Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 RI101 - Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 4
2 RI103 - Genel Sosyoloji Zorunlu 3 0 0 4
3 RI105 - Anayasa Hukukunun Genel Esasları Zorunlu 3 0 0 5
4 RI121 - İktisada Giriş Zorunlu 3 3 0 4
5 ATA101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
6 RI111 - Uluslararası Siyasi Gündem I Zorunlu 3 3 0 5
7 RI109 - Metodoloji I Zorunlu 2 0 0 2
8 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
9 RI123 - Türkçe I Zorunlu 2 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 RI102 - Siyaset Bilimi Zorunlu 3 3 0 4
2 RI106 - Siyaset Sosyolojisi Zorunlu 3 3 0 4
3 RI104 - Türk Anayasa Hukuku Zorunlu 3 3 0 5
4 RI122 - Makroekonomi Zorunlu 3 3 0 4
5 RI112 - Uluslararası Siyasi Gündem II Zorunlu 3 3 0 5
6 ATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
7 RI120 - Metodoloji II Zorunlu 2 2 0 2
8 RI124 - Türkçe II Zorunlu 2 2 0 2
9 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri fakülte içi bölüm dışı en fazla bir seçmeli ders alabilirler.

3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 RI201 - Siyasal Düşünceler Tarihi I Zorunlu 3 0 0 4
2 HUK271 - Milletlerarası Hukuk I Zorunlu 3 0 0 5
3 RI203 - Sosyal Bilimlerde İstatistik Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 3
4 RI205 - İdare Hukuku I Zorunlu 3 3 3 4
5 RI207 - Türk Siyasal Yaşamı Zorunlu 3 0 0 4
6 RI209 - Siyasal Tarih Zorunlu 3 3 0 4
7 RI221 - Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Zorunlu 0 3 3 4

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

"RI205 İdare Hukuku I” dersinin 5 olan AKTS değeri 4 olarak değiştirilmiştir.

“RI221 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler” dersinin ‘2’ olan kredi değeri ‘3’ , 3 olan AKTS değeri 4 olarak değiştirilmiştir.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 RI202 - Siyasi Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3 3 0 4
2 HUK272 - Milletlerarası Hukuk II Zorunlu 3 3 0 5
3 RI262 - İdare Hukuku II Zorunlu 3 3 3 4
4 RI208 - Uluslararası İktisat Zorunlu 3 3 0 4
5 RI220 - 1945'ten Günümüze Uluslararası İlişkiler Tarihi Zorunlu 3 3 0 4
6 RI222 - Milletlerarası Özel Hukuk Zorunlu 3 3 0 5
7 RI204 - Uluslararası İlişkilere Giriş Zorunlu 3 3 0 4

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

“RI262 İdare Hukuku II” dersinin 5 olan AKTS değeri 4 olarak değiştirilmiştir. 

“RI204 Uluslararası İlişkilere Giriş” dersinin ‘2’ olan kredi değeri ‘3’ , 3 olan AKTS değeri 4 olarak değiştirilmiştir. 


5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 RI301 - Küresel Politika Zorunlu 0 3 3 5
2 RI307 - Uluslararası Kurumlar Zorunlu 3 3 0 5
3 RI313 - Uluslararası Göç Seçmeli 3 0 0 5
4 RI315 - Doğu ve Güney Asya Etütleri Seçmeli 3 0 0 5
5 RI311 - Uluslararası Çevre Politikaları Seçmeli 3 0 0 5
6 RI443 - Uluslararası Ceza Mahkemeleri Seçmeli 3 3 0 5
7 RI439 - Donmuş Çatışmalar Seçmeli 3 3 0 5
8 RI424 - Avrupa'da Küçük-Mikro Devletler Seçmeli 3 3 0 5
9 RI441 - Diplomasi Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 3 0 5
10 RI107 - Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 0 5
11 RI418 - Balkan Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
12 RI419 - ABD Dış Politikası Seçmeli 3 0 0 5
13 RI445 - AB Tarihi ve Kurumları Seçmeli 3 3 3 5
14 RI447 - Dış Politika Analizi ve Karar Alma Yaklaşımları Seçmeli 3 3 0 5
15 RI449 - Post-Komünist Rejimlerde Dönüşüm Sorunları Seçmeli 3 3 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri fakülte içi bölüm dışı en fazla bir seçmeli ders alabilirler.

