İletişim Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM105 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 3
2 COM181 - Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım I Zorunlu 2 0 0 3
3 COM121 - Sosyoloji Zorunlu 3 0 0 4
4 COM133 - Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 0 4
5 COM171 - Makro Ekonomi Zorunlu 3 3 0 4
6 COM107 - Fransızca Yöntem Konferansı l Zorunlu 2 0 2 5
7 COM135 - Temel Tasarım Zorunlu 2 2 2 5
8 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
9 COM137 - Temel Programlama l Seçmeli 2 2 2 3
10 COM125 - Bilim ve Teknoloji Tarihi Seçmeli 2 0 0 3
11 COM123 - Müzik Tarihi Seçmeli 2 0 0 3
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM106 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 3
2 COM182 - Türkçe Sözlü Yazılı Anlatım II Zorunlu 2 0 0 3
3 COM110 - Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 0 4
4 COM132 - Kültür Tarihi Zorunlu 3 3 3 5
5 COM138 - Sosyal Bilimler Tarihi Zorunlu 2 2 2 5
6 COM108 - Fransızca Yöntem Konferansı ll Zorunlu 2 2 2 5
7 COM134 - İletişim Mesleklerine Giriş Zorunlu 2 2 2 3
8 COM102 COM137 Temel Programlama ll Seçmeli 2 0 2 3
9 COM118 - Mikro Ekonomi Seçmeli 3 0 3 4
10 COM116 - Mitoloji Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM205 - İletişim Kuramları Zorunlu 2 2 2 5
2 COM291 - Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 2 2 5
3 COM209 - Bilgisayar Grafiğine Giriş Zorunlu 2 2 2 6
4 CTV205 - Sinema Tarihi Zorunlu 3 3 3 5
5 JOU201 - Habercilik ve Yazım Teknikleri Grup Zorunlu 3 3 3 5
6 JOU203 - Gazetecilik Sosyolojisi Grup Zorunlu 2 2 2 4
7 RPP201-G-2 - Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri Grup Zorunlu 3 0 0 3
8 RPP203-G-2 - Reklamcılığın Temel İlkeleri Grup Zorunlu 2 0 0 3
9 RPP207-G-2 - Kişilerarası İletişim Grup Zorunlu 2 0 0 3
10 CTV201 - Radyo-Televizyon Tarihi ve Kuramı Grup Zorunlu 2 2 2 4
11 COM215 - Web Programlama Seçmeli 2 2 2 3
12 COM221 - Dilbilim ve İletişim Seçmeli 2 2 0 3
13 COM259 - Kurguya Giriş Seçmeli 2 0 3 3
14 COM249 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Uygulamaları l Seçmeli 2 2 2 3
15 COM207 - Fotoğrafçılık Seçmeli 2 2 2 3
16 COM243 - Toplumsal Cinsiyet, İletişim ve Medya Seçmeli 2 2 2 3
17 COM255 - Alternatif Medya ve Hak Haberciliği Seçmeli 3 3 3 3
18 COM257 - Kamera Aydınlatma ve Ses l Seçmeli 3 3 3 3

*Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğerlerinden seçimlik statüde ders alabilirler.


