Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 RI101 - Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 4
2 RI103 - Genel Sosyoloji Zorunlu 3 0 0 4
3 RI105 - Anayasa Hukukunun Genel Esasları Zorunlu 3 0 0 5
4 RI121 - İktisada Giriş Zorunlu 3 3 0 4
5 ATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
6 RI111 - Uluslararası Siyasi Gündem I Zorunlu 3 3 0 5
7 RI109 - Metodoloji I Zorunlu 2 0 0 2
8 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
9 RI123 - Türkçe I Zorunlu 2 0 0 2

Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil dersi olarak Fransızca dersini alırlar.

Fransızca seviye tespit sınavını başarmış olup, İngilizce seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil dersi olarak, Yabancı Dil Bölümü’nün öğrencinin seviyesine uygun olarak açacağı İngilizce dersini alırlar.

Fransızca ve İngilizce seviyeleri istenen düzeyde olan öğrenciler, Yabancı Dil Bölümü’nün açacağı diğer dil derslerini alırlar.

"RI111 Uluslararası Siyasi Gündem I" dersini 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan itibaren 1.Sınıfa başlayan öğrenciler tarafından alınacaktır.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 RI102 - Siyaset Bilimi Zorunlu 3 3 0 4
2 RI106 - Siyaset Sosyolojisi Zorunlu 3 3 0 4
3 RI104 - Türk Anayasa Hukuku Zorunlu 3 3 0 5
4 RI122 - Makroekonomi Zorunlu 3 3 0 4
5 RI112 - Uluslararası Siyasi Gündem II Zorunlu 3 3 0 5
6 ATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
7 RI120 - Metodoloji II Zorunlu 2 2 0 2
8 RI124 - Türkçe II Zorunlu 2 2 0 2
9 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 RI201 - Siyasal Düşünceler Tarihi I Zorunlu 3 0 0 4
2 HUK271 - Milletlerarası Hukuk I Zorunlu 3 0 0 5
3 RI203 - Sosyal Bilimlerde İstatistik Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 3
4 RI205 - İdare Hukuku I Zorunlu 3 0 0 5
5 RI207 - Türk Siyasal Yaşamı Zorunlu 3 0 0 4
6 RI209 - Siyasal Tarih Zorunlu 3 3 0 4
7 RI221 - Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Zorunlu 2 0 0 3

Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler. 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında verilen " RI204 Uluslararası İlişkilere Giriş" dersi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nda    "Bahar  "yarıyılına alınmıştır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar  Yarıyılında verilen " RI221 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler" dersi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nda "Güz  "yarıyılına alınmıştır.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 RI202 - Siyasi Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3 3 0 4
2 HUK272 - Milletlerarası Hukuk II Zorunlu 3 3 0 5
3 RI262 - İdare Hukuku II Zorunlu 3 3 0 5
4 RI208 - Uluslararası İktisat Zorunlu 3 3 0 4
5 RI220 - 1945'ten Günümüze Uluslararası İlişkiler Tarihi Zorunlu 3 3 0 4
6 RI222 - Milletlerarası Özel Hukuk Zorunlu 3 3 0 5
7 RI221 - Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Zorunlu 2 0 0 3
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 RI301 - Uluslararası Politika Zorunlu 3 0 0 5
2 RI307 - Uluslararası Kurumlar Zorunlu 3 3 0 5
3 RI313 - Uluslararası Göç Seçmeli 3 0 0 5
4 RI315 - Doğu ve Güney Asya Etütleri Seçmeli 3 0 0 5
5 RI311 - Uluslararası Çevre Politikaları Seçmeli 3 0 0 5
6 RI443 - Uluslararası Ceza Mahkemeleri Seçmeli 3 3 0 5
7 RI439 - Donmuş Çatışmalar Seçmeli 3 3 0 5
8 RI424 - Avrupa'da Küçük-Mikro Devletler Seçmeli 3 3 0 5
9 RI441 - Diplomasi Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 3 0 5
10 RI107 - Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 0 5
11 RI418 - Balkan Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
12 RI314 - Uluslararası Güvenlik ve Strateji Seçmeli 3 3 0 5
13 RI419 - ABD Dış Politikası Seçmeli 3 0 0 5

