Matematik Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
2 MAT131 - Bilgisayar Programlama I Zorunlu 2 0 0 3
3 MAT111 - Fizik I Zorunlu 3 0 0 5
4 MAT115 - Matematiğin Temelleri Zorunlu 4 0 0 6
5 MAT101 - Tek Değişkenli Analiz I Zorunlu 5 0 0 7
6 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
7 PH105 - Mantık I Zorunlu 3 0 0 6
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 0 4 0 2
2 MAT102 - Tek Değişkenli Analiz II Zorunlu 5 0 0 7
3 MAT112 - Fizik II Zorunlu 3 0 0 5
4 MAT116 - Analitik Geometri Zorunlu 4 0 0 6
5 MAT132 - Bilgisayar Programlama II Zorunlu 3 0 0 3
6 ATA002 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
7 PH106 - Mantık II Zorunlu 3 0 0 5
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT231 - Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama I Zorunlu 3 0 0 5
2 MAT201 - Çok Değişkenli Analiz I Zorunlu 5 0 0 7
3 MAT203 - Türevli Denklemler Zorunlu 4 0 0 7
4 MAT261 - Doğrusal Cebir I Zorunlu 5 0 0 7
4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT202 - Çok Değişkenli Analiz II Zorunlu 5 0 0 7
2 MAT204 - Soyut Cebir Zorunlu 0 0 0 7
3 MAT232 - Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama II Zorunlu 3 0 0 5
4 MAT262 - Doğrusal Cebir II Zorunlu 4 0 0 7
5 TUR002 - Türk Dili II Zorunlu 0 2 0 2
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT300 - Seminer III Zorunlu 2 0 0 4
2 MAT301 - Topoloji Zorunlu 4 0 0 8
3 MAT331 - Olasılık Zorunlu 4 0 0 8
4 MAT356 - Gruplar ve Geometri Seçmeli 5 0 0 5
5 MAT399 - STAJ Seçmeli 1 0 0 2
6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT304 - Seminer IV Zorunlu 2 0 0 4
2 MAT325 - Karmaşık Fonksiyonlar Kuramı Zorunlu 4 0 0 8
3 MAT328 - Kısmi Türevli Denklemler Zorunlu 4 0 0 8
4 MAT391 - Matematik Tarihi I Seçmeli 5 0 0 5
5 MAT395 - Staj Seçmeli 5 0 0 5
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT497 - Bitirme Projesi I Zorunlu 3 0 0 7
2 MAT452 - Fonksiyonel Analize Giriş Zorunlu 4 0 0 8
3 MAT474 - Cebirsel Geometriye Giriş Seçmeli 5 0 0 5
4 MAT499 - Bitirme Projesi II Zorunlu 5 0 0 7
8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 MAT416 - Uygulamalı Matematik Zorunlu 5 0 0 5
2 MAT471 - Hiperbolik Geometri Seçmeli 5 0 0 5
3 MAT417 - Türevli Geometri Zorunlu 4 0 0 8
4 MAT476 - Cebirsel Eğriler Seçmeli 3 0 0 5
5 MAT499 - Bitirme Projesi II Seçmeli 5 0 0 7
6 MAT489 - Değişmeli Cebir Seçmeli 5 0 0 5
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top