“RI301 Uluslararası Politika” dersinin adı ‘RI301 Küresel Politika’ olarak değiştirilmiştir.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 RI302 - Uluslararası İlişkiler Kuramları Zorunlu 3 3 0 5
2 RI304 - Uluslararası Politik İktisat Zorunlu 3 3 0 5
3 RI318 - BDT ve Rus Dış Politikası Seçmeli 3 3 0 5
4 RI312 - AB - Türkiye İlişkileri Seçmeli 3 3 0 5
5 R399 - Türkiye - Türk Dünyası İlişkileri Seçmeli 3 3 0 5
6 RI408 - Borçlar Hukuku Seçmeli 3 3 0 5
7 RI416 - Barış Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
8 RI316 - Ortadoğu Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
9 RI434 - Latin Amerika Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
10 RI430 - Ege Denizi ve Doğu Akdeniz Uyuşmazlıkları Seçmeli 0 3 3 5
11 RI442 - Avrupa'da Dış Politika Seçmeli 3 3 0 5
12 RI444 - Kuzey Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
13 RI314 - Uluslararası Güvenlik ve Strateji Seçmeli 3 3 0 5
14 RI438 - İnsan Haklarının Uluslararası Planda Korunması Seçmeli 3 3 0 5
15 RI440 - Savaş Kuramları Seçmeli 0 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

“RI262 İdare Hukuku II” dersinin 5 olan AKTS değeri 4 olarak değiştirilmiştir. 

“RI204 Uluslararası İlişkilere Giriş” dersinin ‘2’ olan kredi değeri ‘3’ , 3 olan AKTS değeri 4 olarak değiştirilmiştir. 


7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 RI401 - Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 0 5
2 RI403 - Uluslararası Güncel Sorunlar Zorunlu 0 3 3 5
3 RI400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 6 0 10
4 RI313 - Uluslararası Göç Seçmeli 3 0 0 5
5 RI315 - Doğu ve Güney Asya Etütleri Seçmeli 3 0 0 5
6 RI311 - Uluslararası Çevre Politikaları Seçmeli 3 0 0 5
7 RI443 - Uluslararası Ceza Mahkemeleri Seçmeli 3 3 0 5
8 RI439 - Donmuş Çatışmalar Seçmeli 3 3 0 5
9 RI424 - Avrupa'da Küçük-Mikro Devletler Seçmeli 3 3 0 5
10 RI441 - Diplomasi Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 3 3 0 5
11 RI107 - Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 0 5
12 RI418 - Balkan Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
13 RI419 - ABD Dış Politikası Seçmeli 3 0 0 5
14 RI445 - AB Tarihi ve Kurumları Seçmeli 3 3 3 5
15 RI447 - Dış Politika Analizi ve Karar Alma Yaklaşımları Seçmeli 3 3 0 5
16 RI449 - Post-Komünist Rejimlerde Dönüşüm Sorunları Seçmeli 3 3 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri fakülte içi bölüm dışı en fazla bir seçmeli ders alabilirler.

“RI403 Küresel Siyaset Sorunları” dersinin adı ‘RI403 Uluslararası Güncel Sorunlar’ olarak değiştirilmiştir.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 RI402 - Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları Zorunlu 3 3 0 5
2 RI400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 6 0 10
3 RI318 - BDT ve Rus Dış Politikası Seçmeli 3 3 0 5
4 RI312 - AB - Türkiye İlişkileri Seçmeli 3 3 0 5
5 R399 - Türkiye - Türk Dünyası İlişkileri Seçmeli 3 3 0 5
6 RI408 - Borçlar Hukuku Seçmeli 3 3 0 5
7 RI416 - Barış Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
8 RI316 - Ortadoğu Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
9 RI434 - Latin Amerika Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
10 RI430 - Ege Denizi ve Doğu Akdeniz Uyuşmazlıkları Seçmeli 0 3 3 5
11 RI442 - Avrupa'da Dış Politika Seçmeli 3 3 0 5
12 RI444 - Kuzey Etütleri Seçmeli 3 3 0 5
13 RI314 - Uluslararası Güvenlik ve Strateji Seçmeli 3 3 0 5
14 RI438 - İnsan Haklarının Uluslararası Planda Korunması Seçmeli 3 3 0 5
15 RI440 - Savaş Kuramları Seçmeli 0 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri fakülte içi bölüm dışı en fazla bir seçmeli ders alabilirler.

Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top