Siyaset Bilimi Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP101 - Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 6
2 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
3 SP121 - Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 6
4 SP163 - Anayasa Hukuku I Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON191 - İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 5
6 SP183 - Metodoloji I Zorunlu 2 0 0 2
7 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
8 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

"ECON191 İktisada Giriş" kodlu dersin 4 olan AKTS değeri 5 AKTS'ye çıkarılmıştır.

  

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP102 - Siyaset Bilimi Zorunlu 3 3 0 6
2 SP104 - Kentleşme Zorunlu 3 3 0 6
3 SP144 - Siyasal Tarih I Zorunlu 3 3 0 5
4 ATA002 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2 0 2
5 SP164 - Anayasa Hukuku II Zorunlu 3 0 0 5
6 SP184 - Metodoloji II Zorunlu 2 2 2 2
7 TUR002 - Türk Dili II Zorunlu 2 2 0 2
8 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP201 - Siyasal Düşünceler Tarihi I Zorunlu 3 0 0 6
2 SP241 - Siyasal Tarih II Zorunlu 3 0 0 6
3 SP263 - İdare Hukuku I Zorunlu 3 0 0 5
4 ECON467 - Kamu İktisadı Zorunlu 3 0 0 6

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Siyaset Bilimi Bölümü öğrencileri üçüncü yarıyılda bir(1) adet seçmeli ders alabilirler.

"SP201 Siyasal Düşünceler Tarihi I" kodlu dersin 5 olan AKTS değeri 6 AKTS'ye çıkarılmıştır. 

"SP241 Siyasal Tarih II" kodlu dersin 4 olan AKTS değeri 6 AKTS'ye çıkarılmıştır. 

"ECON467 Kamu İktisadı" kodlu dersin 4 olan AKTS değeri 6 AKTS'ye çıkarılmıştır.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP244 - Kamu Yönetimine Giriş Zorunlu 3 3 0 6
2 SP212 - Siyaset Kuramları Zorunlu 3 3 0 6
3 SP264 - İdare Hukuku II Zorunlu 3 0 0 5
4 SP202 - Siyasal Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3 3 0 6
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP301 - Devlet, Ulus ve Vatandaşlık Zorunlu 3 0 0 6
2 SP361 - Karşılaştırmalı Siyaset Zorunlu 3 0 0 6
3 RI107 - Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 0 6
4 SP402 - Güncel Küresel Meseleler Seçmeli 3 0 0 6
5 SP413 - Küresel Kent Seçmeli 3 0 0 6
6 SP415 - Sağlık Politikaları Seçmeli 3 0 0 6
7 SP321 - Siyasal Partiler Seçmeli 3 0 0 6
8 SP473 - Türkiye'de Kentsel Kimlikler ve Hareketler Seçmeli 3 0 0 6
9 SP489 - Asker-Sivil İlişkileri Seçmeli 3 0 0 6
10 SP491 - İnsan Mekan İlişkisinin Siyasi Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
11 SP443 - Bir Osmanlı Şehri: İstanbul Seçmeli 3 0 0 6
12 SP395 - Modern Siyasal İdeolojiler Seçmeli 3 0 0 6
13 SP368 - Kent ve Kentsel Politikalar Seçmeli 2 0 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

"SP301 Devlet ,Ulus ve  Vatandaşlık" kodlu dersin 5 olan AKTS değeri 6 AKTS'ye çıkarılmıştır.

"SP361 Karşılaştırmalı Siyaset" kodlu dersin 5 olan AKTS değeri 6 AKTS'ye çıkarılmıştır.

