İletişim Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
3 COM121 - Sosyoloji Zorunlu 3 0 0 4
4 COM133 - Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 0 4
5 COM171 - Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
6 COM107 - Fransızca Yöntem Konferansı l Zorunlu 1 1 0 5
7 COM135 - Temel Tasarım Zorunlu 1 1 0 5
8 COM137 - Temel Programlama l Seçmeli 2 0 0 3
9 COM125 - Bilim ve Teknoloji Tarihi Seçmeli 2 0 0 3
10 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ATA002 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 TUR002 - Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
3 COM108 - Fransızca Yöntem Konferansı ll Zorunlu 1 1 0 5
4 COM110 - Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 0 4
5 COM132 - Kültür Tarihi Zorunlu 3 0 0 5
6 COM134 - İletişim Mesleklerine Giriş Zorunlu 2 0 0 3
7 COM138 - Sosyal Bilimler Tarihi Zorunlu 2 0 0 5
8 COM102 COM137 - TEMEL PROGRAMLAMA I Temel Programlama ll Seçmeli 2 0 0 3
9 COM116 - Mitoloji Seçmeli 2 0 0 3
10 COM144 - Basım Tekniklerinin Toplumsal Tarihi Seçmeli 2 0 0 3
11 COM146 - Kariyer Planlama Seçmeli 2 0 0 2
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM291 - Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 5
2 COM209 - Bilgisayar Grafiğine Giriş Zorunlu 1 1 0 6
3 JOU201 - Habercilik ve Yazım Teknikleri Zorunlu 2 1 0 5
4 JOU203 - Gazetecilik Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 4
5 RPP201 - Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri Zorunlu 3 0 0 3
6 RPP203 - Reklamcılığın Temel İlkeleri I Zorunlu 2 0 0 3
7 RPP207 - Kişilerarası İletişim Zorunlu 2 0 0 3
8 CTV201 - Radyo-Televizyon Tarihi ve Kuramı Zorunlu 2 0 0 4
9 CTV205 - Sinema Tarihi Zorunlu 3 0 0 5
10 COM221 - Dilbilim ve İletişim Seçmeli 2 0 0 3
11 COM259 - Kurguya Giriş Seçmeli 2 0 0 3
12 COM249 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Çalışmaları I Seçmeli 3 0 0 4
13 COM243 - Toplumsal Cinsiyet, İletişim ve Medya Seçmeli 2 0 0 3
14 COM255 - Alternatif Medya ve Hak Haberciliği Seçmeli 3 0 0 3
15 COM257 - Kamera Aydınlatma ve Ses l Seçmeli 2 1 0 3
16 COM219 - Fransızca Sözlü ve Yazılı Anlatım Seçmeli 1 1 0 3
17 COM217 - Tüketici Davranışları Seçmeli 2 0 0 3
18 COM225 - İletişim Kuramları Zorunlu 3 0 0 5
4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM212 - İletişim Hukuku ve Fikri Haklar Zorunlu 2 0 0 4
2 COM214 - Enformasyon Toplumu Kuramları Zorunlu 2 0 0 4
3 COM228 - Staj Zorunlu 0 2 0 4
4 COM282 - İletişim Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 4
5 JOU204 - Etkileşimli Medya Kuramları Zorunlu 2 0 0 4
6 JOU208 - Etkileşimli Medyada Habercilik Zorunlu 2 1 0 5
7 RPP204 - Reklamcılığın Temel İlkeleri II Zorunlu 3 0 0 5
8 RPP210 - Medya İlişkileri Zorunlu 2 0 0 4
9 CTV208 - Türk Sinema Tarihi Zorunlu 3 0 0 4
10 CTV210 - Sinema ve Anlatım Zorunlu 3 0 0 5
11 COM206 - Metin Yazım ve Çözümleme Teknikleri Seçmeli 2 0 0 3
12 COM230 COM257 - KAMERA AYDINLATMA VE SES I Kamera Aydınlatma ve Ses II Seçmeli 2 1 0 3
13 COM232 - Pazarlama Halkla İlişkileri Seçmeli 2 0 0 3
14 COM238 - Çevrimiçi Radyo ve Dijital Ses Tasarımı Seçmeli 0 3 0 3
15 COM240 - Türkiye'de Sinemanın Toplumsal Tarihi Seçmeli 3 0 0 3
16 COM248 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Çalışmaları II Seçmeli 3 0 0 4
17 COM250 - Görüntü ve Ses İşleme Seçmeli 2 1 0 3
18 COM284 - Medyada Güncel Etik Sorunlar Seçmeli 2 0 0 3
19 COM294 - Reklam Tarihi Seçmeli 2 0 0 3
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM303 COM209 Etkileşimli Medya Tasarımı l Zorunlu 2 0 0 4
2 COM309 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 1 1 0 5
3 COM353 - Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 0 4
4 JOU371 COM209 Masaüstü Yayıncılık Zorunlu 2 1 0 4
5 JOU301 - Basın Tarihi Zorunlu 2 0 0 4
