Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ING106 - Matematik I Zorunlu 4 2 0 7
2 ING116-A - Fizik I Zorunlu 3 0 2 5
3 ING116-B - Fizik I Zorunlu 3 0 2 5
4 ING127 - Kimya Zorunlu 2 0 2 4
5 INF112-A - Programlamaya Giriş Zorunlu 4 0 2 6
6 INF112-B - Programlamaya Giriş Zorunlu 4 0 2 6
7 INF113 - Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 1 0 4
8 TUR001 - Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
9 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 4 0 0 2

Not 1 : Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil dersi olarak Fransızca dersini alırlar.

Fransızca seviye tespit sınavını başarmış olup, İngilizce seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil dersi olarak, Yabancı Dil Bölümü’nün öğrencinin seviyesine uygun olarak açacağı İngilizce dersini alırlar.

Fransızca ve İngilizce seviyeleri istenen düzeyde olan öğrenciler, Yabancı Dil Bölümü’nün açacağı diğer dil derslerini alırlar.

Not 2 : 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 104 Matematik I” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 106 Matematik I” ve 1. Sınıf / Bahar Yarıyılından “INF 115 Programlama Dillerinin Prensipleri” ile “INF 116 Bilgisayar Sistemlerine Giriş” derslerini alırlar.

Not 3 : 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 114 Fizik I” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 116 Fizik I” ve 1. Sınıf / Bahar Yarıyılından “INF 115 Programlama Dillerinin Prensipleri” derslerini alırlar.

Not 4 : 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 125 Kimya I” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 127 Kimya” dersini alırlar.

Not 5 : 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “INF 102 Programlamaya Giriş” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 112 Programlamaya Giriş” dersini alırlar.

Not 6 : 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “INF 101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 113 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş” dersini alırlar.

Genel Kural :

1. Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.

2. Laboratuvar saati olan derslere kayıt olan öğrenci sayısı 25’den fazla olması halinde laboratuvar dersleri ayrı gruplar halinde yapılabilecektir.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ING107 - Matematik II Zorunlu 4 2 0 7
2 ING117-A - Fizik II Zorunlu 3 0 2 5
3 ING117-B - Fizik II Zorunlu 3 0 2 5
4 INF114 - Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama Zorunlu 3 0 2 5
5 INF115 - Programlama Dillerinin Prensipleri Zorunlu 2 0 0 2
6 INF116 - Bilgisayar Sistemlerine Giriş Zorunlu 2 0 0 2
7 ING144 - Teknik Resim Zorunlu 1 1 0 3
8 CNT120 - Kariyer Planlama Zorunlu 1 1 0 2
9 TUR002 - Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
10 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2

Not 7 : 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 105 Matematik II” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 107 Matematik II” ve “INF 115 Programlama Dillerinin Prensipleri” ile “INF 116 Bilgisayar Sistemlerine Giriş” derslerini alırlar.

Not 8 : 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 115 Fizik II” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 117 Fizik II” ve “INF 116 Bilgisayar Sistemlerine Giriş” derslerini alırlar.

Not 9 : 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “ING 126 Kimya II” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 115 Programlama Dillerinin Prensipleri” ile “INF 116 Bilgisayar Sistemlerine Giriş” derslerini alırlar.

Not 10 : 2020-2021 öğretim yılı ve öncesinde “INF 103 Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 114 Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama” dersini alırlar.

Genel Kural :

1. Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.

2. Laboratuvar saati olan derslere kayıt olan öğrenci sayısı 25’den fazla olması halinde laboratuvar dersleri ayrı gruplar halinde yapılabilecektir.

3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ING251 - Yüksek Matematik I Zorunlu 2 1 0 4
2 ING207 - Lineer Cebir Zorunlu 2 2 0 5
3 INF256 - Olasılık Zorunlu 3 0 0 3
4 INF246 - Programlama Uygulamaları Zorunlu 1 0 2 3
5 INF224-A INF103/INF114 Veri Yapısı ve Algoritmalar Zorunlu 3 0 2 4
6 INF224-B INF103/INF114 Veri Yapısı ve Algoritmalar Zorunlu 3 0 2 4
7 ING229-A - Analog Elektronik Zorunlu 2 2 2 7
8 ING229-B - Analog Elektronik Zorunlu 2 2 2 7
9 ATA001 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2

Not 11 : 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “ING 203 Yüksek Matematik I” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 251 Yüksek Matematik I” ve 1. Sınıf / Bahar Yarıyılından “INF 115 Programlama Dillerinin Prensipleri” ya da “INF 112 Programlamaya Giriş” derslerini alırlar.

