Siyaset Bilimi Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP101 - Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 3 3 3 6
2 SP121 - Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 3 3 6
3 SP163 - Anayasa Hukuku I Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON191 - İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 4
5 SP183 - Metodoloji I Zorunlu 2 2 2 2
6 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
7 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
8 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 2 2 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

"SP101 Siyaset Bilimine Giriş" kodlu dersin 5 olan AKTS değeri 6 AKTS'ye çıkarılmıştır.

  "SP121 Sosyolojiye Giriş" kodlu dersin 5 olan AKTS değeri 6 AKTS'ye çıkarılmıştır.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP102 - Siyaset Bilimi Zorunlu 3 3 3 5
2 SP122 - Sosyoloji Kuramları Zorunlu 3 3 3 5
3 SP144 - Siyasal Tarih I Zorunlu 3 0 0 4
4 SP164 - Anayasa Hukuku II Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON198 - Makroekonomi Zorunlu 3 0 0 4
6 SP184 - Metodoloji II Zorunlu 2 2 2 2
7 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 0 4 0 2
8 ATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
9 SP188 - Türk Dili II Zorunlu 2 2 2 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

"SP102 Siyaset Bilimi" kodlu dersin 4 olan AKTS değeri 5 AKTS'ye çıkarılmıştır.

 "SP122 Sosyoloji Kuramları" kodlu dersin 4 olan AKTS değeri 5 AKTS'ye çıkarılmıştır.

3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP201 - Siyasal Düşünceler Tarihi I Zorunlu 3 0 0 5
2 SP241 - Siyasal Tarih II Zorunlu 3 0 0 4
3 SP247 - Kentleşme Zorunlu 3 3 0 5
4 SP263 - İdare Hukuku I Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON467 - Kamu İktisadı Zorunlu 3 3 0 4

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Siyaset Bilimi Bölümü öğrencileri üçüncü yarıyılda bir(1) adet seçmeli ders alabilirler.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP202 - Siyasal Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3 0 0 5
2 SP212 - Siyaset Kuramları Zorunlu 3 3 3 5
3 SP244 - Kamu Yönetimine Giriş Zorunlu 3 0 0 4
4 SP248 - Kentsel Politika ve Yönetişim Zorunlu 3 3 3 5
5 SP264 - İdare Hukuku II Zorunlu 3 0 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Siyaset Bilimi Bölümü öğrencileri dördüncü yarıyılda bir(1) adet seçmeli ders alabilirler.

5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP301 - Devlet, Ulus ve Vatandaşlık Zorunlu 3 3 0 5
2 SP361 - Karşılaştırmalı Siyaset Zorunlu 3 3 3 5
3 RI107 - Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 0 5
4 SP321 - Siyasal Partiler Seçmeli 3 3 0 5
5 SP395 - Modern Siyasal İdeolojiler Seçmeli 3 3 3 5
6 SP413 - Küresel Kent Seçmeli 3 0 0 5
7 SP415 - Sağlık Politikaları Seçmeli 3 0 0 5
8 SP427 - Popülizmi Yeniden Düşünmek Seçmeli 3 0 0 5
9 SP429 - Devlet Üzerine Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 0 5
10 SP456 - Siyaset ve Din Seçmeli 3 3 3 5
11 SP473 - Türkiye´de Kentsel Kimlikler ve Hareketler Seçmeli 3 0 0 5
12 SP411 - Siyaset Bilimi Alanında Özel Konular I Seçmeli 3 3 0 5
13 SP489 - Asker-Sivil İlişkileri Seçmeli 3 3 0 5
14 SP491 - İnsan Mekan İlişkisinin Siyasi Tarihi Seçmeli 3 0 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP416 - Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 3 0 5
2 SP492 - Türkiye'de Sosyal Politika Alanı Üzerine Tartışmalar Seçmeli 3 0 3 5
3 SP302 - Siyaset Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 5
4 SP398 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 3 0 7
5 SP222 - Çağdaş Türkiye Tarihi Seçmeli 3 3 0 5
6 SP316 - Toplumsal Eylem ve Hareketliliğin Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
7 SP368 - Kent ve Kentsel Politikalar Seçmeli 2 0 0 5
8 SP431 - Gençlik Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
9 SP434 - Sinema ve Siyaset Seçmeli 3 0 0 5
10 SP444 - Çağdaş Türkiye'nin Siyasal ve Toplumsal Sorunları Seçmeli 3 0 0 5
11 SP452 - Siyasal Semboller ve Ritüeller Seçmeli 3 0 0 5
12 SP472 - Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Seçmeli 3 0 0 5
13 SP496 - Politik Kimliklerde Alansallık, Zaman ve Sınırsallık Seçmeli 3 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP401 - Kamu Politikaları Analizi Zorunlu 3 0 0 5
2 RI107 - Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 0 5
3 SP321 - Siyasal Partiler Seçmeli 3 3 0 5
4 SP395 - Modern Siyasal İdeolojiler Seçmeli 3 3 3 5
5 SP413 - Küresel Kent Seçmeli 3 0 0 5
6 SP415 - Sağlık Politikaları Seçmeli 3 0 0 5
7 SP427 - Popülizmi Yeniden Düşünmek Seçmeli 3 0 0 5
8 SP429 - Devlet Üzerine Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 0 5
9 SP456 - Siyaset ve Din Seçmeli 3 3 3 5
10 SP473 - Türkiye´de Kentsel Kimlikler ve Hareketler Seçmeli 3 0 0 5
11 SP411 - Siyaset Bilimi Alanında Özel Konular I Seçmeli 3 3 0 5
12 SP489 - Asker-Sivil İlişkileri Seçmeli 3 3 0 5
13 SP491 - İnsan Mekan İlişkisinin Siyasi Tarihi Seçmeli 3 0 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP416 - Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 3 0 5
2 SP492 - Türkiye'de Sosyal Politika Alanı Üzerine Tartışmalar Seçmeli 3 0 3 5
3 SP402 - Küreselleşme ve Demokrasi Zorunlu 3 3 3 5
4 SP222 - Çağdaş Türkiye Tarihi Seçmeli 3 3 0 5
5 SP316 - Toplumsal Eylem ve Hareketliliğin Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
6 SP368 - Kent ve Kentsel Politikalar Seçmeli 2 0 0 5
7 SP431 - Gençlik Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
8 SP434 - Sinema ve Siyaset Seçmeli 3 0 0 5
9 SP444 - Çağdaş Türkiye'nin Siyasal ve Toplumsal Sorunları Seçmeli 3 0 0 5
10 SP452 - Siyasal Semboller ve Ritüeller Seçmeli 3 0 0 5
11 SP472 - Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Seçmeli 3 0 0 5
12 SP496 - Politik Kimliklerde Alansallık, Zaman ve Sınırsallık Seçmeli 3 3 3 5
13 SP400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 0 0 10

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top