İşletme Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON191 - İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 4
2 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
3 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
4 G111 - Matematik I Zorunlu 4 0 0 6
5 G129 - Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 5
6 G131 - Finansal Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 6
7 G187 - Metodoloji I Zorunlu 2 0 0 3
8 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ATA002 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2 0 2
2 TUR002 - Türk Dili II Zorunlu 2 2 0 2
3 G112 G111 Matematik II Zorunlu 4 0 0 6
4 G114 - İstatistik Zorunlu 4 0 0 5
5 G124 - Sosyoloji Zorunlu 3 0 0 5
6 G132 - Finansal Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 5
7 G188 - Metodoloji II Zorunlu 2 0 0 3
8 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G213 G114 Uygulamalı İstatistik Zorunlu 4 0 0 6
2 G221 - Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 6
3 G231 G132 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 5
4 G261 - Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 0 0 5
5 G271 - İşletme Hukuku Zorunlu 3 0 0 3
6 ECON196 ECON191 Mikroiktisat Zorunlu 3 0 0 4

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G222 G221 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 5
2 G232 G231 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 5
3 G262 - Üretim Yönetimi Seçmeli 3 0 0 6
4 G264 - Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 5
5 G274 - Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
6 ECON197 ECON191 Makroiktisat Zorunlu 3 0 0 4

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G341 - Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 0 5
2 G351 - İşletme Finansı Zorunlu 3 0 0 5
3 G325 - Uygarlık Tarihi Seçmeli 3 3 0 3
4 G333 - Denetim Seçmeli 3 0 0 5
5 G385 - Avrupa Kurumları Seçmeli 3 0 0 5
6 G424 - Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 5
7 G425 - Güncel İşletmecilik Sorunları Seçmeli 3 0 0 5
8 G432 G232 Uluslararası Muhasebe Seçmeli 3 0 0 5
9 G447 - Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
10 G451 G352 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
11 G455 - Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
12 G457 - Finansal Tanı Analizi Seçmeli 3 0 0 5
13 G459 - Türk Vergi Sistemi Seçmeli 3 0 0 5
14 G461 - İç Denetim Seminerleri - Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Seçmeli 3 0 0 5
15 G465 - Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular Seçmeli 3 0 0 5
16 G468 - AB’nin Dijital Tek Pazarı ile Ekonomik ve Sosyal Etkileri Seçmeli 3 0 0 5
17 G491 - İşletme İngilizcesi II Seçmeli 3 0 0 5
18 G497 - İş Etiği Seçmeli 3 0 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

"G325 Uygarlık Tarihi" 3.sınıf zorunlu derslerinden çıkarılıp seçmeli dersler arasına alınmıştır.Zorunlu dersten başarısız olan İşletme Bölümü öğrencileri aynı kodlu seçmeli dersi alması gerekmektedir.

"G327 Kültürel Antropoloji" dersi güz yarıyılı seçmeli derslerinden çıkarılıp bahar yarıyılı seçmeli dersleri arasına alınmıştır.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G300 - Staj Zorunlu 4 4 0 6
2 G322 G222 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
3 G342 G341 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
4 G352 G351 Finans Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
5 G372 - Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 3
6 G327 - Kültürel Antropoloji Seçmeli 3 3 0 5
7 G330 - Kariyer Planlama Seçmeli 2 2 0 2
8 G334 - Uluslararası Denetim Seçmeli 3 0 0 5
9 G362 - Çok Ölçütlü Karar Vermeye Giriş Seçmeli 3 0 0 5
10 G382 - İşletmenin Ekonomik Çevresi Seçmeli 3 0 0 5
11 G392 UPP.INT. İşletme İngilizcesi I Seçmeli 3 0 0 5
12 G426 - Uygulamalı Yönetim Stratejisi Seçmeli 3 0 0 5
13 G448 - İleri Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
14 G452 - Davranışsal Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
15 G454 - Vergi Uygulamaları Seçmeli 3 3 0 5
16 G456 - Finans Teknolojileri ve Blokzincir Seçmeli 3 3 0 5
17 G462 - Kurumsal Yönetim Seçmeli 3 3 3 5
18 G464 - İşletme Etiği Seçmeli 3 3 3 5
19 G344 G341 Tüketici Davranışı Seçmeli 3 0 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

"G327 Kültürel Antropoloji" dersi güz yarıyılı seçmeli derslerinden çıkarılıp bahar yarıyılı seçmeli dersleri arasına alınmıştır.

7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G421 - Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 5
2 G4411 - Pazarlama Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 5
3 G325 - Uygarlık Tarihi Seçmeli 3 3 0 3
4 G333 - Denetim Seçmeli 3 0 0 5
5 G385 - Avrupa Kurumları Seçmeli 3 0 0 5
6 G424 - Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 5
7 G425 - Güncel İşletmecilik Sorunları Seçmeli 3 0 0 5
8 G432 G232 Uluslararası Muhasebe Seçmeli 3 0 0 5
9 G447 - Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
10 G451 G352 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
11 G455 - Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
12 G457 - Finansal Tanı Analizi Seçmeli 3 0 0 5
13 G459 - Türk Vergi Sistemi Seçmeli 3 0 0 5
14 G461 - İç Denetim Seminerleri - Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Seçmeli 3 0 0 5
15 G465 - Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular Seçmeli 3 0 0 5
16 G468 - AB’nin Dijital Tek Pazarı ile Ekonomik ve Sosyal Etkileri Seçmeli 3 0 0 5
17 G491 - İşletme İngilizcesi II Seçmeli 3 0 0 5
18 G497 - İş Etiği Seçmeli 3 0 0 5
19 G400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 0 0 10

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

"G325 Uygarlık Tarihi" 3.sınıf zorunlu derslerinden çıkarılıp seçmeli dersler arasına alınmıştır.Zorunlu dersten başarısız olan İşletme Bölümü öğrencileri aynı kodlu seçmeli dersi alması gerekmektedir.

"G327 Kültürel Antropoloji" dersi güz yarıyılı seçmeli derslerinden çıkarılıp bahar yarıyılı seçmeli dersleri arasına alınmıştır.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G327 - Kültürel Antropoloji Seçmeli 3 3 0 5
2 G330 - Kariyer Planlama Seçmeli 2 2 0 2
3 G334 - Uluslararası Denetim Seçmeli 3 0 0 5
4 G362 - Çok Ölçütlü Karar Vermeye Giriş Seçmeli 3 0 0 5
5 G382 - İşletmenin Ekonomik Çevresi Seçmeli 3 0 0 5
6 G392 UPP.INT. İşletme İngilizcesi I Seçmeli 3 0 0 5
7 G426 - Uygulamalı Yönetim Stratejisi Seçmeli 3 0 0 5
8 G448 - İleri Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
9 G452 - Davranışsal Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
10 G454 - Vergi Uygulamaları Seçmeli 3 3 0 5
11 G456 - Finans Teknolojileri ve Blokzincir Seçmeli 3 3 0 5
12 G462 - Kurumsal Yönetim Seçmeli 3 3 3 5
13 G464 - İşletme Etiği Seçmeli 3 3 3 5
14 G344 G341 Tüketici Davranışı Seçmeli 3 0 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

"G327 Kültürel Antropoloji" dersi güz yarıyılı seçmeli derslerinden çıkarılıp bahar yarıyılı seçmeli dersleri arasına alınmıştır.

Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top