Not 12 : 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “INF 236 Programlama Uygulamaları” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 246 Programlama Uygulamaları” dersini alırlar.

Not 13 : 2022-2023 öğretim yılı ve öncesinde “INF 204 Elektromanyetik Dalgalar” ve “INF 211 Bilgisayar Mühendisliği için Olasılık ve İstatistiğe Giriş” dersinden kalan öğrenciler, bu dersler yerine “INF 256 Olasılık” ve “INF 257 İstatistik” derslerini alırlar.

Not 14 : 2022-2023 öğretim yılı ve öncesinde “INF 204 Elektromanyetik Dalgalar” dersinden kalan ve “INF 211 Bilgisayar Mühendisliği için Olasılık ve İstatistiğe Giriş” dersini alıp başarılı olan öğrenciler, 5. yarıyıl itibariyle seçmeleri gereken INF derslerine ilaveten 1 adet INF seçmeli ders alırlar.

Genel Kural :

1. Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler. Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

2. Laboratuvar saati olan derslere kayıt olan öğrenci sayısı 20’den fazla olması halinde laboratuvar dersleri iki ayrı grup olarak yapılabilecektir.

4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ING252 - Yüksek Matematik II Zorunlu 2 1 0 4
2 ING208 - Diferansiyel Denklemler Zorunlu 2 1 0 4
3 INF257 - İstatistik Zorunlu 3 0 0 4
4 ING220-A - Sayısal Elektronik Zorunlu 2 0 2 4
5 ING220-B - Sayısal Elektronik Zorunlu 2 0 2 4
6 INF243-A INF102 Nesneye Yönelik Programlama Zorunlu 4 0 2 7
7 INF243 INF102 Nesneye Yönelik Programlama Zorunlu 4 0 2 7
8 ATA002 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
9 INF291 - Staj Zorunlu 0 0 2 3

Not 15 : 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “ING 204 Yüksek Matematik II” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “ING 252 Yüksek Matematik II” ve 1. Sınıf / Bahar Yarıyılından “INF 115 Programlama Dillerinin Prensipleri” ya da “INF 112 Programlamaya Giriş” derslerini alırlar.

Not 16 : 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “INF 223 Nesneye Yönelik Programlama” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 243 Nesneye Yönelik Programlama” dersini alırlar.

Not 17 : 2021-2022 öğretim yılı ve öncesinde “INF 299 Staj” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 291 Staj” dersini alırlar.

Not 18 : 2022-2023 öğretim yılı ve öncesinde “INF 204 Elektromanyetik Dalgalar” dersinden başarılı olan ve “INF 211 Bilgisayar Mühendisliği için Olasılık ve İstatistiğe Giriş” dersinden kalan öğrenciler, “INF 257 İstatistik” dersini alırlar.

Genel Kural :

1. Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

2. Laboratuvar saati olan derslere kayıt olan öğrenci sayısı 25’den fazla olması halinde laboratuvar dersleri ayrı gruplar halinde yapılabilecektir.

5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 INF356 IND211/INF256/INF257/INF211 Veri Analizine Giriş Zorunlu 3 0 0 4
2 INF324 - İlişkisel Veri Tabanları Zorunlu 2 0 2 4
3 INF315 - Kesikli Matematik Zorunlu 3 0 0 4
4 INF316 - Sinyaller ve Sistemler Zorunlu 3 0 0 4
5 INF320 ING220 Bilgisayar Mimarisi Zorunlu 4 0 0 6
6 CNT350 - Bilgisayar Mühendisleri için Proje, Risk ve Değişiklik Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2
7 INF352 - İnsan Bilgisayar Etkileşimine Giriş Seçmeli 3 0 0 4
8 INF353 - Web Programlamaya Giriş Seçmeli 3 0 0 4
9 INF354 - Bilişimde Oyun Teorisi ve Uygulamalarına Giriş Seçmeli 3 0 0 4

Genel Kural :

1. Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.

2. Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

3. Seçmeli dersler (S) ile ifade edilir. Önerilen seçmeli derslerden 1 adet ders seçilecektir.Öğrenciler yukarıdaki tabloda bulunan seçmeli ders alternatiflerine ek olarak "MAT 301 Topoloji" dersinide seçebilirler.

4. Laboratuvar saati olan derslere kayıt olan öğrenci sayısı 20’den fazla olması halinde laboratuvar dersleri iki ayrı grup olarak yapılabilecektir.

