İletişim Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM105 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 3
2 COM181 - Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım I Zorunlu 2 0 0 3
3 COM121 - Sosyoloji Zorunlu 3 0 0 4
4 COM171 - Makro Ekonomi Zorunlu 3 3 0 4
5 COM107 - Fransızca Yöntem Konferansı I Zorunlu 2 0 0 4
6 COM135 - Temel Tasarım Zorunlu 2 2 0 3
7 COM137 - Temel Programlama I Zorunlu 2 2 0 3
8 COM111 - Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 0 3
9 COM125 - Bilim ve Teknoloji Tarihi Seçmeli 2 0 0 3
10 COM133 - Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 0 4
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM106 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 3
2 COM182 - Türkçe Sözlü Yazılı Anlatım II Zorunlu 2 0 0 3
3 COM110 - Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 0 4
4 COM132 - Kültür Tarihi Zorunlu 3 0 0 4
5 COM118 - Mikro Ekonomi Zorunlu 3 3 0 4
6 COM108 - Fransızca Yöntem Konferansı II Zorunlu 4 0 0 4
7 COM138 - Sosyal Bilimler Tarihi Zorunlu 2 0 0 3
8 COM102 - Temel Programlama II Zorunlu 2 2 0 3
9 COM116 - Mitoloji Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM205 - İletişim Kuramları Zorunlu 2 0 0 4
2 COM291 - Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 3
3 COM207 - Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 0 3
4 COM215 - Web Programlama Zorunlu 2 2 2 3
5 COM209 - Bilgisayar Grafiğine Giriş Zorunlu 2 2 0 3
6 JOU201 - Habercilik ve yazım teknikleri Grup Zorunlu 3 0 0 3
7 JOU203 - Gazetecilik Sosyolojisi Grup Zorunlu 2 0 0 3
8 JOU205 - Alternatif Medya ve Hak Haberciliği Grup Zorunlu 3 0 0 3
9 RPP203 - Reklamcılığın Temel İlkeleri Grup Zorunlu 2 0 0 3
10 RPP201 - Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri Grup Zorunlu 3 0 0 3
11 RPP207 - Kişilerarası İletişim Grup Zorunlu 2 0 0 3
12 CTV201 - Radyo-Televizyon Tarihi Ve Kuramı Grup Zorunlu 2 0 0 3
13 CTV203 - Kamera Aydınlatma ve Ses Grup Zorunlu 3 0 0 3
14 CTV205 - Sinema Tarihi Grup Zorunlu 2 0 0 3
15 COM221 - Dilbilim ve İletişim Seçmeli 2 2 0 3
16 COM243 - Toplumsal Cinsiyet, İletişim ve Medya Seçmeli 2 2 2 3

1-Öğrenciler üçüncü  yarıyıldan itibaren uzmanlık alanlarındaki ders gruplarından en az birini zorunlu olarak seçerler; diğerlerinden seçimlik statüde ders alabilirler.

2-Grup 1'i (JOU) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 3 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

3--Grup 2'y'i (RPP) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 3 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

4--Grup 3'ü CTV) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 3 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM214 - Enformasyon Toplumu Kuramları Zorunlu 2 0 0 3
2 COM212 - İletişim Hukuku ve Fikri Haklar Zorunlu 2 2 0 3
3 COM282 - İletişim Araştırmaları Zorunlu 2 0 0 3
4 COM204 - Mobil Programlama Zorunlu 2 2 0 3
5 JOU208 - Etkileşimli Medyada Habercilik Grup Zorunlu 3 3 3 3
6 JOU204 - Etkileşimli Medya Kuramları Grup Zorunlu 2 0 0 3
7 JOU206 - Görüntü ve Ses İşleme Grup Zorunlu 3 0 0 3
8 RPP210 - Medya İlişkileri Grup Zorunlu 2 0 2 3
9 RPP204 - Reklam Planlaması ve Yönetimi Grup Zorunlu 3 0 0 3
10 RPP208 - Pazarlama Halkla İlişkileri Grup Zorunlu 2 0 0 3
11 CTV202 - Dijital Radyo Uygulamaları Grup Zorunlu 3 0 0 3
12 CTV210 - Sinema ve Anlatım Grup Zorunlu 3 0 0 3
13 CTV208 - Türk Sinema Tarihi Grup Zorunlu 2 0 0 3
14 COM244 - Türkiye'de Sinemanın Sosyolojik Tarihi Seçmeli 2 2 0 3
15 COM208 - Basın Fotoğrafçılığı Seçmeli 2 2 2 3
16 COM206 - Metin Yazım ve Çözümleme Teknikleri Seçmeli 2 2 0 3
17 COM228 - Staj Zorunlu 0 0 0 4

