamu Diplomasisi Zorunlu 2 0 0 3
7 RPP415 - Halkla İlişkiler ve Etkileşimli Medya Zorunlu 2 0 0 4
8 CTV403 - Film Çözümlemeleri Zorunlu 3 0 0 6
9 CTV417 - Türkiye'de Dizi Sektörü Zorunlu 2 0 0 5
10 COM409 - Lobicilik Seçmeli 2 0 0 3
11 COM421 - İnternet ve Mobil Pazarlama Seçmeli 2 0 0 3
12 COM427 COM230 KAMERA AYDINLATMA VE SES II Film Yapımı l Seçmeli 3 1 0 6
13 COM435 - Dijital Oyun Tasarımı Seçmeli 3 0 0 3
14 COM437 - İş Etiği Seçmeli 2 0 0 3
15 COM439 - Sinemada Uyarlamalar Seçmeli 2 0 0 3
16 COM443 - Video Deneme Seçmeli 3 0 0 6
8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM406 COM405 BİTİRME PROJESİ I Bitirme Projesi ll Zorunlu 2 0 0 5
2 COM416 - Siyasal iletişim Zorunlu 2 0 0 5
3 JOU412 - Gazetecilik Uygulamaları II Grup Zorunlu 2 2 0 6
4 JOU414 - Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri ve Örgütlenme Grup Zorunlu 2 0 0 3
5 RPP402 - Sağlık İletişimi Grup Zorunlu 2 0 0 3
6 RPP414 - Marka Yönetimi Grup Zorunlu 2 0 0 5
7 RPP482 - Reklam Kampanyaları Tasarımı Grup Zorunlu 4 0 0 6
8 CTV404 - Film Endüstrileri Grup Zorunlu 3 0 0 6
9 CTV408 - Film, Kültür, Kimlik Grup Zorunlu 3 0 0 5
10 COM400 - Dijital Medya ve Toplum Seçmeli 2 0 0 5
11 COM410 - Reklam Yazarlığı Seçmeli 2 0 0 3
12 COM420 - Dijital Öykü Anlatıcılığı Seçmeli 2 0 0 3
13 COM428 COM427 FİLM YAPIMI I Film Yapımı II Seçmeli 3 1 0 6
14 COM440 - Kurumsal Davranış ve Sosyal Değişim Seçmeli 2 0 0 3
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top