Sosyoloji Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
2 SOC101 - Genel sosyoloji I Zorunlu 4 0 0 6
3 SOC103 - PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
4 SOC111 - DİLBİLİM YÖNTEMİ I Zorunlu 2 0 0 2
5 SOC161 - Matematik I Zorunlu 2 0 0 4
6 SOC173 - HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 6
7 SOC181 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 4
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 2 0 0 2
2 SOC102 - Genel Sosoyoloji II Zorunlu 4 0 0 6
3 SOC109 - Felsefi Sorunlara Giriş Zorunlu 3 0 0 4
4 SOC175 - İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 4
5 SOC162 - Matematik II Zorunlu 2 0 0 3
6 SOC104 - Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 0 5
7 SOC112 - Dilbilim Yöntemi II Zorunlu 2 0 0 3
8 SOC182 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 3
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SOC201 - Sosyolojik Düşünce Tarihi I Zorunlu 3 0 0 6
2 SOC231 - SOSYAL ANTROPOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
3 SOC211 - SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ I Zorunlu 4 0 0 6
4 SOC213 - TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK Zorunlu 3 0 0 6
5 SOC291 - TURKÇE I Zorunlu 2 0 0 4
4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SOC202 - Sosyolojik Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3 0 0 4
2 SOC203 - Nüfusbilim Zorunlu 3 0 0 5
3 SOC212 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri II Zorunlu 5 0 0 6
4 SOC252 - Çağdaş Türkiye Tarihi Zorunlu 3 0 0 5
5 SOC270 - Sosyolojide Nicel Veri Analizi Zorunlu 3 0 0 5
6 SOC292 - Türkçe II Zorunlu 2 0 0 3
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SOC334 - İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 6
2 SOC307 - TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN EVRİMİ Zorunlu 3 0 0 6
6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SOC305 - Aile Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 5
2 SOC317 - Şehir Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 5
3 SOC325 - Siyaset Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 5
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SOC400 - Bitirme Tezi Seçmeli 6 0 0 12
2 SOC403 - STAJ Zorunlu 3 0 0 6
3 SOC467 - TOPLUMSAL HAREKETLER SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
4 SOC473 - TAHAKKÜMÜN ÇOĞUL YÜZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
5 SOC463 - KLİNİK PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
6 SOC419 - ÇEVRE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
7 SOC451 - MÜZİK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
8 SOC401 - SÖYLEM VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 6
9 SOC428 - SOSYAL BİLİMLER VE PSİKANALİZ Seçmeli 3 0 0 6
10 SOC460 - Yeni Göçler ve Ulus-Aşırı Akışlar Seçmeli 3 0 0 6
8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 SOC319 - Eğitim Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
2 SOC408 - Gelişme ve İnsani Eylem Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
3 SOC492 - Temsil ve Performans Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 5
4 SOC479 - Foucault Düşüncesinin Sosyolojik Kullanımları Seçmeli 3 0 0 5
5 SOC478 - Türkiye'de Kadın Hareketi Seçmeli 3 0 0 5
6 SOC431 - Toplumsal Cinsiyet İlişkileri Seçmeli 3 0 0 5
7 SOC412 - Demokrasi ve Sivil Toplum Seçmeli 3 0 0 5
8 SOC474 - Kentlerdeki Risk Seçmeli 3 0 0 5
9 SOC403 - Staj Zorunlu 2 0 0 5
10 SOC400 - Bitirme Tezi Zorunlu 8 0 0 15
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top