Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ING104 - Matematik I Zorunlu 6 4 0 10
2 ING114 - Fizik I Zorunlu 3 2 1 7
3 ING125 - Kimya I Zorunlu 1 0 1 3
4 INF102 - Programlamaya Giriş Zorunlu 2 0 2 4
5 INF101 - Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Zorunlu 1 1 0 2
6 CNT104 - Türkçe I Zorunlu 0 2 0 2

Not 1:Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil dersi olarak Fransızca dersini alırlar.

Fransızca seviye tespit sınavını başarmış olup, İngilizce seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil dersi olarak, Yabancı Dil Bölümü’nün öğrencinin seviyesine uygun olarak açacağı İngilizce dersini alırlar.

Fransızca ve İngilizce seviyeleri istenen düzeyde olan öğrenciler, Yabancı Dil Bölümü’nün açacağı diğer dil derslerini alırlar.

2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ING105 - Matematik II Zorunlu 6 4 0 10
2 ING115 - Fizik II Zorunlu 4 2 1 7
3 ING126 - Kimya II Zorunlu 1 0 1 3
4 INF103 - Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 0 2 3
5 ING144 - Teknik Resim Zorunlu 1 1 0 3
6 CNT105 - Türkçe II Zorunlu 0 2 0 2

Genel Kural :    Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.

3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ING203 - Yüksek Matematik I Zorunlu 3 2 0 5
2 ING207 - Lineer Cebir Zorunlu 2 2 0 5
3 INF236 - Programlama Uygulamaları Zorunlu 0 0 2 2
4 INF224-A - Veri Yapısı ve Algoritmalar Zorunlu 3 0 2 4
5 ING229-A - Analog Elektronik Zorunlu 2 2 2 7
6 CNT211 - İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
7 INF204 - Elektromanyetik Dalgalar Zorunlu 3 0 0 3

Not 2: 2016-2017 öğretim yılı ve öncesinde “INF 103 Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 104 Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama” dersini alırlar. 

Not 3: 2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde “INF 214 Veri Yapısı ve Algoritmalar” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 224 Veri Yapısı ve Algoritmalar” dersini alırlar.

Not 4: 2016-2017 öğretim yılı ve öncesinde “INF 230 “Elektromanyetik Dalgalar” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 204 “Elektromanyetik Dalgalar” dersini alırlar

Genel Kural :

Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.


4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 ING204 - Yüksek Matematik II Zorunlu 4 2 0 6
2 ING208 - Diferansiyel Denklemler Zorunlu 2 1 0 4
3 INF211 - Bilgisayar Mühendisliği İçin Olasılık ve İstatistiğe Giriş Zorunlu 3 0 0 4
4 ING220-A - Sayısal Elektronik Zorunlu 2 2 0 4
5 INF223-B INF102 Nesneye Yönelik Programlama Zorunlu 3 0 2 6
6 CNT212 - İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
7 INF299 - Staj Zorunlu 0 0 2 2

Not 5:
2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde “IND 211 Olasılık” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 211 Bilgisayar Mühendisliği için Olasılık ve İstatistiğe Giriş” dersini alırlar.
Genel Kural :   
Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.
Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.


5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 INF356 IND211 VEYA INF211 Veri Analizine Giriş Zorunlu 3 0 0 4
2 INF324 - İlişkisel Veri Tabanları Zorunlu 2 0 2 4
3 INF316 - Sinyaller ve Sistemler Zorunlu 3 0 0 4
4 INF315 - Kesikli Matematik Zorunlu 3 0 0 4
5 INF320 ING220 Bilgisayar Mimarisi Zorunlu 4 0 0 6
6 CNT350 - Bilgisayar Mühendisleri için Proje, Risk ve Değişiklik Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2
7 INF352 - İnsan Bilgisayar Etkileşimine Giriş Seçmeli 3 0 0 4
8 INF353 - Web Programlamaya Giriş Seçmeli 3 0 0 4
9 INF354 - Bilişimde Oyun Teorisi ve Uygulamalarına Giriş Seçmeli 3 0 0 4

Not 6: 2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde “INF 314 Veri Yapısı ve Algoritmalar” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 224 Veri Yapısı ve Algoritmalar” dersini alırlar.

Not 7: 2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde “INF 355 İstatistik” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 356 Veri Analizine Giriş” dersini alırlar.

Not 8: 2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde “INF 336 Programlama Uygulamaları” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 353 Web Programlamaya Giriş” dersini alırlar.

Not 9: INF seçmeli ders grubundan sayılmak üzere, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden "IND 357 Yeni Ürün-İş Geliştirme Yöntemleri" dersi kontenjan dahilinde seçilebilir.

Genel Kural :

1. Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.

2. Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

3. Seçmeli dersler (S) ile ifade edilir. Önerilen seçmeli derslerden 1 adet ders seçilecektir.


6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 INF323 - Otomatlar ve Diller Teorisi Zorunlu 3 0 0 4
2 INF333 INF103 İşletim Sistemleri Zorunlu 2 0 2 5
3 INF325 ING207 Sayısal Analiz Zorunlu 3 0 0 4
4 INF340-A - Mikroişlemciler Zorunlu 2 0 2 5
5 INF334 IND211 YA DA INF211 Bilgisayar Ağları Zorunlu 3 0 0 4
6 INF345 INF316 Sayısal İşaret İşleme Seçmeli 3 0 0 4
7 INF360 - Veritabanı Yönetimi ve Güvenliği Seçmeli 3 0 0 4
8 INF365 - Bilgi Teorisi Seçmeli 3 0 0 4
9 INF399 - Staj Zorunlu 0 0 2 2

Not 10 : 2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde “INF 423 Bilgisayar Ağları” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 334 Bilgisayar Ağları” dersini alırlar.
Not 11: INF seçmeli ders grubundan sayılmak üzere, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden "IND 433 Enterprise Resources Planning" dersi kontenjan dahilinde seçilebilir.
 Genel Kural :
1. Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.
2. Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.
3. Seçmeli dersler (S) ile ifade edilir.  Önerilen seçmeli derslerden 1 adet ders seçilecektir.


7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 INF443 INF103 VE INF223 Dağıtık Sistemler ve Uygulamalar Zorunlu 4 0 0 6
2 INF400 INF103 Veri Derlemesi Zorunlu 3 0 0 5
3 INF444 INF223 Yapay Zeka Zorunlu 3 0 0 5
4 INF493 - Bilgisayar Mühendisliğinde Araştırma Konuları Zorunlu 3 0 0 3
5 INF471-A - Bilişimde Güvenlik Zorunlu 2 0 2 4
6 INF438 INF324 İleri Veri Tabanları Seçmeli 3 0 0 4
7 INF430 ING220 Robotik Seçmeli 3 0 0 4
8 INF432 ING220 Bilgisayar Grafikleri Seçmeli 3 0 0 4
9 INF470 - Bilgisayar Ağ Laboratuvarı Zorunlu 2 0 2 3

Not 12 : 2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde “INF 453 Bilgisayar Ağ Laboratuvarı” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 470 Bilgisayar Ağ Laboratuvarı” dersini alırlar.

Not 13 : 2015-2016 öğretim yılı ve öncesinde “INF 451 Bilişimde Güvenlik” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 471 Bilişimde Güvenlik” dersini alırlar.

Not 14 : INF seçmeli ders grubundan sayılmak üzere, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden "IND 443 Yönetim ve Organizasyon" dersi kontenjan dahilinde seçilebilir.

Genel Kural : 1. Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.

2. Bir derse yazılabilmek için, ilgili ön koşul ders(ler)inin başarılmış olması gerekmektedir.

3. Seçmeli dersler (S) ile ifade edilir. Önerilen seçmeli derslerden 1 adet ders seçilecektir.


8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS
1 INF481 - Yazılım Mühendisliği ve Nesneye Yönelik Tasarım Zorunlu 4 0 0 5
2 INF482 - Gömülü Sistem Tasarım Temelleri Zorunlu 4 0 0 5
3 INF494 INF493 Bitirme Projesi Zorunlu 0 3 0 6
4 IND471 ING205 Yöneylem Araştırması Seçmeli 2 2 0 4
5 IND472 - Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 2 2 0 4
6 INF483 IND211 (2015-2016 VE ÖNCESİ) YA DA INF211 Bilgi Çıkarımı ve Veri Madenciliğine Giriş Seçmeli 3 0 0 4
7 INF437 INF334 Sistem Mühendisliği Seçmeli 3 0 0 4
8 INF441 INF315 Şifrelemeye Giriş Seçmeli 3 0 0 4
9 CNT413 - Modern Fiziğin Temel Kuramları Seçmeli 2 0 0 2
10 CNT417 - Girişimcilik Seçmeli 2 0 0 2
11 CNT416 - Sosyal Medya Seçmeli 2 0 0 2

Not 15 : 2014-2015 öğretim yılı ve öncesinde “INF 452 Yazılım Mühendisliği ve Nesneye Yönelik Tasarım” dersinden kalan öğrenciler, bu ders yerine “INF 481 Yazılım Mühendisliği ve Nesneye Yönelik Tasarım” dersini alırlar.
Not 16 : INF seçmeli ders grubundan sayılmak üzere, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden "IND 456 Toplam Kalite Yönetimi" dersi kontenjan dahilinde seçilebilir.
    
Genel Kural :  
 

1. Mezun olabilmek için öğrencinin en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması şartını sağlaması gerekmektedir.
2. Önerilen seçmeli derslerden, CNT grubundan 1 adet, INF grubundan 2 adet, IND grubundan 1 adet olmak üzere 4 adet ders seçilecektir.
3. Mezun olabilmek için, öğrencinin toplam 12 kredilik yabancı dil dersini başarmış olması veya İngilizce seviyesinin en az  B2 seviyesinde olması gerekmektedir.
4. Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.
AKTS toplamı 240’ın altında kalan öğrenciler, mezuniyet şartı olan 240 AKTS’ye ulaşmak için S ile belirtilen INF grubu seçmeli derslerden alırlar.


Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top