Seçmeli derslerin tümü 5  AKTS'den 6 AKTS'ye çıkarılmıştır.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP302 - Siyaset Sosyolojisi Zorunlu 3 3 0 7
2 SP398 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 3 0 8
3 SP222 - Çağdaş Türkiye Tarihi Seçmeli 3 3 0 6
4 SP462 - Yerelleşme, Demokrasi ve Kentsel Yönetişim Seçmeli 3 3 0 6
5 SP316 - Toplumsal Eylem ve Hareketlilik Sosyolojisi Seçmeli 3 3 0 6
6 SP392 - Staj Dersi Seçmeli 2 2 0 4
7 SP416 - Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 3 0 6
8 SP431 - Gençlik Sosyolojisi Seçmeli 3 3 0 6
9 SP434 - Sinema ve Siyaset Seçmeli 3 3 0 6
10 SP444 - Çağdaş Türkiye'nin Siyasal ve Toplumsal Sorunları Seçmeli 3 3 0 6
11 SP424 - 20. ve 21. Yüzyılda Rusya Tarihi : Devlet, Toplum ve İdeoloji Seçmeli 3 3 0 6
12 SP460 - Türkiye Araştırmaları Erasmus Semineri Seçmeli 3 3 0 6
13 SP472 - Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Seçmeli 3 3 0 6
14 SP492 - Türkiye'de Sosyal Politika Alanı Üzerine Tartışmalar Seçmeli 3 3 0 6
15 SP496 - Politik Kimliklerde Alansallık, Zaman ve Sınırsallık Seçmeli 3 3 0 6
16 SP448 - İstanbul: Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişim Seçmeli 3 3 0 6
17 SP412 - Siyaset Bilimi Alanında Özel Konular II Seçmeli 3 3 0 6

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP401 - Kamu Politikaları Analizi Zorunlu 3 0 0 6
2 RI107 - Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 0 6
3 SP402 - Güncel Küresel Meseleler Seçmeli 3 0 0 6
4 SP413 - Küresel Kent Seçmeli 3 0 0 6
5 SP415 - Sağlık Politikaları Seçmeli 3 0 0 6
6 SP321 - Siyasal Partiler Seçmeli 3 0 0 6
7 SP473 - Türkiye'de Kentsel Kimlikler ve Hareketler Seçmeli 3 0 0 6
8 SP489 - Asker-Sivil İlişkileri Seçmeli 3 0 0 6
9 SP491 - İnsan Mekan İlişkisinin Siyasi Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
10 SP443 - Bir Osmanlı Şehri: İstanbul Seçmeli 3 0 0 6
11 SP395 - Modern Siyasal İdeolojiler Seçmeli 3 0 0 6
12 SP368 - Kent ve Kentsel Politikalar Seçmeli 2 0 0 5
13 SP400 - Bitirme Ödevi Seçmeli 3 3 0 12

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

"SP401 Kamu Politikaları Analizi" kodlu dersin 5 olan AKTS değeri 6 AKTS'ye çıkarılmıştır.

Seçmeli derslerin tümü 5 AKTS'den 6 AKTS'ye çıkarılmıştır.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP400 - Bitirme Ödevi Seçmeli 3 3 0 12
2 SP222 - Çağdaş Türkiye Tarihi Seçmeli 3 3 0 6
3 SP462 - Yerelleşme, Demokrasi ve Kentsel Yönetişim Seçmeli 3 3 0 6
4 SP316 - Toplumsal Eylem ve Hareketlilik Sosyolojisi Seçmeli 3 3 0 6
5 SP392 - Staj Dersi Seçmeli 2 2 0 4
6 SP416 - Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 3 0 6
7 SP431 - Gençlik Sosyolojisi Seçmeli 3 3 0 6
8 SP434 - Sinema ve Siyaset Seçmeli 3 3 0 6
9 SP444 - Çağdaş Türkiye'nin Siyasal ve Toplumsal Sorunları Seçmeli 3 3 0 6
10 SP424 - 20. ve 21. Yüzyılda Rusya Tarihi : Devlet, Toplum ve İdeoloji Seçmeli 3 3 0 6
11 SP460 - Türkiye Araştırmaları Erasmus Semineri Seçmeli 3 3 0 6
12 SP472 - Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Seçmeli 3 3 0 6
13 SP492 - Türkiye'de Sosyal Politika Alanı Üzerine Tartışmalar Seçmeli 3 3 0 6
14 SP496 - Politik Kimliklerde Alansallık, Zaman ve Sınırsallık Seçmeli 3 3 0 6
15 SP448 - İstanbul: Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişim Seçmeli 3 3 0 6
16 SP412 - Siyaset Bilimi Alanında Özel Konular II Seçmeli 3 3 0 6
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top