Matematik Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT101 - Tek Değişkenli Analiz I Zorunlu 5 0 0 7
2 MAT111 - Fizik I Zorunlu 3 0 0 5
3 MAT115 - Matematiğin Temelleri Zorunlu 4 0 0 6
4 MAT131 - Bilgisayar Programlama I Zorunlu 2 0 0 3
5 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
6 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
7 PH105 - Mantık I Zorunlu 3 0 0 6
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT102 - Tek Değişkenli Analiz II Zorunlu 5 0 0 7
2 MAT112 - Fizik II Zorunlu 3 0 0 5
3 MAT116 - Analitik Geometri Zorunlu 4 0 0 6
4 MAT132 - Bilgisayar Programlama II Zorunlu 3 0 0 3
5 ATA002 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
6 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
7 PH106 - Mantık II Zorunlu 3 0 0 6
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT201 - Çok Değişkenli Analiz I Zorunlu 5 0 0 7
2 MAT203 - Türevli Denklemler Zorunlu 4 0 0 7
3 MAT231 - Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama I Zorunlu 3 0 0 5
4 MAT261 - Doğrusal Cebir I Zorunlu 5 0 0 7
5 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2

Öğrenciler Yabancı Diller Bölümünden 2 AKTS'lik FL... kodlu bir yabancı dil dersi almalıdır. FL... kodlu derslerle ilgili ayrıntılı bilgiler sayfanın altındadır.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT202 - Çok Değişkenli Analiz II Zorunlu 5 0 0 7
2 MAT204 - Soyut Cebir Zorunlu 5 0 0 7
3 MAT232 - Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama II Zorunlu 3 0 0 5
4 MAT262 - Doğrusal Cebir II Zorunlu 4 0 0 7
5 TUR002 - Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2

Öğrenciler Yabancı Diller Bölümünden 2 AKTS'lik FL... kodlu bir yabancı dil dersi almalıdır. FL... kodlu derslerle ilgili ayrıntılı bilgiler sayfanın altındadır.

5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT300 - Seminer III Zorunlu 2 0 0 4
2 MAT301 MAT101, MAT102 Topoloji Zorunlu 4 0 0 8
3 MAT331 - Olasılık Zorunlu 4 0 0 8
4 MAT383 - Matematiksel Modelleme ve Simülasyona Giriş Seçmeli 4 0 0 5
5 MAT393 - Matematik ve Toplum Seçmeli 3 0 0 5
6 MAT399 - STAJ Seçmeli 1 0 0 2

Öğrenciler Yabancı Diller Bölümünden 2 AKTS'lik FL... kodlu bir yabancı dil dersi almalıdır. FL... kodlu derslerle ilgili ayrıntılı bilgiler sayfanın altındadır.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT304 - Seminer IV Zorunlu 2 6 0 4
2 MAT325 MAT102, MAT116 Karmaşık Fonksiyonlar Kuramı Zorunlu 4 0 0 8
3 MAT328 - Kısmi Türevli Denklemler Zorunlu 4 0 0 8
4 MAT332 - Çizgeler Kuramı Seçmeli 5 0 0 5
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT452 MAT201, MAT261, MAT262 Fonksiyonel Analize Giriş Zorunlu 4 0 0 8
2 MAT461 - Halkalar ve Modüller Seçmeli 3 0 0 5
3 MAT497 - Bitirme Projesi I Zorunlu 3 0 0 7
4 MAT499 - Bitirme Projesi II Zorunlu 5 0 0 7
8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT407 - Makine Öğrenmesi Seçmeli 3 0 0 6
2 MAT409 - Kategori Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli 5 0 0 5
3 MAT410 - Doğal Dil İşleme Seçmeli 3 0 0 5
4 MAT416 - Uygulamalı Matematik Seçmeli 4 0 0 5
5 MAT417 MAT116, MAT202 Türevli Geometri Zorunlu 4 0 0 8
6 MAT497 - Bitirme Projesi I Zorunlu 3 0 0 7
7 MAT499 - Bitirme Projesi II Zorunlu 5 0 0 7
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top