6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 INF323 - Otomatlar ve Diller Teorisi Zorunlu 3 0 0 4
2 INF333 INF103 İşletim Sistemleri Zorunlu 2 0 2 5
3 INF325 ING207 Sayısal Analiz Zorunlu 3 0 0 4
4 INF340-A - Mikroişlemciler Zorunlu 2 0 2 5
5 INF340-B - Mikroişlemciler Zorunlu 2 0 2 5
6 INF340-C - Mikroişlemciler Zorunlu 2 0 2 5
7 INF334 IND211/INF256/INF257/INF211 Bilgisayar Ağları Zorunlu 2 0 2 4
8 INF345 INF316 Sayısal İşaret İşleme Seçmeli 3 0 0 4
9 INF360 - Veritabanı Yönetimi ve Güvenliği Seçmeli 3 0 0 4
10 INF365 - Bilgi Teorisi Seçmeli 3 0 0 4
11 INF399 - Staj Zorunlu 0 0 2 2

Genel Kural :

1. Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.

2. Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

3. Seçmeli dersler (S) ile ifade edilir. Önerilen seçmeli derslerden 1 adet ders seçilecektir.

4. Laboratuvar saati olan derslere kayıt olan öğrenci sayısı 25’den fazla olması halinde laboratuvar dersleri ayrı gruplar halinde yapılabilecektir.

7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 INF443 INF103/INF223 Dağıtık Sistemler ve Uygulamalar Zorunlu 4 0 0 6
2 INF400 INF103 Veri Derlemesi Zorunlu 3 0 0 5
3 INF444 INF223 Yapay Zeka Zorunlu 3 0 0 5
4 INF402 - Nesnelerin İnternetine Giriş Zorunlu 2 0 2 3
5 INF493 - Bilgisayar Mühendisliğinde Araştırma Konuları Zorunlu 3 0 0 3
6 INF471-A INF334 Bilişimde Güvenlik Zorunlu 2 0 2 4
7 INF471-B INF334 Bilişimde Güvenlik Zorunlu 2 0 2 4
8 INF438 INF324 İleri Veri Tabanları Seçmeli 3 0 0 4
9 INF430 ING220 Robotik Seçmeli 3 0 0 4
10 INF432 - Bilgisayar Grafikleri Seçmeli 3 0 0 4

Not 19 : 2022-2023 öğretim yılı ve öncesinde “INF 470 Bilgisayar Ağ Laboratuvarı” dersinden kalan öğrenciler “INF 402 Nesnelerin İnternetine Giriş” dersini alırlar.

Genel Kural :

1. Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.

2. Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

3. Seçmeli dersler (S) ile ifade edilir. Önerilen seçmeli derslerden 1 adet ders seçilecektir.

4. Laboratuvar saati olan derslere kayıt olan öğrenci sayısı 25’den fazla olması halinde laboratuvar dersleri ayrı gruplar halinde yapılabilecektir.

8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 INF481 - Yazılım Mühendisliği ve Nesneye Yönelik Tasarım Zorunlu 4 0 0 5
2 INF482 - Gömülü Sistem Tasarım Temelleri Zorunlu 4 0 0 5
3 INF494 INF493 Bitirme Projesi Zorunlu 0 3 0 6
4 IND471 ING207 Yöneylem Araştırması Seçmeli 2 2 0 4
5 IND472 - Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 2 2 0 4
6 INF483 IND211/INF256/INF257/INF211 Bilgi Çıkarımı ve Veri Madenciliğine Giriş Seçmeli 3 0 0 4
7 INF437 INF334 Sistem Mühendisliği Seçmeli 3 0 0 4
8 INF446 - Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular Seçmeli 3 0 0 4
9 INF441 INF315 Şifrelemeye Giriş Seçmeli 3 0 0 4
10 CNT412 - Bilişim Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
11 CNT417 - Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 2
12 CNT411 - Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 0 2

Genel Kural :

1. Mezun olabilmek için öğrencinin en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması şartını sağlaması gerekmektedir.

2. Önerilen seçmeli derslerden, CNT grubundan 1 adet, INF grubundan 2 adet, IND grubundan 1 adet olmak üzere 4 adet ders seçilecektir.Öğrenciler, yukarıdaki tabloda bulunan CNT seçmeli ders alternatiflerine ek olarak "MAT 393 Matematik ve Toplum" ve IND seçmeli ders alternatiflerine ek olarak "MAT 383 Matematiksel Modelleme ve Simülasyona Giriş" derslerini seçebilirler.

3. Mezun olabilmek için, öğrencinin toplam 12 kredilik yabancı dil dersini başarmış olması veya İngilizce seviyesinin en az B2 seviyesinde olması gerekmektedir.

4. Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.

AKTS toplamı 240’ın altında kalan öğrenciler, mezuniyet şartı olan 240 AKTS’ye ulaşmak için S ile belirtilen INF grubu seçmeli derslerden alırlar.

Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top