İşletme Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON191 - İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 4
2 G111 - Matematik I Zorunlu 4 0 0 6
3 G129 - Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 5
4 G131 - Finansal Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 6
5 G187 - Metodoloji I Zorunlu 2 0 0 3
6 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
7 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 2 0 2
8 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 G112 G111 Matematik II Zorunlu 4 0 0 6
3 G114 - İstatistik Zorunlu 4 0 0 5
4 G124 - Sosyoloji Zorunlu 3 0 0 5
5 G126 - Türk Dili II Zorunlu 2 2 0 2
6 G132 - Finansal Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 5
7 G188 - Metodoloji II Zorunlu 2 0 0 3
8 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 0 4 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON196 ECON191 Mikroiktisat Zorunlu 3 0 0 4
2 G213 G114 Uygulamalı İstatistik Zorunlu 4 4 0 6
3 G221 - Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 6
4 G231 G132 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 5
5 G261 - Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 0 0 5
6 G271 - İşletme Hukuku Zorunlu 3 0 0 3

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G222 G221 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 5
2 G232 G231 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 5
3 G262 - Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 6
4 G264 - Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 5
5 G274 - Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
6 ECON197 ECON191 Makroiktisat Zorunlu 3 0 0 4

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G341 - Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 0 5
2 G351 - İşletme Finansı Zorunlu 3 0 0 5
3 G325 - Uygarlık Tarihi Zorunlu 3 0 0 3
4 G333 - Denetim Seçmeli 3 0 0 5
5 G327 - Kültürel Antropoloji Seçmeli 3 0 0 5
6 G385 - Avrupa Kurumları Seçmeli 3 0 0 5
7 G424 - Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 5
8 G432 G232 Uluslararası Muhasebe Seçmeli 3 0 0 5
9 G445 G342 Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
10 G447 - Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
11 G451 G352 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
12 G457 - Finansal Tanı Analizi Seçmeli 3 0 0 5
13 G491 - İşletme İngilizcesi II Seçmeli 3 0 0 5
14 G455 - Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
15 G495 - Muhasebe Etiği Seçmeli 3 3 0 5
16 G497 - İş Etiği Seçmeli 3 3 0 5
17 G425 - Güncel İşletmecilik Sorunları Seçmeli 3 0 0 5
18 G461 - İç Denetim Seminerleri - Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Seçmeli 0 3 3 5
19 G465 - Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular Seçmeli 0 3 3 5
20 G468 - AB’nin Dijital Tek Pazarı ile Ekonomik ve Sosyal Etkileri Seçmeli 3 3 3 5
21 G459 - Türk Vergi Sistemi Seçmeli 0 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G322 G222 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
2 G342 G341 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
3 G352 G351 Finans Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
4 G372 - Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 3
5 G300 - Staj Zorunlu 4 4 0 6
6 G332 G231 Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
7 G320 - 20. Yüzyıl Batı Uygarlığı Seçmeli 3 0 0 5
8 G334 - Uluslararası Denetim Seçmeli 3 0 0 5
9 G450 - E-Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
10 G344 G341 Tüketici Davranışı Seçmeli 3 0 0 5
11 G426 - Uygulamalı Yönetim Stratejisi Seçmeli 3 0 0 5
12 G362 - Çok Ölçütlü Karar Vermeye Giriş Seçmeli 3 0 0 5
13 G382 - İşletmenin Ekonomik Çevresi Seçmeli 3 0 0 5
14 G384 - Uluslararası Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
15 G392 UPPER INT. İşletme İngilizcesi I Seçmeli 3 0 0 5
16 G442 G342 Reklam Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
17 G452 - Davranışsal Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
18 G448 - İleri Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
19 G492 - İşletme İngilizcesi III Seçmeli 3 0 0 5
20 G464 - İşletme Etiği Seçmeli 3 3 3 5
21 G462 - Kurumsal Yönetim Seçmeli 3 3 3 5
22 G454 - Vergi Uygulamaları Seçmeli 3 3 0 5
23 G330 - Kariyer Planlama Seçmeli 1 1 0 2
24 G456 - Finans Teknolojileri ve Blokzincir Seçmeli 3 3 0 5
25 G468 - AB’nin Dijital Tek Pazarı ile Ekonomik ve Sosyal Etkileri Seçmeli 3 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G421 - Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 5
2 G4411 - Pazarlama Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 5
3 G333 - Denetim Seçmeli 3 0 0 5
4 G327 - Kültürel Antropoloji Seçmeli 3 0 0 5
5 G385 - Avrupa Kurumları Seçmeli 3 0 0 5
6 G424 - Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 5
7 G432 G232 Uluslararası Muhasebe Seçmeli 3 0 0 5
8 G445 G342 Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
9 G447 - Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
10 G451 G352 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
11 G457 - Finansal Tanı Analizi Seçmeli 3 0 0 5
12 G491 - İşletme İngilizcesi II Seçmeli 3 0 0 5
13 G455 - Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
14 G495 - Muhasebe Etiği Seçmeli 3 3 0 5
15 G497 - İş Etiği Seçmeli 3 3 0 5
16 G425 - Güncel İşletmecilik Sorunları Seçmeli 3 0 0 5
17 G461 - İç Denetim Seminerleri - Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Seçmeli 0 3 3 5
18 G465 - Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular Seçmeli 0 3 3 5
19 G468 - AB’nin Dijital Tek Pazarı ile Ekonomik ve Sosyal Etkileri Seçmeli 3 3 3 5
20 G459 - Türk Vergi Sistemi Seçmeli 0 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G332 G231 Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
2 G320 - 20. Yüzyıl Batı Uygarlığı Seçmeli 3 0 0 5
3 G334 - Uluslararası Denetim Seçmeli 3 0 0 5
4 G450 - E-Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
5 G344 G341 Tüketici Davranışı Seçmeli 3 0 0 5
6 G426 - Uygulamalı Yönetim Stratejisi Seçmeli 3 0 0 5
7 G362 - Çok Ölçütlü Karar Vermeye Giriş Seçmeli 3 0 0 5
8 G382 - İşletmenin Ekonomik Çevresi Seçmeli 3 0 0 5
9 G384 - Uluslararası Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
10 G392 UPPER INT. İşletme İngilizcesi I Seçmeli 3 0 0 5
11 G442 G342 Reklam Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
12 G452 - Davranışsal Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
13 G448 - İleri Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
14 G492 - İşletme İngilizcesi III Seçmeli 3 0 0 5
15 G464 - İşletme Etiği Seçmeli 3 3 3 5
16 G462 - Kurumsal Yönetim Seçmeli 3 3 3 5
17 G454 - Vergi Uygulamaları Seçmeli 3 3 0 5
18 G400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 0 0 10
19 G330 - Kariyer Planlama Seçmeli 1 1 0 2
20 G456 - Finans Teknolojileri ve Blokzincir Seçmeli 3 3 0 5
21 G468 - AB’nin Dijital Tek Pazarı ile Ekonomik ve Sosyal Etkileri Seçmeli 3 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir. 

Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top