Siyaset Bilimi Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP101 - Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 5
2 SP121 - Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 5
3 SP141 - Türk Devrimi Tarihi I Zorunlu 2 0 0 4
4 SP163 - Anayasa Hukuku I Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON191 - İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 4
6 SP183 - Metodoloji I Zorunlu 2 2 2 2
7 SP187 - Türkçe I Zorunlu 2 0 0 2
8 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

 "SP183 Metodoloji I" kodlu dersin 3 olan AKTS değeri 2 AKTS'ye düşürülmüştür.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP102 - Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 0 4
2 SP122 - Sosyoloji Kuramları Zorunlu 3 0 0 4
3 SP142 - Türk Devrim Tarihi II Zorunlu 2 0 0 4
4 SP144 - Siyasal Tarih I Zorunlu 3 0 0 4
5 SP164 - Anayasa Hukuku II Zorunlu 3 0 0 5
6 ECON198 - Makroekonomi Zorunlu 3 0 0 4
7 SP184 - Metodoloji II Zorunlu 2 2 2 2
8 SP188 - Türkçe II Zorunlu 2 0 0 2
9 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

 "SP184 Metodoloji II" kodlu dersin 3 olan AKTS değeri 2 AKTS'ye düşürülmüştür.

3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP201 - Siyasal Düşünceler Tarihi I Zorunlu 3 0 0 5
2 SP247 - Kentleşme Zorunlu 3 3 0 5
3 SP241 - Siyasal Tarih II Zorunlu 3 0 0 4
4 SP263 - İdare Hukuku I Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON467 - Kamu İktisadı Zorunlu 3 3 0 4

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Siyaset Bilimi Bölümü öğrencileri üçüncü yarıyılda bir(1) adet seçmeli ders alabilirler.

SP242 kodlu zorunlu ders programdan çıkarılmıştır. Dersi alıp geçenler SP247 ve SP248 kodlu derslerden muaf sayılırlar. Bu dersler yerine mezuniyet şartlarını sağlayacak kadar seçmeli ders alırlar. SP242 kodlu dersten kalanlar SP247 kodlu dersi alırlar.

Üçüncü dönem zorunlu dersleri arasına SP247 kodlu Kentleşme başlıklı bir ders eklenmiştir. SP247 kodlu dersin AKTS kredisi 5’dir. 


4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP202 - Siyasal Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3 0 0 5
2 SP212 - Siyaset Kuramları Zorunlu 3 3 3 5
3 SP244 - Kamu Yönetimine Giriş Zorunlu 3 0 0 4
4 SP248 - Kentsel Politika ve Yönetişim Zorunlu 3 3 3 5
5 SP264 - İdare Hukuku II Zorunlu 3 0 0 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Siyaset Bilimi Bölümü öğrencileri dördüncü yarıyılda bir(1) adet seçmeli ders alabilirler.

SP242 kodlu zorunlu ders programdan çıkarılmıştır. Dersi alıp geçenler SP247 ve SP248 kodlu derslerden muaf sayılırlar. Bu dersler yerine mezuniyet şartlarını sağlayacak kadar seçmeli ders alırlar. SP242 kodlu dersten kalanlar SP247 kodlu dersi alırlar.

Dördüncü dönem zorunlu dersleri arasına SP248 kodlu Kentsel Politika ve Yönetişim başlıklı bir ders eklenmiştir. SP248 kodlu dersin AKTS kredisi 5’dir

 Dördüncü dönem zorunlu dersleri arasında yer alan SP282 kodlu Büyüme ve Kalkınma dersi programdan çıkarılmıştır. Bu dersi alıp kalan öğrenciler, bu ders yerine danışmanın uygun göreceği bir seçmeli ders alırlar.

Üçüncü dönem zorunlu dersleri arasında yer alanSP221 kodlu Siyaset Kuramları dersinin kodu SP212 olarak değiştirilerek ders dördüncü yarıyıl zorunlu dersleri arasına alınmıştır. SP221 kodlu dersi alıp kalanlar SP212 dersini alırlar, SP221 kodlu dersten başarılı olanlar SP212 dersinden muaf sayılırlar.