1--Grup 1'i (JOU) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 3 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

2--Grup 2 y'i (RPP) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 3 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

3--Grup 3'ü (CTV) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 3 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM303 COM209 Etkileşimli Medya Tasarımı I Zorunlu 2 0 0 3
2 COM309 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 3
3 COM307 - Uluslararası İlişkiler Zorunlu 2 2 0 3
4 JOU371 COM209 Masaüstü Yayıncılık Grup Zorunlu 3 0 0 3
5 JOU301 - Basın tarihi Grup Zorunlu 2 0 0 3
6 RPP311 - Göstergebilim ve İletişim Grup Zorunlu 2 2 0 3
7 RPP305 - Medya Planlaması ve Uygulaması Grup Zorunlu 2 0 0 3
8 RPP309 - İkna Süreci Grup Zorunlu 2 0 0 3
9 RPP351 - Halkla İlişkiler Kampanyaları Analizi Grup Zorunlu 2 0 0 3
10 CTV323 - Senaryo Yazarlığı Grup Zorunlu 2 0 0 3
11 CTV351 - Tv Programcılığı ve Uygulamaları Grup Zorunlu 3 0 0 3
12 CTV329 - Film ve Eleştri Kuramları Grup Zorunlu 2 0 0 3
13 CTV307 - Popüler Kültür Medya ve Edebiyat Grup Zorunlu 2 0 0 3
14 COM331 - Tüketici Davranışları Seçmeli 2 0 0 3
15 COM335 - Söylem Analizi Seçmeli 2 0 0 3
16 COM317 - Turizm ve İletişim Seçmeli 2 0 0 3
17 COM329 - Halkla İlişkilerde Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 3
18 COM339 - Reklam Tarihi Seçmeli 2 2 0 3
19 COM313 - Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 3 0 4
20 JOU305 - Medya Ekonomisi Zorunlu 3 3 3 3

1--Grup 1'i (JOU) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 6 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

2--Grup 2 y'i (RPP) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 3 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

3--Grup 3'ü (CTV) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 3 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM306 - Etkileşimli Medya Tasarımı II Zorunlu 2 0 0 3
2 COM336 - Sosyal Bilimler için İstatistik Zorunlu 2 2 0 4
3 COM308 - Uluslararası İletişim Zorunlu 2 0 0 3
4 COM312 - Türk Siyasal Yaşamı Zorunlu 2 0 0 3
5 JOU372 - Dönemsel Yayın Tasarımı Grup Zorunlu 3 0 0 3
6 JOU308 - Veri Gazeteciliği Grup Zorunlu 3 3 3 3
7 JOU306 - Görsel-İşitsel Habercilik Grup Zorunlu 3 0 0 3
8 RPP314 - Pazarlama İlkeleri Grup Zorunlu 2 0 0 3
9 RPP304 - Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi Grup Zorunlu 2 0 0 3
10 RPP312 - Kurumsal İletişim Grup Zorunlu 2 0 2 3
11 RPP362 - Reklam Kampanyaları Analizi Grup Zorunlu 2 0 0 3
12 CTV324 - Senaryo Atölyesi Grup Zorunlu 2 0 0 3
13 CTV392 - Tv Haberciliği ve Uygulamaları Grup Zorunlu 3 0 0 3
14 CTV326 - Kurgu Atölyesi Grup Zorunlu 3 0 0 3
15 CTV302 - Görsel Kültür Grup Zorunlu 2 0 0 3
16 COM316 - Reklamda Yaratıcılık Seçmeli 2 0 0 3
17 COM320 - Belgesel Sinema Seçmeli 0 0 0 3
18 COM318 - Kamuoyu Araştırmaları Seçmeli 2 0 0 3
19 COM324 - İnternet Televizyonculuğu ve Online Video Seçmeli 2 0 2 3
20 COM330 - Türk-Yunan İlişkileri ve Medya Seçmeli 2 0 2 3
21 COM304 - Medya Sektöründe Çalışma İlişkileri ve Örgütlenme Seçmeli 3 0 0 3
22 COM310 - Dijital Reklamcılık Seçmeli 2 2 2 3

1--Grup 1'i (JOU) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 6 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

2--Grup 2 y'i (RPP) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 3 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

3--Grup 3'ü (CTV) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 3 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

4-COM 324 İnternet  Televizyonculuğu ve Online Video dersini alan öğrenciler ilgili alanda sertifika almaya hak kazanacaklardır.

