İşletme Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ECON191 - İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 4
2 G111 - Matematik I Zorunlu 4 0 0 6
3 G129 - Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 5
4 G131 - Finansal Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 6
5 G187 - Metodoloji I Zorunlu 2 0 0 3
6 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
7 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
8 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 4 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ATA002 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
2 G112 G111 Matematik II Zorunlu 4 0 0 6
3 G132 - Finansal Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 5
4 G188 - Metodoloji II Zorunlu 2 0 0 3
5 G124 - Sosyoloji Zorunlu 3 0 0 5
6 TUR002 - Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
7 G114 - İstatistik Zorunlu 4 0 0 5
8 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G213 G114 Uygulamalı İstatistik Zorunlu 4 0 0 6
2 G221 - Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 6
3 G231 G132 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 5
4 G261 - Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON196 ECON191 Mikroiktisat Zorunlu 3 0 0 4
6 G271 - İşletme Hukuku Zorunlu 3 0 0 3

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G222 G221 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 5
2 G232 G231 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 5
3 G262 - Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 6
4 G264 - Yönetim Bilişim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 5
5 G274 - Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
6 ECON197 ECON191 Makroiktisat Zorunlu 3 0 0 4

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G341 - Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 0 5
2 G351 - İşletme Finansı Zorunlu 3 0 0 5
3 G325 - Uygarlık Tarihi Seçmeli 3 3 0 3
4 G333 - Denetim Seçmeli 3 0 0 5
5 G385 - Avrupa Kurumları Seçmeli 3 0 0 5
6 G424 - Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 5
7 G427 - Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Seçmeli 3 3 0 5
8 G435 G232 Uluslararası Finansal Raporlama Seçmeli 3 3 0 5
9 G445 G342 Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
10 G447 - Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
11 G455 - Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
12 G457 - Finansal Tanı Analizi Seçmeli 3 0 0 5
13 G459 - Türk Vergi Sistemi Seçmeli 3 0 0 5
14 G461 - İç Denetim Seminerleri - Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Seçmeli 3 0 0 5
15 G465 - Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular Seçmeli 3 0 0 5
16 G497 - İş Etiği Seçmeli 3 0 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

"G425 Güncel İşletmecilik Sorunları " dersi "G427 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar" dersi olarak değiştirilmiştir.

"G432 Uluslararası Muhasebe" dersi "G435 Uluslararası Finansal Raporlama" dersi olarak değiştirilmiştir.

"G468 AB'nin Dijital Tek Pazarı ile Ekonomik ve Sosyal Etkileri" dersi programdan kaldırılmıştır. Bu dersten başarısız olan öğrencilerin, bu ders yerine başka bir seçmeli ders alarak eksik AKTS’lerini tamamlamaları gerekmektedir.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G300 - Staj Zorunlu 4 4 0 6
2 G322 G222 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
3 G342 G341 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
4 G352 G351 Finans Yönetimi Zorunlu 3 0 0 5
5 G372 - Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 3
6 G327 - Kültürel Antropoloji Seçmeli 3 0 0 5
7 G330 - Kariyer Planlama Seçmeli 2 0 0 2
8 G334 G333 Uluslararası Denetim Seçmeli 3 0 0 5
9 G344 G341 Tüketici Davranışı Seçmeli 3 0 0 5
10 G362 - Çok Ölçütlü Karar Vermeye Giriş Seçmeli 3 0 0 5
11 G380 - Küreselleşme Seçmeli 3 0 0 5
12 G448 - İleri Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
13 G452 - Davranışsal Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
14 G454 - Vergi Uygulamaları Seçmeli 3 3 0 5
15 G456 - Finans Teknolojileri ve Blokzincir Seçmeli 3 3 0 5
16 G462 - Kurumsal Yönetim Seçmeli 3 0 0 5
17 G464 - İşletme Etiği Seçmeli 3 0 0 5
18 G392 UPP.INT. İşletme İngilizcesi I Seçmeli 3 0 0 5
19 G332 G231 Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

"G382 İşletmenin Ekonomik Çevresi" dersi "G380 Küreselleşme" dersi olarak değiştirilmiştir.

"G468 AB'nin Dijital Tek Pazarı ile Ekonomik ve Sosyal Etkileri" dersi programdan kaldırılmıştır. Bu dersten başarısız olan öğrencilerin, bu ders yerine başka bir seçmeli ders alarak eksik AKTS’lerini tamamlamaları gerekmektedir.

7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 0 0 10
2 G421 - Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 5
3 G325 - Uygarlık Tarihi Seçmeli 3 3 0 3
4 G4411 - Pazarlama Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 5
5 G385 - Avrupa Kurumları Seçmeli 3 0 0 5
6 G333 - Denetim Seçmeli 3 0 0 5
7 G424 - Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 5
8 G445 G342 Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
9 G427 - Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Seçmeli 3 3 0 5
10 G435 G232 Uluslararası Finansal Raporlama Seçmeli 3 3 0 5
11 G447 - Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
12 G455 - Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
13 G457 - Finansal Tanı Analizi Seçmeli 3 0 0 5
14 G459 - Türk Vergi Sistemi Seçmeli 3 0 0 5
15 G461 - İç Denetim Seminerleri - Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Seçmeli 3 0 0 5
16 G465 - Muhasebe ve Finansmanda Özellikli Konular Seçmeli 3 0 0 5
17 G497 - İş Etiği Seçmeli 3 0 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

"G425 Güncel İşletmecilik Sorunları " dersi "G427 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar" dersi olarak değiştirilmiştir.

"G432 Uluslararası Muhasebe" dersi "G435 Uluslararası Finansal Raporlama" dersi olarak değiştirilmiştir.

"G468 AB'nin Dijital Tek Pazarı ile Ekonomik ve Sosyal Etkileri" dersi programdan kaldırılmıştır. Bu dersten başarısız olan öğrencilerin, bu ders yerine başka bir seçmeli ders alarak eksik AKTS’lerini tamamlamaları gerekmektedir.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 G400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 0 0 10
2 G327 - Kültürel Antropoloji Seçmeli 3 0 0 5
3 G330 - Kariyer Planlama Seçmeli 2 0 0 2
4 G334 G333 Uluslararası Denetim Seçmeli 3 0 0 5
5 G344 G341 Tüketici Davranışı Seçmeli 3 0 0 5
6 G362 - Çok Ölçütlü Karar Vermeye Giriş Seçmeli 3 0 0 5
7 G380 - Küreselleşme Seçmeli 3 0 0 5
8 G448 - İleri Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
9 G452 - Davranışsal Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
10 G454 - Vergi Uygulamaları Seçmeli 3 3 0 5
11 G456 - Finans Teknolojileri ve Blokzincir Seçmeli 3 3 0 5
12 G462 - Kurumsal Yönetim Seçmeli 3 0 0 5
13 G464 - İşletme Etiği Seçmeli 3 0 0 5
14 G392 UPP.INT. İşletme İngilizcesi I Seçmeli 3 0 0 5
15 G332 G231 Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

"G382 İşletmenin Ekonomik Çevresi" dersi "G380 Küreselleşme" dersi olarak değiştirilmiştir.

"G468 AB'nin Dijital Tek Pazarı ile Ekonomik ve Sosyal Etkileri" dersi programdan kaldırılmıştır. Bu dersten başarısız olan öğrencilerin, bu ders yerine başka bir seçmeli ders alarak eksik AKTS’lerini tamamlamaları gerekmektedir.

Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top