İletişim Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM121 - Sosyoloji Zorunlu 3 0 0 4
2 COM133 - Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 0 4
3 COM171 - Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 4
4 COM107 - Fransızca Yöntem Konferansı l Zorunlu 1 1 0 5
5 COM135 - Temel Tasarım Zorunlu 1 1 0 5
6 COM125 - Bilim ve Teknoloji Tarihi Seçmeli 2 0 0 3
7 COM137 - Temel Programlama l Seçmeli 2 0 0 3
8 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
9 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
10 COM123 - Müzik Tarihi Seçmeli 2 0 0 3

  * Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğer gruplardan da seçimlik statüde ders alabilirler.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ATA002 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 TUR002 - Türk Dili II Zorunlu 0 2 0 2
3 COM110 - Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 0 4
4 COM132 - Kültür Tarihi Zorunlu 3 3 3 5
5 COM138 - Sosyal Bilimler Tarihi Zorunlu 2 2 2 5
6 COM108 - Fransızca Yöntem Konferansı ll Zorunlu 2 2 2 5
7 COM134 - İletişim Mesleklerine Giriş Zorunlu 2 2 2 3
8 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 0 4 0 2
9 COM102 COM137 Temel Programlama ll Seçmeli 2 0 2 3
10 COM116 - Mitoloji Seçmeli 2 0 0 3
11 COM144 - Basım Tekniklerinin Toplumsal Tarihi Seçmeli 2 0 2 3
12 COM194 - Kariyer Planlama Seçmeli 1 0 2 2
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM225 - İletişim Kuramları Zorunlu 3 0 0 5
2 COM291 - Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 5
3 COM209 - Bilgisayar Grafiğine Giriş Zorunlu 1 1 0 6
4 JOU201 - Habercilik ve Yazım Teknikleri Zorunlu 2 1 0 5
5 JOU201 - Habercilik ve Yazım Teknikleri Seçmeli 2 1 0 5
6 JOU203 - Gazetecilik Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 4
7 JOU203 - Gazetecilik Sosyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
8 RPP201 - Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri Seçmeli 3 0 0 3
9 RPP203 - Reklamcılığın Temel İlkeleri I Zorunlu 2 0 0 3
10 RPP203 - Reklamcılığın Temel İlkeieri I Seçmeli 2 0 0 3
11 RPP207 - Kişilerarası İletişim Zorunlu 2 0 0 3
12 RPP207-G-2 - Kişilerarası İletişim Seçmeli 2 0 0 3
13 CTV201 - Radyo-Televizyon Tarihi ve Kuramı Zorunlu 2 0 0 4
14 CTV201 - Radyo-Televizyon Tarihi ve Kuramı Seçmeli 2 0 0 4
15 CTV205 - Sinema Tarihi Zorunlu 3 0 0 5
16 CTV205 - Sinema Tarihi Seçmeli 3 0 0 5
17 COM221 - Dilbilim ve İletişim Seçmeli 2 0 0 3
18 COM259 - Kurguya Giriş Seçmeli 2 0 0 3
19 COM249 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Çalışmaları I Seçmeli 3 0 0 4
20 COM243 - Toplumsal Cinsiyet, İletişim ve Medya Seçmeli 2 0 0 3
21 COM255 - Alternatif Medya ve Hak Haberciliği Seçmeli 3 0 0 3
22 COM257 - Kamera Aydınlatma ve Ses l Seçmeli 2 1 0 3
23 COM219 - Fransızca Sözlü ve Yazılı Anlatım Seçmeli 1 1 0 3
24 COM217 - Tüketici Davranışları Seçmeli 2 0 0 3
25 COM207 - Fotoğrafçılık Seçmeli 2 2 2 3

*Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğerlerinden seçimlik statüde ders alabilirler.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM214 - Enformasyon Toplumu Kuramları Zorunlu 2 2 2 4
2 COM212 - İletişim Hukuku ve Fikri Haklar Zorunlu 2 2 2 4
3 COM282 - İletişim Araştırmaları Zorunlu 3 3 3 4
4 COM228 - Staj Zorunlu 0 0 0 4
5 JOU208 - Etkileşimli Medyada Habercilik Grup Zorunlu 3 3 3 5
6 JOU208 - Etkileşimli Medyada Habercilik Seçmeli 3 3 3 5
7 JOU204 - Etkileşimli Medya Kuramları Grup Zorunlu 2 2 2 4
8 JOU204 - Etkileşimli Medya Kuramları Seçmeli 2 2 2 4
9 RPP210 - Medya İlişkileri Grup Zorunlu 2 2 2 4
10 RPP210 - Medya İlişkileri Seçmeli 2 2 2 4
11 RPP204 - Reklamcılığın Temel İlkeleri II Grup Zorunlu 3 0 3 5
12 RPP204 - Reklamcılığın Temel İlkeleri II Seçmeli 3 0 3 5
13 CTV210 - Sinema ve Anlatım Grup Zorunlu 3 3 3 5
14 CTV210 - Sinema ve Anlatım Seçmeli 3 3 3 5
15 CTV208 - Türk Sinema Tarihi Grup Zorunlu 3 3 3 4
16 CTV208 - Türk Sinema Tarihi Seçmeli 3 3 3 4
17 COM244 - Türkiye'de Sinemanın Sosyolojik Tarihi Seçmeli 2 2 0 3
18 COM248 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Çalışmaları II Seçmeli 3 0 3 4
19 COM250 - Görüntü ve Ses İşleme Seçmeli 3 3 3 3
20 COM206 - Metin Yazım ve Çözümleme Teknikleri Seçmeli 2 2 0 3
21 COM230 COM257 Kamera Aydınlatma ve Ses II Seçmeli 3 0 3 3
22 COM232 - Pazarlama Halkla İlişkileri Seçmeli 2 2 2 3
23 COM284 - Medyada Güncel Etik Sorunlar Seçmeli 2 0 2 3

*Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğerlerinden seçimlik statüde ders alabilirler.

5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM303 COM209 Etkileşimli Medya Tasarımı l Zorunlu 2 0 0 4
2 COM309 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 1 1 0 5
3 COM353 - Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 0 4
4 JOU371 COM209 Masaüstü Yayıncılık Zorunlu 2 1 0 4
5 JOU301 - Basın Tarihi Zorunlu 2 0 0 4
6 JOU301 - Basın Tarihi Seçmeli 2 0 0 4
7 JOU305 - Medya Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 4
8 JOU305 - Medya Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 4
9 RPP305 - Medya Planlaması ve Uygulaması Zorunlu 2 0 0 4
10 RPP305 - Medya Planlaması ve Uygulaması Seçmeli 2 0 0 4
11 RPP309 - İkna Süreci Zorunlu 2 0 0 4
12 RPP309 - İkna Süreci Seçmeli 2 0 0 4
13 RPP351 - Halkla İlişkiler Kampanyaları Analizi Zorunlu 3 0 0 4
14 RPP351 - Halkla İlişkiler Kampanyaları Analizi Seçmeli 3 0 0 4
15 CTV331 - Türkiye’de Auteur Sineması Zorunlu 3 0 0 6
16 CTV331 - Türkiye’de Auteur Sineması Seçmeli 3 0 0 6
17 CTV335 - Görsel Kültür Zorunlu 2 0 0 6
18 CTV335 - Görsel Kültür Seçmeli 2 0 0 6
19 COM307 - Uluslararası İlişkiler Seçmeli 2 0 0 3
20 COM345 - Senaryo Yazarlığı Seçmeli 2 0 0 3
21 COM347 - Tv Programcılığı Seçmeli 3 0 0 3
22 COM355 - Gazetecilikte Uzmanlık Alanları Seçmeli 2 1 0 3
23 COM359 - Ülke Sinemaları Seçmeli 3 0 0 3

  * Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğer gruplardan da seçimlik statüde ders alabilirler.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM306 COM209 Etkileşimli Medya Tasarımı ll Zorunlu 2 2 2 4
2 COM336 - Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 3
3 COM308 - Uluslararası İletişim Zorunlu 2 0 0 3
4 COM312 - Türk Siyasal Yaşamı Zorunlu 2 0 0 3
5 JOU372 - Dönemsel Yayın Tasarımı Grup Zorunlu 3 3 3 5
6 JOU372 - Dönemsel Yayın Tasarımı Seçmeli 3 3 3 5
7 JOU308 - Veri Gazeteciliği Grup Zorunlu 3 3 3 4
8 JOU308 - Veri Gazeteciliği Seçmeli 3 3 3 4
9 RPP314-G-2 - Pazarlama İlkeleri Grup Zorunlu 2 0 0 3
10 RPP304 - Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi Grup Zorunlu 2 0 0 3
11 RPP304 - Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi Seçmeli 2 0 0 3
12 RPP312 - Kurumsal İletişim Grup Zorunlu 2 2 2 3
13 RPP312 - Kurumsal İletişim Seçmeli 2 0 2 3
14 RPP362-G-2 - Reklam Kampanyaları Analizi Grup Zorunlu 2 0 0 3
15 RPP362-G-2 - Reklam Kampanyaları Analizi Seçmeli 2 0 0 3
16 CTV314 - Film ve Eleştiri Kuramları Grup Zorunlu 2 0 2 6
17 CTV314 - Film ve Eleştiri Kuramları Seçmeli 2 0 2 6
18 CTV316 - Popüler Kültür, Medya ve Edebiyat Grup Zorunlu 2 0 2 6
19 CTV316 - Popüler Kültür, Medya ve Edebiyat Seçmeli 2 0 2 6
20 COM316 - Reklamda Yaratıcılık Seçmeli 2 0 0 3
21 COM320 - Belgesel Sanatlar Seçmeli 3 0 3 6
22 COM318 - Kamuoyu Araştırmaları Seçmeli 2 0 0 3
23 COM338 - Pazarlama İletişimi Uygulamaları Seçmeli 2 2 2 3
24 COM304 - Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri ve Örgütlenme Seçmeli 2 0 0 3
25 COM342 COM345 Senaryo Atölyesi Seçmeli 2 2 2 3
26 COM344 - TV Haberciliği ve Uygulamaları Seçmeli 3 3 3 3
27 COM346 - Kurgu Atölyesi Seçmeli 3 3 3 3
28 COM354 - Sivil Toplum ve Medya Seçmeli 2 0 2 3
29 COM350 - Söyleşimsel Analiz Seçmeli 2 0 2 3

 * Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğer gruplardan da seçimlik statüde ders alabilirler.