4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM214 - Enformasyon Toplumu Kuramları Zorunlu 2 2 2 4
2 COM212 - İletişim Hukuku ve Fikri Haklar Zorunlu 2 2 2 4
3 COM282 - İletişim Araştırmaları Zorunlu 2 2 2 4
4 JOU208 - Etkileşimli Medyada Habercilik Grup Zorunlu 3 3 3 5
5 JOU204 - Etkileşimli Medya Kuramları Grup Zorunlu 2 2 2 4
6 RPP210 - Medya İlişkileri Grup Zorunlu 2 2 2 4
7 RPP204 - Reklam Planlaması ve Yönetimi Grup Zorunlu 3 3 3 5
8 CTV210 - Sinema ve Anlatım Grup Zorunlu 3 3 3 5
9 CTV208 - Türk Sinema Tarihi Grup Zorunlu 3 3 3 4
10 COM204 - Mobil Programlama Seçmeli 2 2 2 3
11 COM244 - Türkiye'de Sinemanın Sosyolojik Tarihi Seçmeli 2 2 0 3
12 COM208 - Basın Fotoğrafçılığı Seçmeli 2 2 2 3
13 COM248 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ll Seçmeli 2 2 2 3
14 COM250 - Görüntü ve Ses İşleme Seçmeli 3 3 3 3
15 COM254 - Dijital Radyo Uygulamaları Seçmeli 3 3 3 3
16 COM230 COM257 Kamera Aydınlatma ve Ses II Seçmeli 3 0 3 3
17 COM232 - Pazarlama Halkla İlişkileri Seçmeli 2 2 2 3
18 COM284 - Medyada Güncel Etik Sorunlar Seçmeli 2 0 2 3

*Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğerlerinden seçimlik statüde ders alabilirler.


5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM303 - Etkileşimli Medya Tasarımı l Zorunlu 2 2 2 4
2 COM309 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2 2 5
3 COM353 - Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 2 4
4 JOU371 - Masaüstü Yayıncılık Grup Zorunlu 3 3 3 4
5 JOU301 - Basın Tarihi Grup Zorunlu 2 2 2 4
6 JOU305 - Medya Ekonomisi Grup Zorunlu 3 3 3 4
7 RPP305 - Medya Planlaması ve Uygulaması Grup Zorunlu 2 2 2 4
8 RPP309 - İkna Süreci Grup Zorunlu 2 2 2 4
9 RPP351 - Halkla İlişkiler Kampanyaları Analizi Grup Zorunlu 2 2 2 4
10 CTV331 - Türkiye’de Auteur Sineması Grup Zorunlu 3 0 3 6
11 CTV335 - Görsel Kültür Grup Zorunlu 2 0 2 6
12 COM335 - Söylem Analizi Seçmeli 2 2 2 3
13 COM307 - Uluslararası İlişkiler Seçmeli 2 0 2 3
14 COM345 - Senaryo Yazarlığı Seçmeli 2 2 2 3
15 COM355 - Gazetecilikte Uzmanlık Alanları Seçmeli 3 0 3 3
16 COM357 - TV Stüdyosu Uygulamaları Seçmeli 3 0 3 3
17 COM359 - Ülke Sinemaları Seçmeli 3 0 3 3

    * Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğer gruplardan da seçimlik statüde ders alabilirler.

    * Sanat Tarihi Dersini Birinci Yarıyılda almış olan öğrenciler, Beşinci Yarıyılda 4 AKTS’lik bir seçmeli ders alacaklardır.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM336 - Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 3
2 COM306 COM209 Etkileşimli Medya Tasarımı ll Zorunlu 2 2 2 4
3 COM308 - Uluslararası İletişim Zorunlu 2 0 0 3
4 COM312 - Türk Siyasal Yaşamı Zorunlu 2 0 0 3
5 JOU372 - Dönemsel Yayın Tasarımı Grup Zorunlu 3 3 3 5
6 JOU308 - Veri Gazeteciliği Grup Zorunlu 3 3 3 4
7 RPP314-G-2 - Pazarlama İlkeleri Grup Zorunlu 2 0 0 3
8 RPP304-G-2 - Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi Grup Zorunlu 2 0 0 3
9 RPP312 - Kurumsal İletişim Grup Zorunlu 2 2 2 3
10 RPP362-G-2 - Reklam Kampanyaları Analizi Grup Zorunlu 2 0 0 3
11 CTV314 - Film ve Eleştiri Kuramları Grup Zorunlu 2 0 2 6
12 CTV316 - Popüler Kültür, Medya ve Edebiyat Grup Zorunlu 2 0 2 6
13 COM316 - Reklamda Yaratıcılık Seçmeli 2 0 0 3
14 COM318 - Kamuoyu Araştırmaları Seçmeli 2 0 0 3
15 COM338 - Pazarlama İletişimi Uygulamaları Seçmeli 2 2 2 3
16 COM304 - Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri ve Örgütlenme Seçmeli 2 0 0 3
17 COM340 COM250 Görsel-İşitsel Habercilik Seçmeli 3 3 3 3
18 COM342 COM345 Senaryo Atölyesi Seçmeli 2 2 2 3
19 COM344 - TV Haberciliği ve Uygulamaları Seçmeli 3 3 3 3
20 COM346 - Kurgu Atölyesi Seçmeli 3 3 3 3

 * Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğer gruplardan da seçimlik statüde ders alabilirler.

    * Sanat Tarihi Dersini Birinci Yarıyılda almış olan öğrenciler, Beşinci Yarıyılda 4 AKTS’lik bir seçmeli ders alacaklardır.

7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM431 - İletişim Etiği Zorunlu 2 2 0 3
2 COM471 - Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 0 3
3 COM423 - AB ve Medya Zorunlu 2 0 0 3
4 COM405 - Bitirme Projesi I Zorunlu 2 0 0 4
5 JOU481 - Dönemsel Yayın Uygulaması l Zorunlu 3 3 3 6
6 JOU407 - Dijital Medya ve Toplum Zorunlu 2 0 2 5
7 RPP401 - Halkla İlişkiler Kampanyaları Tasarımı Zorunlu 3 3 3 6
8 RPP417 - Pazarlama İletişimi Zorunlu 2 2 2 4
9 RPP415 - Halkla İlişkiler ve Etkileşimli Medya Zorunlu 2 2 2 4
10 CTV417 - Türkiye'de Dizi Sektörü Zorunlu 2 2 2 5
11 CTV403 - Film Çözümlemeleri Zorunlu 3 3 3 6
12 COM437 - İş Etiği Seçmeli 2 0 2 3
13 COM427 - Film Yapımı l Seçmeli 3 3 3 6
14 COM433 - Film Projesi Geliştirme Atölyesi Seçmeli 2 2 2 3
15 COM439 - Sinemada Uyarlamalar Seçmeli 2 0 2 3
16 COM407 - Kültürlerarası İletişim Seçmeli 2 0 0 3

    * Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğer gruplardan da seçimlik statüde ders alabilirler.

    * Sanat Tarihi Dersini Birinci Yarıyılda almış olan öğrenciler, Beşinci Yarıyılda 4 AKTS’lik bir seçmeli ders alacaklardır.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 COM416 - Siyasal iletişim Zorunlu 2 2 2 5
2 COM472 - Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 0 0 3
3 COM406 COM405 Bitirme Projesi ll Zorunlu 2 2 2 5
4 JOU482 - Dönemsel Yayın Uygulaması ll Grup Zorunlu 3 3 3 6
5 jou404 - Dijital Medyada İçerik ve Kaynak Yönetimi Grup Zorunlu 2 2 2 5
6 RPP482 - Reklam Kampanyaları Tasarımı Grup Zorunlu 3 3 3 6
7 RPP414 - Marka Yönetimi Grup Zorunlu 2 2 2 5
8 CTV408 - Film, Kültür, Kimlik Grup Zorunlu 3 3 3 5
9 CTV404 - Film Endüstrileri Grup Zorunlu 3 3 3 6
10 COM422 - Reklam Tarihi Seçmeli 2 0 2 3
11 COM426 - Sağlık İletişimi Seçmeli 2 0 2 3
12 COM428 COM427 Film Yapımı ll Grup Zorunlu 3 3 3 6
13 COM430 - Dijital Reklam Prodüksiyonu Seçmeli 3 3 3 3
14 COM434 - Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Seçmeli 2 0 2 3
15 COM436 - Sivil Toplum ve Medya Seçmeli 2 0 2 3

   * Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğer gruplardan da seçimlik statüde ders alabilirler.

Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top