7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM431 - İletişim Etiği Zorunlu 2 2 0 3
2 COM471 - Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 0 3
3 COM423 - AB ve Medya Zorunlu 2 0 0 3
4 JOU481 - Dönemsel Yayın Uygulaması I Grup Zorunlu 3 0 0 5
5 JOU409 - Dijital Oyun Tasarımı Grup Zorunlu 3 0 0 3
6 JOU407 - E-Toplum Grup Zorunlu 2 0 0 3
7 RPP401 - Halkla İlişkiler Kampanyaları Tasarımı Grup Zorunlu 4 0 0 5
8 RPP417 - Pazarlama İletişimi Grup Zorunlu 2 0 0 3
9 RPP415 - Halkla İlişkiler ve Etkileşimli Medya Grup Zorunlu 2 0 0 3
10 CTV413 CTV203 Film Yapımı I Grup Zorunlu 4 4 0 5
11 CTV403 - Film Çözümlemeleri Grup Zorunlu 3 0 0 3
12 CTV407 - Medya Antropolojisi Grup Zorunlu 2 2 2 3
13 COM409 - Lobicilik Seçmeli 2 0 0 3
14 COM425 - Reklam ve Etik Seçmeli 2 2 0 3
15 COM421 - İnternet ve Mobil Pazarlama Seçmeli 2 0 0 3
16 COM429 - Medyada Dil Kullanımı Seçmeli 2 0 0 3
17 COM407 - Kültürlerarası İletişim Seçmeli 2 0 0 3
18 COM405 - Bitirme Projesi I Zorunlu 2 0 0 4

1--Grup 1'i (JOU) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 6 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

2--Grup 2 y'i (RPP) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak  6 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

3--Grup 3'ü (CTV) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak  6 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

4-COM 421 İnternet  ve  Mobil Pazarlama dersini alan öğrenciler ilgili alanda sertifika almaya hak kazanacaklardır.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 COM420 - Dijital Öykü Anlatıcılığı Zorunlu 2 2 2 3
2 COM472 - Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 0 0 3
3 COM416 - Siyasal İletişim Zorunlu 0 0 0 3
4 COM406 - Bitirme Projesi II Zorunlu 2 0 0 4
5 JOU482 - Dönemsel Yayın Uygulaması II Grup Zorunlu 4 0 0 5
6 JOU408 - Türk Dış Politikası Grup Zorunlu 2 0 0 3
7 JOU404 - Dijital Medyada İçerik ve Kaynak Yönetimi Grup Zorunlu 2 0 2 3
8 RPP482 - Reklam Kampanyaları Tasarımı Grup Zorunlu 4 0 0 5
9 RPP404 - Sağlık İletişimi Grup Zorunlu 2 0 0 3
10 COM404 - Medya ve Çocuk Hakları Seçmeli 2 0 0 3
11 RPP414 - Marka Yönetimi Grup Zorunlu 2 0 0 3
12 COM410 - Reklam Yazarlığı Seçmeli 2 2 2 3
13 CTV414 - Film Yapımı II Grup Zorunlu 3 0 3 5
14 CTV404 - Film Endüstrileri Grup Zorunlu 3 0 0 3
15 CTV406 - Dijital Reklam Prodüksiyonu Grup Zorunlu 3 0 0 3

1--Grup 1'i (JOU) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 6 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

2--Grup 2 y'i (RPP) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 6 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

3--Grup 3'ü (CTV) seçen öğrenciler , uzmanlık alanı zorunlu derslere ek olarak 6 AKTS değerinde ders almak zorundadırlar.

4-COM 424 Girişimcilik ve Medya  dersini alan öğrenciler ilgili alanda sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top