İşletme Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON191 - İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 4
2 ATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
3 G111 - Matematik I Zorunlu 4 0 0 6
4 G123 - Türkçe I Zorunlu 2 0 0 2
5 G129 - Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 5
6 G131 - Finansal Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 6
7 G187 - Metodoloji I Zorunlu 2 0 0 3
8 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 G112 G111 Matematik II Zorunlu 4 0 0 6
3 G132 - Finansal Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 5
4 G188 - Metodoloji II Zorunlu 2 0 0 3
5 G124 - Sosyoloji Zorunlu 3 0 0 5
6 G126 - Türkçe II Zorunlu 2 0 0 2
7 G114 - İstatistik Zorunlu 4 0 0 5
8 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G213 G114 Uygulamalı İstatistik Zorunlu 4 4 0 6
2 G221 - Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 6
3 G231 G132 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 5
4 G261 - Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 0 0 5
5 G271 - İşletme Hukuku Zorunlu 3 0 0 3
6 ECON196 ECON191 Mikroiktisat Zorunlu 3 0 0 4

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G222 G221 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 5
2 G232 G231 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 5
3 G262 - Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 6
4 G264 - Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 5
5 G274 - Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
6 ECON197 ECON191 Makroiktisat Zorunlu 3 0 0 4

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G325 - Uygarlık Tarihi Zorunlu 3 0 0 3
2 G341 - Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 0 5
3 G351 - İşletme Finansı Zorunlu 3 0 0 5
4 G327 - Kültürel Antropoloji Seçmeli 3 0 0 5
5 G333 - Denetim Seçmeli 3 0 0 5
6 G385 - Avrupa Kurumları Seçmeli 3 0 0 5
7 G391 UPPER INT. İşletme İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
8 G424 - Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 5
9 G425 - Güncel İşletmecilik Sorunları Seçmeli 3 0 0 5
10 G432 G232 Uluslararası Muhasebe Seçmeli 3 0 0 5
11 G441 G342 Uluslararası Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
12 G445 G342 Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
13 G447 - Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
14 G451 G352 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
15 G455 - Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
16 G457 - Finansal Tanı Analizi Seçmeli 3 0 0 5
17 G459 - Türk Vergi Sistemi Seçmeli 0 3 3 5
18 G461 - İç Denetim Seminerleri - Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Seçmeli 0 3 3 5
19 G465 - Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular Seçmeli 0 3 3 5
20 G467 - Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Yönetimi Seçmeli 0 3 3 5
21 G491 G392 İşletme İngilizcesi II Seçmeli 3 0 0 5
22 G495 - Muhasebe Etiği Seçmeli 3 3 0 5
23 G497 - İş Etiği Seçmeli 3 3 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G322 G222 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
2 G342 G341 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
3 G352 G351 Finans Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
4 G372 - Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 3
5 G320 - 20. Yüzyıl Batı Uygarlığı Seçmeli 3 0 0 5
6 G332 G231 Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
7 G334 - Uluslararası Denetim Seçmeli 3 0 0 5
8 G344 G341 Tüketici Davranışı Seçmeli 3 0 0 5
9 G362 - Çok Ölçütlü Karar Vermeye Giriş Seçmeli 3 0 0 5
10 G382 - İşletmenin Ekonomik Çevresi Seçmeli 3 0 0 5
11 G384 - Uluslararası Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
12 G392 UPPER INT. İşletme İngilizcesi I Seçmeli 3 0 0 5
13 G426 - Uygulamalı Yönetim Stratejisi Seçmeli 3 0 0 5
14 G442 G342 Reklam Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
15 G444 G342 Perakende Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
16 G448 - İleri Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
17 G450 - E-Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
18 G452 - Davranışsal Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
19 G462 - Kurumsal Yönetim Seçmeli 3 3 3 5
20 G464 - İşletme Etiği Seçmeli 3 3 3 5
21 G492 G491 İşletme İngilizcesi III Seçmeli 3 0 0 5
22 G468 - AB’nin Dijital Tek Pazarı ile Ekonomik ve Sosyal Etkileri Seçmeli 3 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir. 

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G421 - Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 5
2 G4411 - Pazarlama Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 5
3 G327 - Kültürel Antropoloji Seçmeli 3 0 0 5
4 G333 - Denetim Seçmeli 3 0 0 5
5 G385 - Avrupa Kurumları Seçmeli 3 0 0 5
6 G391 UPPER INT. İşletme İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
7 G424 - Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 5
8 G425 - Güncel İşletmecilik Sorunları Seçmeli 3 0 0 5
9 G432 G232 Uluslararası Muhasebe Seçmeli 3 0 0 5
10 G441 G342 Uluslararası Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
11 G445 G342 Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
12 G447 - Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
13 G451 G352 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
14 G455 - Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
15 G457 - Finansal Tanı Analizi Seçmeli 3 0 0 5
16 G459 - Türk Vergi Sistemi Seçmeli 0 3 3 5
17 G461 - İç Denetim Seminerleri - Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Seçmeli 0 3 3 5
18 G465 - Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular Seçmeli 0 3 3 5
19 G467 - Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Yönetimi Seçmeli 0 3 3 5
20 G491 G392 İşletme İngilizcesi II Seçmeli 3 0 0 5
21 G495 - Muhasebe Etiği Seçmeli 3 3 0 5
22 G497 - İş Etiği Seçmeli 3 3 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 0 0 10
2 G320 - 20. Yüzyıl Batı Uygarlığı Seçmeli 3 0 0 5
3 G332 G231 Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
4 G334 - Uluslararası Denetim Seçmeli 3 0 0 5
5 G344 G341 Tüketici Davranışı Seçmeli 3 0 0 5
6 G362 - Çok Ölçütlü Karar Vermeye Giriş Seçmeli 3 0 0 5
7 G382 - İşletmenin Ekonomik Çevresi Seçmeli 3 0 0 5
8 G384 - Uluslararası Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
9 G392 UPPER INT. İşletme İngilizcesi I Seçmeli 3 0 0 5
10 G426 - Uygulamalı Yönetim Stratejisi Seçmeli 3 0 0 5
11 G442 G342 Reklam Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
12 G444 G342 Perakende Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
13 G448 - İleri Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
14 G450 - E-Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
15 G452 - Davranışsal Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
16 G462 - Kurumsal Yönetim Seçmeli 3 3 3 5
17 G464 - İşletme Etiği Seçmeli 3 3 3 5
18 G492 G491 İşletme İngilizcesi III Seçmeli 3 0 0 5
19 G468 - AB’nin Dijital Tek Pazarı ile Ekonomik ve Sosyal Etkileri Seçmeli 3 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir. 

Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top