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda zorunlu olarak verilen RI107 Medeni Hukuk dersi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda 5 ve 7 Döneme seçmeli ders olarak alınmıştır. RI107 Medeni Hukuk dersinden başarısız olan öğrenciler bu dersi şeçmeli olarak almak zorundadırlar.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda 5 ve 7. Dönemde seçmeli ders olarak verilen" RI437 II.Dünya Savaşı Sonrası Uluslararası Ceza Mahkemeleri " dersinin adı " Uluslararası Ceza Mahkemeleri " olarak değiştirilmiştir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda 5 ve 7 Dönemde seçmeli ders olarak verilen" RI431 Diplomatik Müzakere Teknikleri dersinin adı " RI441 Diplomasi Yöntem ve Uygulamaları" olarak değiştirilmiştir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri fakülte içi bölüm dışı en fazla bir bir seçmeli ders alabilirler.

Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.


6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 RI302 - Uluslararası İlişkiler Kuramları Zorunlu 3 3 0 5
2 RI304 - Uluslararası Politik İktisat Zorunlu 3 3 0 5
3 R399 - Türkiye - Türk Dünyası İlişkileri Seçmeli 3 3 0 5
4 RI408 - Borçlar Hukuku Seçmeli 3 3 0 5
5 RI416 - Barış Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
6 RI418 - Balkan Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
7 RI316 - Ortadoğu Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
8 RI434 - Latin Amerika Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
9 RI428 - Avrupa Bütünleşmesi : Sorunlar ve Dönüşüm Seçmeli 3 3 0 5
10 RI414 - Sahra Altı Afrika Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
11 RI438 - İnsan Haklarının Uluslararası Planda Korunması Seçmeli 3 3 0 5
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 RI401 - Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 0 5
2 RI403 - Küresel Siyaset Sorunları Zorunlu 3 0 0 5
3 RI313 - Uluslararası Göç Seçmeli 3 0 0 5
4 RI315 - Doğu ve Güney Asya Etütleri Seçmeli 3 0 0 5
5 RI311 - Uluslararası Çevre Politikaları Seçmeli 3 0 0 5
6 RI443 - Uluslararası Ceza Mahkemeleri Seçmeli 3 3 0 5
7 RI439 - Donmuş Çatışmalar Seçmeli 3 3 0 5
8 RI424 - Avrupa'da Küçük-Mikro Devletler Seçmeli 3 3 0 5
9 RI441 - Diplomasi Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 3 0 5
10 RI107 - Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 0 5
11 RI418 - Balkan Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
12 RI314 - Uluslararası Güvenlik ve Strateji Seçmeli 3 3 0 5
13 RI419 - ABD Dış Politikası Seçmeli 3 0 0 5

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda zorunlu olarak verilen RI107 Medeni Hukuk dersi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda 5 ve 7. Döneme seçmeli ders olarak alınmıştır. RI107 Medeni Hukuk dersinden başarısız olan öğrenciler bu dersi şeçmeli olarak almak zorundadırlar.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda 5 ve 7. Dönemde seçmeli ders olarak verilen" RI437 II.Dünya Savaşı Sonrası Uluslararası Ceza Mahkemeleri " dersinin adı " RI443 Uluslararası Ceza Mahkemeleri " olarak değiştirilmiştir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda 5 ve 7. Dönemde seçmeli ders olarak verilen" RI431 Diplomatik Müzakere Teknikleri dersinin adı " RI441 Diplomasi Yöntem ve Uygulamaları" olarak değiştirilmiştir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri fakülte içi bölüm dışı en fazla bir bir seçmeli ders alabilirler.

Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.


8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 RI402 - Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları Zorunlu 3 3 0 5
2 RI400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 6 0 10
3 R399 - Türkiye - Türk Dünyası İlişkileri Seçmeli 3 3 0 5
4 RI408 - Borçlar Hukuku Seçmeli 3 3 0 5
5 RI416 - Barış Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
6 RI418 - Balkan Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
7 RI316 - Ortadoğu Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
8 RI434 - Latin Amerika Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
9 RI428 - Avrupa Bütünleşmesi : Sorunlar ve Dönüşüm Seçmeli 3 3 0 5
10 RI414 - Sahra Altı Afrika Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
11 RI438 - İnsan Haklarının Uluslararası Planda Korunması Seçmeli 3 3 0 5
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top