Sosyoloji Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
2 SOC101 - Genel sosyoloji I Zorunlu 4 0 0 6
3 SOC103 - PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
4 SOC111 - DİLBİLİM YÖNTEMİ I Zorunlu 2 0 0 2
5 SOC161 - Matematik I Zorunlu 2 0 0 4
6 SOC173 - Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 0 6
7 SOC181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 4
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
2 SOC102 - Genel Sosoyoloji II Zorunlu 4 0 0 6
3 SOC109 - Felsefi Sorunlara Giriş Zorunlu 3 0 0 6
4 SOC112 - Dilbilim Yöntemi II Zorunlu 2 0 0 2
5 SOC162 - Matematik II Zorunlu 2 0 0 4
6 SOC175 - İktisat Politikalarına Giriş Zorunlu 3 0 0 6
7 SOC182 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 4
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SOC201 - Sosyolojik Düşünceler Tarihi I Zorunlu 3 0 0 6
2 SOC231 - SOSYAL ANTROPOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
3 SOC211 - SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ I Zorunlu 4 0 0 6
4 SOC213 - TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK Zorunlu 3 0 0 6
5 SOC291 - TURKÇE I Zorunlu 2 0 0 4
4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SOC202 - Sosyolojik Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3 0 0 6
2 SOC203 - Nüfusbilim Zorunlu 3 0 0 6
3 SOC209 - Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 0 6
4 SOC212 - Sosyal Bilimlerde Araştirma Yöntem Ve Teknikleri II Zorunlu 4 0 0 6
5 SOC292 - Türkçe II Zorunlu 2 0 0 4
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SOC307 - Türkiye'de Sosyolojik Düşüncenin Evrimi Zorunlu 3 0 0 6
2 SOC334 - İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 6
6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SOC344 - Sosyolojik Araştırmada Nicel veri Analizi Zorunlu 3 0 0 6
2 SOC346 - Çağdaş Türkiye Tarihi Zorunlu 3 0 0 6
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SOC403 - Staj Zorunlu 3 0 0 6
2 SOC467 - Toplumsal Hareketler Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 6
3 SOC473 - Tahakkümün Çoğul Yüzleri Seçmeli 3 0 0 6
4 SOC463 - Klinik Psikoloji Seçmeli 3 0 0 6
5 SOC460 - Yeni Göçler ve Ulus-Aşırı Akışlar Seçmeli 3 0 0 6
6 SOC451 - Müzik Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 6
7 SOC400 - Bitirme Tezi Seçmeli 6 0 0 12
8 SOC401 - Söylem ve Toplum Seçmeli 3 0 0 6
9 SOC410 - Neoliberal Otoriterliğin Toplumsal Yapıları Seçmeli 3 0 0 6
10 SOC449 - Dernekler Sosyolojisi Seçmeli 6 0 0 6
11 SOC319 - Eğitim Sosyolojisi Seçmeli 6 0 0 6
12 SOC313 - Kapitalizm Öncesi Avrupa'da Sosyal Değişme Zorunlu 6 0 0 6
8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 SOC400 - Bitirme Tezi Seçmeli 6 0 0 12
2 SOC402 - Ağlar ve Sosyal Mekan Seçmeli 3 0 0 6
3 SOC403 - Staj Seçmeli 3 0 0 6
4 SOC408 - Gelişme ve İnsani Eylem Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
5 SOC415 - Sanat Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 6
6 SOC428 - Sosyal Bilimler ve Psikanaliz Seçmeli 3 0 0 6
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top