5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP301 - Devlet, Ulus ve Vatandaşlık Zorunlu 3 3 0 5
2 SP361 - Karşılaştırmalı Siyaset Zorunlu 3 3 3 5
3 RI107 - Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 0 5
4 SP321 - Siyasal Partiler Seçmeli 3 3 0 5
5 SP413 - Küresel Kent Seçmeli 3 0 0 5
6 SP415 - Sağlık Politikaları Seçmeli 3 0 0 5
7 SP427 - Popülizmi Yeniden Düşünmek Seçmeli 3 0 0 5
8 SP429 - Devlet Üzerine Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 0 5
9 SP473 - Türkiye´de Kentsel Kimlikler ve Hareketler Seçmeli 3 0 0 5
10 SP411 - Siyaset Bilimi Alanında Özel Konular I Seçmeli 3 3 0 5
11 SP489 - Asker-Sivil İlişkileri Seçmeli 3 3 0 5
12 SP491 - İnsan Mekan İlişkisinin Siyasi Tarihi Seçmeli 3 0 0 5
13 SP456 - Siyaset ve Din Seçmeli 3 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

Beşinci dönem zorunlu dersleri arasında yer alan "SP301 Devlet Kuramları" dersinin adı "Devlet, Ulus ve Vatandaşlık" olarak değiştirilmiştir.

Üçüncü dönem zorunlu dersleri arasında yer alan SP261 kodlu dersin kodu SP361 olarak değiştirilmiş zorunlu ders statüsünde 5. döneme alınmıştır. SP261 kodlu dersi daha önce alıp geçenler bu dersten muaf olacaklardır. SP261 kodlu dersi alıp kalanlar veya hiç almayanlar 5. Dönemde SP361 kodlu Karşılaştırmalı Siyaset dersini alırlar. 

Beşinci dönem zorunlu dersleri arasında yer alan SP321 kodlu Siyasal Partiler dersinin statüsü seçmeli ders olarak değiştirilmiş ve dersin kredisi 5 AKTS olarak güncellenmiştir. SP321 kodlu dersi alıp kalanlar aynı kodlu seçmeli dersi alırlar.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP302 - Siyaset Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 5
2 SP398 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 3 0 7
3 SP316 - Toplumsal Eylem ve Hareketliliğin Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
4 SP322 - Çağdaş Dünyada Siyasal Sorunlar Seçmeli 3 3 0 5
5 SP412 - Siyaset Bilimi Alanında Özel Konular II Seçmeli 3 3 0 5
6 SP368 - Kent ve Kentsel Politikalar Seçmeli 2 0 0 5
7 SP496 - Politik Kimliklerde Alansallık, Zaman ve Sınırsallık Seçmeli 3 3 3 5
8 SP431 - Gençlik Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
9 SP434 - Sinema ve Siyaset Seçmeli 3 0 0 5
10 SP444 - Çağdaş Türkiye'nin Siyasal ve Toplumsal Sorunları Seçmeli 3 0 0 5
11 SP452 - Siyasal Semboller ve Ritüeller Seçmeli 3 0 0 5
12 SP460 - Türkiye Araştırmaları Erasmus Semineri Seçmeli 3 0 0 5
13 SP472 - Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Seçmeli 3 0 0 5
14 SP466 - Göçmen,Mülteci ve Diaspora Politikaları Seçmeli 3 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.

 Altıncı dönem zorunlu dersleri arasında yer alan SP322 Çağdaş Dünyada Siyasal Sorunlar dersinin statüsü seçmeli olarak değiştirilmiştir. Bu dersi daha önce alıp kalan öğrenciler yerine danışmanın uygun göreceği bir seçmeli ders alırlar.

Yedinci dönem zorunlu dersleri arasında yer alan SP421 kodlu Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri dersinin kodu SP398 olarak değiştirilmiş, altıncı dönem zorunlu dersleri arasına alınmıştır. SP421 kodlu dersi alıp kalanlar SP398 kodlu dersi alırlar.

