Matematik Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 MAT131 - Bilgisayar Programlama I Zorunlu 2 0 0 3
3 MAT111 - Fizik I Zorunlu 3 0 0 5
4 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
5 MAT115 - Matematiğin Temelleri Zorunlu 4 0 0 6
6 MAT101 - Tek Değişkenli Analiz I Zorunlu 5 0 0 7
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
2 MAT102 - Tek Değişkenli Analiz II Zorunlu 5 0 0 7
3 MAT112 - Fizik II Zorunlu 3 0 0 5
4 MAT116 - Analitik Geometri Zorunlu 4 0 0 6
5 MAT132 - Bilgisayar Programlama II Zorunlu 3 0 0 3
6 ATA002 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT231 - Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama I Zorunlu 3 0 0 5
2 MAT201 - Çok Değişkenli Analiz I Zorunlu 5 0 0 7
3 MAT261 - Doğrusal Cebir I Zorunlu 5 0 0 7
4 MAT203 - Türevli Denklemler Zorunlu 4 0 0 7
5 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT202 - Çok Değişkenli Analiz II Zorunlu 5 0 0 7
2 MAT204 - Soyut Cebir Zorunlu 5 0 0 7
3 MAT232 - Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama II Zorunlu 3 0 0 5
4 MAT262 - Doğrusal Cebir II Zorunlu 4 0 0 7
5 TUR002 - Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT331 - Olasılık Zorunlu 4 0 0 8
2 MAT300 - Seminer III Zorunlu 2 0 0 4
3 MAT301 - Topoloji Zorunlu 4 0 0 8
4 MAT307 - Temsil Kuramı Seçmeli 0 0 0 5
5 MAT382 - Nümerik Analiz Seçmeli 0 0 0 5
6 MAT399 - STAJ Seçmeli 1 0 0 2
6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT304 - Seminer IV Zorunlu 2 0 0 4
2 MAT325 - Karmaşık Fonksiyonlar Kuramı Zorunlu 4 0 0 8
3 MAT328 - Kısmi Türevli Denklemler Zorunlu 4 0 0 8
4 MAT308 - Doğrusal Cebir Algoritmaları Seçmeli 0 0 0 5
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT497 - Bitirme Projesi I Zorunlu 3 0 0 7
2 MAT452 - Fonksiyonel Analize Giriş Zorunlu 4 0 0 8
3 MAT499 - Bitirme Projesi II Zorunlu 5 0 0 7
4 MAT410 - Doğal Dil İşleme Seçmeli 0 0 0 5
5 MAT414 - Basit Geometrik Topoloji Seçmeli 0 0 0 5
6 MAT473 - İdealler, Varyeteler, Algoritmalar Seçmeli 0 0 0 5
8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT417 - Türevli Geometri Zorunlu 4 0 0 8
2 MAT499 - Bitirme Projesi II Zorunlu 5 0 0 7
3 MAT497 - Bitirme Projesi I Zorunlu 3 0 0 7
4 MAT408 - Topolojik Veri Analizi Seçmeli 0 0 0 5
5 MAT416 - Uygulamalı Matematik Seçmeli 4 0 0 5
6 MAT422 - Seçme Konular IV Seçmeli 0 0 0 5
7 MAT453 - Staj Seçmeli 0 0 0 2
8 MAT475 - Cebirsel Geometri Seçmeli 0 0 0 5
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top