İletişim Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM105 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 3
2 COM181 - Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım I Zorunlu 2 0 0 3
3 COM121 - Sosyoloji Zorunlu 3 0 0 4
4 COM133 - Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 0 4
5 COM171 - Makro Ekonomi Zorunlu 3 3 0 4
6 COM107 - Fransızca Yöntem Konferansı l Zorunlu 2 0 2 5
7 COM135 - Temel Tasarım Zorunlu 2 2 2 5
8 COM137 - Temel Programlama l Seçmeli 2 2 2 3
9 COM111 - Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 0 3
10 COM125 - Bilim ve Teknoloji Tarihi Seçmeli 2 0 0 3


2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM106 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 3
2 COM182 - Türkçe Sözlü Yazılı Anlatım II Zorunlu 2 0 0 3
3 COM110 - Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 0 4
4 COM132 - Kültür Tarihi Zorunlu 3 0 0 4
5 COM118 - Mikro Ekonomi Zorunlu 3 3 0 4
6 COM108 - Fransızca Yöntem Konferansı II Zorunlu 4 0 0 4
7 COM138 - Sosyal Bilimler Tarihi Zorunlu 2 0 0 3
8 COM102 - Temel Programlama II Zorunlu 2 2 0 3
9 COM116 - Mitoloji Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM205 - İletişim Kuramları Zorunlu 2 2 2 5
2 COM291 - Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 2 2 5
3 COM209 - Bilgisayar Grafiğine Giriş Zorunlu 2 2 2 6
4 JOU201 - Habercilik ve Yazım Teknikleri Grup Zorunlu 3 3 3 5
5 JOU203 - Gazetecilik Sosyolojisi Grup Zorunlu 2 2 2 4
6 RPP201-G-2 - Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri Grup Zorunlu 3 0 0 3
7 RPP203-G-2 - Reklamcılığın Temel İlkeleri Grup Zorunlu 2 0 0 3
8 RPP207-G-2 - Kişilerarası İletişim Grup Zorunlu 2 0 0 3
9 CTV201 - Radyo-Televizyon Tarihi ve Kuramı Grup Zorunlu 2 2 2 4
10 CTV205 - Sinema Tarihi Grup Zorunlu 3 3 3 5
11 COM215 - Web Programlama Seçmeli 2 2 2 3
12 COM221 - Dilbilim ve İletişim Seçmeli 2 2 0 3
13 COM253 - Tv Stüdyosu Uygulamaları Seçmeli 3 3 3 3
14 COM249 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Uygulamaları l Seçmeli 2 2 2 3
15 COM207 - Fotoğrafçılık Seçmeli 2 2 2 3
16 COM243 - Toplumsal Cinsiyet, İletişim ve Medya Seçmeli 2 2 2 3
17 COM255 - Alternatif Medya ve Hak Haberciliği Seçmeli 3 3 3 3
18 COM257 - Kamera Aydınlatma ve Ses l Seçmeli 3 3 3 3

*Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğer gruplardan da seçimlik statüde ders alabilirler.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM214 - Enformasyon Toplumu Kuramları Zorunlu 2 0 0 3
2 COM212 - İletişim Hukuku ve Fikri Haklar Zorunlu 2 2 0 3
3 COM282 - İletişim Araştırmaları Zorunlu 2 0 0 3
4 COM204 - Mobil Programlama Zorunlu 2 2 0 3
5 JOU208 - Etkileşimli Medyada Habercilik Grup Zorunlu 3 3 3 3
6 JOU204 - Etkileşimli Medya Kuramları Grup Zorunlu 2 0 0 3
7 JOU206 - Görüntü ve Ses İşleme Grup Zorunlu 3 0 0 3
8 RPP210 - Medya İlişkileri Grup Zorunlu 2 0 2 3
9 RPP204 - Reklam Planlaması ve Yönetimi Grup Zorunlu 3 0 0 3
10 RPP208 - Pazarlama Halkla İlişkileri Grup Zorunlu 2 0 0 3
11 CTV202 - Dijital Radyo Uygulamaları Grup Zorunlu 3 0 0 3
12 CTV210 - Sinema ve Anlatım Grup Zorunlu 3 0 0 3
13 CTV208 - Türk Sinema Tarihi Grup Zorunlu 2 0 0 3
14 COM244 - Türkiye'de Sinemanın Sosyolojik Tarihi Seçmeli 2 2 0 3
15 COM208 - Basın Fotoğrafçılığı Seçmeli 2 2 2 3
16 COM206 - Metin Yazım ve Çözümleme Teknikleri Seçmeli 2 2 0 3
17 COM228 - Staj Zorunlu 0 0 0 4
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM303 - Etkileşimli Medya Tasarımı l Zorunlu 2 2 2 4
2 COM309 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2 2 5
3 COM343 - İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 2 2 4
4 JOU371 - Masaüstü Yayıncılık Grup Zorunlu 3 3 3 4
5 JOU301 - Basın Tarihi Grup Zorunlu 2 2 2 4
6 JOU305 - Medya Ekonomisi Grup Zorunlu 3 3 3 4
7 RPP305 - Medya Planlaması ve Uygulaması Grup Zorunlu 2 2 2 4
8 RPP309 - İkna Süreci Grup Zorunlu 2 2 2 4
9 RPP351 - Halkla İlişkiler Kampanyaları Analizi Grup Zorunlu 2 2 2 4
10 CTV329 - Film ve Eleştirileri Kuramları Grup Zorunlu 2 2 2 6
11 CTV307 - Popüler Kültür, Medya ve Edebiyat Grup Zorunlu 2 2 2 6
12 COM331 - Tüketici Davranışları Seçmeli 2 0 0 3
13 com335 - Söylem Analizi Seçmeli 2 0 0 3
14 COM307 - Uluslararası İlişkiler Seçmeli 2 0 2 3
15 COM345 - Senaryo Yazarlığı Seçmeli 2 2 2 3
16 COM347 - Tv Programcılığı Seçmeli 3 3 3 3
17 COM351 - Sinemada Uyarlamalar Seçmeli 2 2 2 3

*Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğer gruplardan da seçimlik statüde ders alabilirler.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM306 - Etkileşimli Medya Tasarımı II Zorunlu 2 0 0 3
2 COM336 - Sosyal Bilimler için İstatistik Zorunlu 2 2 0 4
3 COM308 - Uluslararası İletişim Zorunlu 2 0 0 3
4 COM312 - Türk Siyasal Yaşamı Zorunlu 2 0 0 3
5 JOU372 - Dönemsel Yayın Tasarımı Grup Zorunlu 3 0 0 3
6 JOU308 - Veri Gazeteciliği Grup Zorunlu 3 3 3 3
7 JOU306 - Görsel-İşitsel Habercilik Grup Zorunlu 3 0 0 3
8 RPP314 - Pazarlama İlkeleri Grup Zorunlu 2 0 0 3
9 RPP304 - Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi Grup Zorunlu 2 0 0 3
10 RPP312 - Kurumsal İletişim Grup Zorunlu 2 0 2 3
11 RPP362 - Reklam Kampanyaları Analizi Grup Zorunlu 2 0 0 3
12 CTV324 - Senaryo Atölyesi Grup Zorunlu 2 0 0 3
13 CTV392 - Tv Haberciliği ve Uygulamaları Grup Zorunlu 3 0 0 3
14 CTV326 - Kurgu Atölyesi Grup Zorunlu 3 0 0 3
15 CTV302 - Görsel Kültür Grup Zorunlu 2 0 0 3
16 COM316 - Reklamda Yaratıcılık Seçmeli 2 0 0 3
17 COM320 - Belgesel Sinema Seçmeli 0 0 0 3
18 COM318 - Kamuoyu Araştırmaları Seçmeli 2 0 0 3
19 COM324 - İnternet Televizyonculuğu ve Online Video Seçmeli 2 0 2 3
20 COM330 - Türk-Yunan İlişkileri ve Medya Seçmeli 2 0 2 3
21 COM304 - Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri ve Örgütlenme Seçmeli 3 0 0 3
22 COM310 - Dijital Reklamcılık Seçmeli 2 2 2 3
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM431 - İletişim Etiği Zorunlu 2 2 0 3
2 COM471 - Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 0 3
3 COM423 - AB ve Medya Zorunlu 2 0 0 3
4 JOU481 - Dönemsel Yayın Uygulaması l Grup Zorunlu 3 3 3 6
5 JOU407 - Dijital Medya ve Toplum Grup Zorunlu 2 0 2 5
6 RPP401 - Halkla İlişkiler Kampanyaları Tasarımı Grup Zorunlu 3 3 3 6
7 RPP417 - Pazarlama İletişimi Grup Zorunlu 2 2 2 4
8 RPP415 - Halkla İlişkiler ve Etkileşimli Medya Grup Zorunlu 2 2 2 4
9 CTV417 - Türkiye'de Dizi Sektörü Grup Zorunlu 2 2 2 5
10 CTV403 - Film Çözümlemeleri Grup Zorunlu 3 3 3 6
11 COM405 - Bitirme Projesi I Zorunlu 2 0 0 4
12 COM409 - Lobicilik Seçmeli 2 0 0 3
13 COM429 - Medyada Dil Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
14 COM407 - Kültürlerarası İletişim Seçmeli 2 0 0 3
15 COM427 - Film Yapımı l Seçmeli 3 3 3 6
16 COM433 - Film Projesi Geliştirme Atölyesi Seçmeli 2 2 2 3

*Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğer gruplardan da seçimlik statüde ders alabilirler.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM420 - Dijital Öykü Anlatıcılığı Zorunlu 2 2 2 3
2 COM472 - Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 0 0 3
3 COM416 - Siyasal İletişim Zorunlu 0 0 0 3
4 COM406 - Bitirme Projesi II Zorunlu 2 0 0 4
5 JOU482 - Dönemsel Yayın Uygulaması II Grup Zorunlu 4 0 0 5
6 JOU408 - Türk Dış Politikası Grup Zorunlu 2 0 0 3
7 JOU404 - Dijital Medyada İçerik ve Kaynak Yönetimi Grup Zorunlu 2 0 2 3
8 RPP482 - Reklam Kampanyaları Tasarımı Grup Zorunlu 4 0 0 5
9 RPP404 - Sağlık İletişimi Grup Zorunlu 2 0 0 3
10 COM404 - Medya ve Çocuk Hakları Seçmeli 2 0 0 3
11 RPP414 - Marka Yönetimi Grup Zorunlu 2 0 0 3
12 COM410 - Reklam Yazarlığı Seçmeli 2 2 2 3
13 CTV414 - Film Yapımı II Grup Zorunlu 3 0 3 5
14 CTV404 - Film Endüstrileri Grup Zorunlu 3 0 0 3
15 CTV406 - Dijital Reklam Prodüksiyonu Grup Zorunlu 3 0 0 3
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top