6 JOU305 - Medya Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 4
7 RPP305 - Medya Planlaması ve Uygulaması Zorunlu 2 0 0 4
8 RPP309 - İkna Süreci Zorunlu 2 0 0 4
9 RPP351 - Halkla İlişkiler Kampanyaları Analizi Zorunlu 3 0 0 4
10 CTV331 - Türkiye’de Auteur Sineması Zorunlu 3 0 0 6
11 CTV335 - Görsel Kültür Zorunlu 2 0 0 6
12 COM307 - Uluslararası İlişkiler Seçmeli 2 0 0 3
13 COM345 - Senaryo Yazarlığı Seçmeli 2 0 0 3
14 COM347 - Tv Programcılığı Seçmeli 3 0 0 3
15 COM355 JOU201 Gazetecilikte Uzmanlık Alanları Seçmeli 2 1 0 3
16 COM357 - TV Stüdyosu Uygulamaları Seçmeli 2 1 0 3
17 COM359 - Ülke Sinemaları Seçmeli 3 0 0 3
6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM308 - Uluslararası İletişim Zorunlu 2 0 0 3
2 COM312 - Türk Siyasal Yaşamı Zorunlu 2 0 0 3
3 COM336 - Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 3
4 COM358 COM209 - BİLGİSAYAR GRAFİĞİNE GİRİŞ Etkileşimli Medya Tasarımı II Zorunlu 3 0 0 6
5 JOU308 - Veri Gazeteciliği Zorunlu 1 2 0 4
6 JOU372 - Dönemsel Yayın Tasarımı Zorunlu 2 1 0 5
7 RPP304 - Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi Zorunlu 2 0 0 3
8 RPP312 - Kurumsal İletişim Zorunlu 2 0 0 3
9 RPP314-G-2 - Pazarlama İlkeleri Zorunlu 2 0 0 3
10 RPP362-G-2 - Reklam Kampanyaları Analizi Zorunlu 2 0 0 3
11 CTV314 - Film ve Eleştiri Kuramları Zorunlu 2 0 0 6
12 CTV316 - Popüler Kültür, Medya ve Edebiyat Zorunlu 3 0 0 6
13 COM304 - Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri ve Örgütlenme Seçmeli 2 0 0 3
14 COM316 - Reklamda Yaratıcılık Seçmeli 2 0 0 3
15 COM318 - Kamuoyu Araştırmaları Seçmeli 2 0 0 3
16 COM320 - Belgesel Sanatlar Seçmeli 2 1 0 6
17 COM342 COM345 - SENARYO YAZARLIĞI Senaryo Atölyesi Seçmeli 1 1 0 3
18 COM344 - TV Haberciliği ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 3
19 COM346 - Kurgu Atölyesi Seçmeli 2 1 0 3
20 COM350 - Söyleşimsel Analiz Seçmeli 2 0 0 3
21 COM354 - Sivil Toplum ve Medya Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM431 - İletişim Etiği Zorunlu 2 0 0 3
2 COM471 - Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 0 3
3 COM423 - AB ve Medya Zorunlu 2 0 0 3
4 COM405 - Bitirme Projesi I Zorunlu 2 0 0 4
5 JOU481 - Dönemsel Yayın Uygulaması l Zorunlu 2 2 0 6
6 JOU407 - Dijital Medya ve Toplum Zorunlu 2 0 0 5
7 RPP401 - Halkla İlişkiler Kampanyaları Tasarımı Zorunlu 4 0 0 6
8 RPP417 - Pazarlama İletişimi Zorunlu 2 0 0 4
9 RPP415 - Halkla İlişkiler ve Etkileşimli Medya Zorunlu 2 0 0 4
10 CTV417 - Türkiye'de Dizi Sektörü Zorunlu 2 0 0 5
11 CTV403 - Film Çözümlemeleri Zorunlu 3 0 0 6
12 COM409 - Lobicilik Seçmeli 2 0 0 3
13 COM437 - İş Etiği Seçmeli 2 0 0 3
14 COM411 - Video Etnografi Seçmeli 3 0 0 6
15 COM407 - Kültürlerarası İletişim Seçmeli 2 0 0 3
16 COM427 COM230 Film Yapımı l Seçmeli 3 1 0 6
17 COM433 - Film Projesi Geliştirme Atölyesi Seçmeli 2 0 0 3
18 COM439 - Sinemada Uyarlamalar Seçmeli 2 0 0 3
8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM406 COM405 - BİTİRME PROJESİ I Bitirme Projesi ll Zorunlu 2 0 0 5
2 COM416 - Siyasal iletişim Zorunlu 2 0 0 5
3 COM472 - Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 0 0 3
4 JOU410 - Dijital Haber Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 5
5 JOU482 - Dönemsel Yayın Uygulaması ll Zorunlu 2 2 0 6
6 RPP414 - Marka Yönetimi Zorunlu 2 0 0 5
7 RPP482 - Reklam Kampanyaları Tasarımı Zorunlu 4 0 0 6
8 CTV404 - Film Endüstrileri Zorunlu 3 0 0 6
9 CTV408 - Film, Kültür, Kimlik Zorunlu 3 0 0 5
10 COM410 - Reklam Yazarlığı Seçmeli 2 0 0 3
11 COM420 - Dijital Öykü Anlatıcılığı Seçmeli 2 0 0 3
12 COM426 - Sağlık İletişimi Seçmeli 2 0 0 3
13 COM428 COM427 - FİLM YAPIMI I Film Yapımı II Seçmeli 3 1 0 6
14 COM430 - Dijital Reklam Prodüksiyonu Seçmeli 3 0 0 3
15 COM442 - Dijital Yayıncılık Platformları Seçmeli 2 0 0 3
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top