Siyaset Bilimi Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SP101 - Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 5
2 SP121 - Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 5
3 SP141 - Türk Devrimi Tarihi I Zorunlu 2 0 0 4
4 SP163 - Anayasa Hukuku I Zorunlu 3 0 0 5
5 ECON191 - İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 4
6 SP183 - Metodoloji I Zorunlu 2 0 0 3
7 SP187 - Türkçe I Zorunlu 2 0 0 2
8 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SP102 - Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 0 4
2 SP122 - Sosyoloji Kuramları Zorunlu 3 0 0 4
3 SP142 - Türk Devrim Tarihi II Zorunlu 2 0 0 4
4 SP144 - Siyasal Tarih I Zorunlu 3 0 0 4
5 SP164 - Anayasa Hukuku II Zorunlu 3 0 0 5
6 ECON198 - Makroekonomi Zorunlu 3 0 0 4
7 SP184 - Metodoloji II Zorunlu 2 0 0 3
8 SP188 - Türkçe II Zorunlu 2 0 0 2
9 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SP201 - Siyasal Düşünceler Tarihi I Zorunlu 3 0 0 5
2 SP221 - Siyaset Kuramları Zorunlu 3 0 0 5
3 SP261 - Karşılaştırmalı Siyaset Zorunlu 3 0 0 5
4 SP241 - Siyasal Tarih II Zorunlu 3 0 0 4
5 SP263 - İdare Hukuku I Zorunlu 3 0 0 5
6 ECON467 - Kamu İktisadı Zorunlu 3 3 0 4
4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SP202 - Siyasal Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3 0 0 5
2 SP222 - Çağdaş Türkiye Tarihi Zorunlu 3 0 0 5
3 SP242 - Kentleşme ve Yerinden Yönetim Zorunlu 3 0 0 5
4 SP244 - Kamu Yönetimine Giriş Zorunlu 3 0 0 4
5 SP264 - İdare Hukuku II Zorunlu 3 0 0 5
6 ECON282 - Büyüme ve Kalkınma Zorunlu 3 0 0 4
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SP301 - Devlet Kuramları Zorunlu 3 0 0 4
2 SP321 - Siyasal Partiler Zorunlu 3 0 0 4
3 RI107 - Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 0 5
4 SP413 - Küresel Kent Seçmeli 3 0 0 5
5 SP473 - Türkiye´de Kentsel Kimlikler ve Hareketler Seçmeli 3 0 0 5
6 SP427 - Popülizmi Yeniden Düşünmek Seçmeli 3 0 0 5
7 SP429 - Devlet Üzerine Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 0 5
8 SP415 - Sağlık Politikaları Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SP302 - Siyaset Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 5
2 SP322 - Çağdaş Dünyada Siyasal Sorunlar Zorunlu 3 0 0 5
3 SP316 - Toplumsal Eylem ve Hareketliliğin Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
4 SP444 - Çağdaş Türkiye'nin Siyasal ve Toplumsal Sorunları Seçmeli 3 0 0 5
5 SP494 - Vatandaşlık ve Katılım Projeleri Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SP401 - Kamu Politikaları Analizi Zorunlu 3 0 0 5
2 SP421 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 7
3 RI107 - Medeni Hukuk Seçmeli 3 0 0 5
4 SP413 - Küresel Kent Seçmeli 3 0 0 5
5 SP473 - Türkiye´de Kentsel Kimlikler ve Hareketler Seçmeli 3 0 0 5
6 SP427 - Popülizmi Yeniden Düşünmek Seçmeli 3 0 0 5
7 SP429 - Devlet Üzerine Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 0 5
8 SP415 - Sağlık Politikaları Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SP400 - Bitirme Ödevi Seçmeli 6 0 0 10
2 SP402 - Küreselleşme ve Demokrasi Seçmeli 3 0 0 4
3 SP316 - Toplumsal Eylem ve Hareketliliğin Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
4 SP444 - Çağdaş Türkiye'nin Siyasal ve Toplumsal Sorunları Seçmeli 3 0 0 5
5 SP494 - Vatandaşlık ve Katılım Projeleri Seçmeli 3 0 0 5
6 SP416 - Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top