 SP222 Çağdaş Türkiye Tarihi dersi zorunlu ders statüsünden seçmeli ders statüsüne geçirildi. Bu dersi alıp kalan öğrenciler, bu ders yerine danışmanın uygun gördüğü bir seçmeli ders alırlar.

Altıncı dönem zorunlu dersleri arasında yer alan SP322 Çağdaş Dünyada Siyasal Sorunlar dersinin statüsü seçmeli olarak değiştirilmiştir. Bu dersi daha önce alıp kalan öğrenciler yerine danışmanın uygun göreceği bir seçmeli ders alırlar. 

7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP401 - Kamu Politikaları Analizi Zorunlu 3 0 0 5
2 RI107 - Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 0 5
3 SP321 - Siyasal Partiler Seçmeli 3 3 0 5
4 SP413 - Küresel Kent Seçmeli 3 0 0 5
5 SP415 - Sağlık Politikaları Seçmeli 3 0 0 5
6 SP427 - Popülizmi Yeniden Düşünmek Seçmeli 3 0 0 5
7 SP429 - Devlet Üzerine Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 0 5
8 SP473 - Türkiye´de Kentsel Kimlikler ve Hareketler Seçmeli 3 0 0 5
9 SP411 - Siyaset Bilimi Alanında Özel Konular I Seçmeli 3 3 0 5
10 SP489 - Asker-Sivil İlişkileri Seçmeli 3 3 0 5
11 SP491 - İnsan Mekan İlişkisinin Siyasi Tarihi Seçmeli 3 0 0 5
12 SP456 - Siyaset ve Din Seçmeli 3 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

Yedinci dönem zorunlu dersleri arasında yer alan SP421 kodlu Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri dersinin kodu SP398 olarak değiştirilmiş, altıncı dönem zorunlu dersleri arasına alınmıştır. SP421 kodlu dersi alıp kalanlar SP398 kodlu dersi alırlar.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SP402 - Küreselleşme ve Demokrasi Zorunlu 3 3 3 5
2 SP400 - Bitirme Ödevi Zorunlu 6 0 0 10
3 SP316 - Toplumsal Eylem ve Hareketliliğin Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
4 SP322 - Çağdaş Dünyada Siyasal Sorunlar Seçmeli 3 3 0 5
5 SP412 - Siyaset Bilimi Alanında Özel Konular II Seçmeli 3 3 0 5
6 SP368 - Kent ve Kentsel Politikalar Seçmeli 2 0 0 5
7 SP496 - Politik Kimliklerde Alansallık, Zaman ve Sınırsallık Seçmeli 3 3 3 5
8 SP431 - Gençlik Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
9 SP434 - Sinema ve Siyaset Seçmeli 3 0 0 5
10 SP444 - Çağdaş Türkiye'nin Siyasal ve Toplumsal Sorunları Seçmeli 3 0 0 5
11 SP452 - Siyasal Semboller ve Ritüeller Seçmeli 3 0 0 5
12 SP460 - Türkiye Araştırmaları Erasmus Semineri Seçmeli 3 0 0 5
13 SP472 - Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Seçmeli 3 0 0 5
14 SP466 - Göçmen,Mülteci ve Diaspora Politikaları Seçmeli 3 3 3 5

Dönemsel maksimum ECTS yükü 45'tir.

  8. dönem zorunlu dersleri arasında yer alan SP402 kodlu Küreselleşme ve Demokrasi dersinin AKTS değeri 5 AKTS olarak güncellenmiştir. 

SP222 Çağdaş Türkiye Tarihi dersi zorunlu ders statüsünden seçmeli ders statüsüne geçirildi. Bu dersi alıp kalan öğrenciler, bu ders yerine danışmanın uygun gördüğü bir seçmeli ders alırlar.

Altıncı dönem zorunlu dersleri arasında yer alan SP322 Çağdaş Dünyada Siyasal Sorunlar dersinin statüsü seçmeli olarak değiştirilmiştir. Bu dersi daha önce alıp kalan öğrenciler yerine danışmanın uygun göreceği bir seçmeli ders alırlar. 

Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top