7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM431 - İletişim Etiği Zorunlu 2 0 0 3
2 COM471 - Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 0 3
3 COM423 - AB ve Medya Zorunlu 2 0 0 3
4 COM405 - Bitirme Projesi I Zorunlu 2 0 0 4
5 JOU481 - Dönemsel Yayın Uygulaması l Zorunlu 2 2 0 6
6 JOU481 - Dönemsel Yayın Uygulaması l Seçmeli 2 2 0 6
7 JOU407 - Dijital Medya ve Toplum Zorunlu 2 0 0 5
8 JOU407 - Dijital Medya ve Toplum Seçmeli 2 0 0 5
9 RPP401 - Halkla İlişkiler Kampanyaları Tasarımı Zorunlu 4 0 0 6
10 RPP401 - Halkla İlişkiler Kampanyaları Tasarımı Seçmeli 4 0 0 6
11 RPP417 - Pazarlama İletişimi Zorunlu 2 0 0 4
12 RPP417 - Pazarlama İletişimi Seçmeli 2 0 0 4
13 RPP415 - Halkla İlişkiler ve Etkileşimli Medya Zorunlu 2 0 0 4
14 RPP415 - Halkla İlişkiler ve Etkileşimli Medya Seçmeli 2 0 0 4
15 CTV417 - Türkiye'de Dizi Sektörü Zorunlu 2 0 0 5
16 CTV417 - Türkiye'de Dizi Sektörü Seçmeli 2 0 0 5
17 CTV403 - Film Çözümlemeleri Zorunlu 3 0 0 6
18 CTV403 - Film Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 0 6
19 COM409 - Lobicilik Seçmeli 2 0 0 3
20 COM437 - İş Etiği Seçmeli 2 0 0 3
21 COM411 - Video Etnografi Seçmeli 3 0 0 6
22 COM407 - Kültürlerarası İletişim Seçmeli 2 0 0 3
23 COM427 COM230 Film Yapımı l Seçmeli 3 1 0 6
24 COM407 - Kültürlerarası İletişim Seçmeli 2 0 0 3
25 COM433 - Film Projesi Geliştirme Atölyesi Seçmeli 2 0 0 3
26 COM439 - Sinemada Uyarlamalar Seçmeli 2 0 0 3
8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM416 - Siyasal iletişim Zorunlu 2 2 2 5
2 COM472 - Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 0 0 3
3 COM406 COM405 Bitirme Projesi ll Zorunlu 2 2 2 5
4 JOU482 - Dönemsel Yayın Uygulaması ll Grup Zorunlu 3 3 3 6
5 JOU482 - Dönemsel Yayın Uygulaması ll Seçmeli 3 3 3 6
6 jou404 - Dijital Medyada İçerik ve Kaynak Yönetimi Grup Zorunlu 2 2 2 5
7 JOU404 - Dijital Medyada İçerik ve Kaynak Yönetimi Seçmeli 2 2 2 5
8 RPP482 - Reklam Kampanyaları Tasarımı Grup Zorunlu 3 3 3 6
9 RPP482 - Reklam Kampanyaları Tasarımı Seçmeli 3 3 3 6
10 RPP414 - Marka Yönetimi Grup Zorunlu 2 2 2 5
11 RPP414 - Marka Yönetimi Seçmeli 2 2 2 5
12 CTV408 - Film, Kültür, Kimlik Grup Zorunlu 3 3 3 5
13 CTV408 - Film, Kültür, Kimlik Seçmeli 3 3 3 5
14 CTV404 - Film Endüstrileri Grup Zorunlu 3 3 3 6
15 CTV404 - Film Endüstrileri Seçmeli 3 3 3 6
16 COM418 - Kamu Diplomasisi Seçmeli 2 0 2 3
17 COM410 - Reklam Yazarlığı Seçmeli 2 2 2 3
18 COM422 - Reklam Tarihi Seçmeli 2 0 2 3
19 COM426 - Sağlık İletişimi Seçmeli 2 0 2 3
20 COM428 COM427 Film Yapımı ll Seçmeli 3 3 3 6
21 COM430 - Dijital Reklam Prodüksiyonu Seçmeli 3 3 3 3
22 COM420 - Dijital Öykü Anlatıcılığı Seçmeli 2 0 2 3

  * Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğer gruplardan da seçimlik statüde ders alabilirler.

Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top