İşletme Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ECON191 - İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 4
2 G111 - Matematik I Zorunlu 4 0 0 6
3 G129 - Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 5
4 G131 - Finansal Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 6
5 G187 - Metodoloji I Zorunlu 2 0 0 3
6 ATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
7 G123 - Türkçe I Zorunlu 2 0 0 2
8 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 G112 G111 Matematik II Zorunlu 4 0 0 6
3 G114 - İstatistik Zorunlu 4 0 0 5
4 G124 - Sosyoloji Zorunlu 3 0 0 5
5 G126 - Türkçe II Zorunlu 2 0 0 2
6 G132 - Finansal Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 5
7 G188 - Metodoloji II Zorunlu 2 0 0 3
8 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 G213 G114 Uygulamalı İstatistik Zorunlu 4 4 0 6
2 G221 - Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 6
3 G231 G132 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 5
4 G261 - Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON196 ECON191 Mikroiktisat Zorunlu 3 0 0 4
6 G271 - İşletme Hukuku Zorunlu 3 0 0 3

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 G222 G221 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 5
2 G232 G231 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 5
3 G262 - Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 6
4 G264 - Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 5
5 G274 - Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
6 ECON197 ECON191 Makroiktisat Zorunlu 3 0 0 4
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 G341 - Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 0 5
2 G351 - İşletme Finansı Zorunlu 3 0 0 5
3 G325 - Uygarlık Tarihi Zorunlu 3 0 0 3
4 G333 - Denetim Seçmeli 3 0 0 5
5 G391 - İşletme İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
6 G327 - Kültürel Antropoloji Seçmeli 3 0 0 5
7 G385 - Avrupa Kurumları Seçmeli 3 0 0 5
8 G424 - Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 5
9 G441 G342 Uluslararası Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
10 G445 G342 Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
11 G447 - Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
12 G451 G352 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
13 G457 - Finansal Tanı Analizi Seçmeli 3 0 0 5
14 G491 G392 İşletme İngilizcesi II Seçmeli 3 0 0 5
15 G455 - Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
16 G495 - Muhasebe Etiği Seçmeli 3 3 0 5
17 G497 - İş Etiği Seçmeli 3 3 0 5
18 G425 - Güncel İşletmecilik Sorunları Seçmeli 3 0 0 5
19 G461 - İç Denetim Seminerleri - Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Seçmeli 0 3 3 5
20 G465 - Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular Seçmeli 0 3 3 5
21 G467 - Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Yönetimi Seçmeli 0 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 G322 G222 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
2 G342 G341 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
3 G352 G351 Finans Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
4 G372 - Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 3
5 G320 - 20. Yüzyıl Batı Uygarlığı Seçmeli 3 0 0 5
6 G332 G231 Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
7 G334 - Uluslararası Denetim Seçmeli 3 0 0 5
8 G344 G341 Tüketici Davranışı Seçmeli 3 0 0 5
9 G362 - Çok Ölçütlü Karar Vermeye Giriş Seçmeli 3 0 0 5
10 G382 - İşletmenin Ekonomik Çevresi Seçmeli 3 0 0 5
11 G384 - Uluslararası Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
12 G392 UPP.INT. İşletme İngilizcesi I Seçmeli 3 0 0 5
13 G426 - Uygulamalı Yönetim Stratejisi Seçmeli 3 0 0 5
14 G432 G232 Uluslararası Muhasebe Seçmeli 3 0 0 5
15 G442 G342 Reklam Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
16 G444 G342 Perakende Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
17 G448 - İleri Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
18 G450 - E-Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
19 G452 - Davranışsal Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
20 G492 G491 İşletme İngilizcesi III Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 G421 - Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 5
2 G4411 - Pazarlama Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 5
3 G333 - Denetim Seçmeli 3 0 0 5
4 G391 - İşletme İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
5 G327 - Kültürel Antropoloji Seçmeli 3 0 0 5
6 G385 - Avrupa Kurumları Seçmeli 3 0 0 5
7 G424 - Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 5
8 G441 G342 Uluslararası Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
9 G445 G342 Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
10 G447 - Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
11 G451 G352 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
12 G457 - Finansal Tanı Analizi Seçmeli 3 0 0 5
13 G491 G392 İşletme İngilizcesi II Seçmeli 3 0 0 5
14 G455 - Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
15 G495 - Muhasebe Etiği Seçmeli 3 3 0 5
16 G497 - İş Etiği Seçmeli 3 3 0 5
17 G425 - Güncel İşletmecilik Sorunları Seçmeli 3 0 0 5
18 G461 - İç Denetim Seminerleri - Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Seçmeli 0 3 3 5
19 G465 - Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular Seçmeli 0 3 3 5
20 G467 - Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Yönetimi Seçmeli 0 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 G400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 0 0 10
2 G320 - 20. Yüzyıl Batı Uygarlığı Seçmeli 3 0 0 5
3 G332 G231 Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
4 G334 - Uluslararası Denetim Seçmeli 3 0 0 5
5 G344 G341 Tüketici Davranışı Seçmeli 3 0 0 5
6 G362 - Çok Ölçütlü Karar Vermeye Giriş Seçmeli 3 0 0 5
7 G382 - İşletmenin Ekonomik Çevresi Seçmeli 3 0 0 5
8 G384 - Uluslararası Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
9 G392 UPP.INT. İşletme İngilizcesi I Seçmeli 3 0 0 5
10 G426 - Uygulamalı Yönetim Stratejisi Seçmeli 3 0 0 5
11 G432 G232 Uluslararası Muhasebe Seçmeli 3 0 0 5
12 G442 G342 Reklam Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
13 G444 G342 Perakende Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
14 G448 - İleri Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
15 G450 - E-Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
16 G452 - Davranışsal Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
17 G492 G491 İşletme İngilizcesi III Seçmeli 3 0 0 5
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top