Hukuk Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 HUK111 - Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) Zorunlu 5 0 0 6
2 HUK101 - Roma Hukuku I Zorunlu 2 0 0 2
3 HUK121 - Medeni Hukuk I Zorunlu 5 0 0 6
4 HUK191 - Genel Kamu Hukuku I Zorunlu 2 0 0 3
5 TAR101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2
6 HUK195 - Hukuk Metodolojisi Zorunlu 2 0 0 2
7 HUK103 - Hukuka Giriş Zorunlu 2 0 0 3
8 TUR101 - Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2
9 FRA105 - Mesleki Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2
10 FLF101 - Fransızca Cef B2.1 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 HUK112 - Türk Anayasa Hukuku Zorunlu 5 0 0 6
2 HUK102 - Roma Hukuku II Zorunlu 2 0 0 2
3 HUK122 - Medeni Hukuk II Zorunlu 4 0 0 5
4 HUK192 - Genel Kamu Hukuku II Zorunlu 3 0 0 4
5 HUK198 - Hukuk Felsefesi Zorunlu 2 0 0 3
6 TAR102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2
7 İKT102 - İktisat Zorunlu 2 0 0 2
8 TUR102 - Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2
9 FRA106 - Mesleki Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2
10 FLF201 - Fransızca Cef B2.2 Akademik Zorunlu 4 0 0 2
3. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 HUK221 - Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) Zorunlu 4 0 0 5
2 HUK273 - Milletlerarası Hukuk I Zorunlu 3 0 0 3
3 HUK231 - Ceza Hukuku I Zorunlu 4 0 0 5
4 HUK251 - İdare Hukuku I Zorunlu 4 0 0 5
5 HUK265 - Hukuk Tarihi Zorunlu 2 0 0 3
6 HUK213 - İnsan Hakları Hukuku I Zorunlu 2 0 0 3
7 HUK293 - Hukuk Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2
8 FRA205 - Mesleki Fransızca III Zorunlu 2 0 0 2
4. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 HUK222 - Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler) Zorunlu 4 0 0 5
2 HUK272 - Milletlerarası Hukuk II Zorunlu 4 0 0 5
3 HUK234 - Ceza Hukuku II Zorunlu 5 0 0 5
4 HUK252 - İdare Hukuku II Zorunlu 4 0 0 5
5 HUK214 - İnsan Hakları Hukuku II Zorunlu 2 0 0 3
6 HUK228 - Karşılaştırmalı Özel Hukuk Zorunlu 2 0 0 3
7 FRA206 - Mesleki Fransızca IV Zorunlu 2 0 0 2
5. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 HUK323 - Eşya Hukuku I Zorunlu 3 0 0 3
2 HUK321 - Borçlar Hukuku I (Özel Hükümler) Zorunlu 3 0 0 3
3 HUK349 - Ticaret Huk. (Kıy. Evrk., Tic. İşl. Huk) Zorunlu 5 0 0 5
4 HUK303 - Karşılaştırmalı Hukuk I Zorunlu 2 0 0 2
5 HUK381 - Medeni Usul Hukuku I Zorunlu 3 0 0 3
6 HUK353 - Vergi Hukuku I Zorunlu 3 0 0 3
7 HUK351 - İdari Yargılama Hukuku Zorunlu 3 0 0 3
8 HUK339 - Ceza Hukuku Özel Hükümler Zorunlu 2 0 0 2
9 HUK361 - İnternet Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
10 HUK363 - Hukukçular için Muhasebe Seçmeli 2 0 0 2
11 HUK393 - Doğa ve Hukuk Seçmeli 2 0 0 2
12 HUK369 - Anayasa Yargısı Seçmeli 2 0 0 2
13 HUK347 - Fikri Haklar Seçmeli 2 0 0 2
14 HUK365 - 20.YY Siyasi Tarihi Seçmeli 2 0 0 2
15 HİF301 - Uluslararası Farazi Dava I Seçmeli 2 0 0 2
16 HUK357 - Sağlık Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
17 HUK371 - Türk Demokrasi Tarihi I Seçmeli 2 0 0 2
18 HUK373 - İfade Özgürlüğü ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Seçmeli 2 0 0 2
6. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 HUK324 - Eşya Hukuku II Zorunlu 3 0 0 3
2 HUK322 - Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler) Zorunlu 3 0 0 3
3 HUK342 - Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku) Zorunlu 4 0 0 5
4 HUK304 - Karşılaştırmalı Hukuk II Zorunlu 2 0 0 2
5 HUK382 - Medeni Usul Hukuku II Zorunlu 3 0 0 4
6 HUK354 - Vergi Hukuku II Zorunlu 3 0 0 3
7 HUK306 - İş Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
8 HUK338 - Ekonomik Suçlar Seçmeli 2 0 0 2
9 HUK344 - Banka Hukuku I Seçmeli 2 0 0 2
10 HUK358 - İmar Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
11 HUK350 - Sınai Mülkiyet Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
12 HUK394 - Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Seçmeli 2 0 0 2
13 HUK366 - Türk Dış Politikası Seçmeli 2 0 0 2
14 HİF302 - Uluslararası Farazi Dava II Seçmeli 2 0 0 2
15 HUK362 - Milletlerarası Uyuşmazlıkların Çözümü Seçmeli 2 0 0 2
16 HUK364 - Yapay Zeka Hukuku ve Politikaları Seçmeli 2 0 0 2
7. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 HUK431 - Ceza Muhakemesi Hukuku I Zorunlu 3 0 0 4
2 HUK461 - Milletlerarası Özel Hukuk I Zorunlu 3 0 0 4
3 HUK405 - Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 0 0 3
4 HUK481 - İcra İflas Hukuku I Zorunlu 3 0 0 4
5 HUK441 - Deniz Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 4
6 HUK471 - Avrupa Birliği Hukuku I Zorunlu 2 0 0 3
7 ING401 - Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2
8 HUK491 - Bilişim ve Teknoloji Hukuku I Seçmeli 2 0 0 2
9 HUK473 - Karşılaştırmalı İnsan Hakları Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
10 HUK475 - Uluslararası Finans Hukuku ve Regülasyonu Seçmeli 2 0 0 2
11 HUK445 - Sermaye Piyasası Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
12 HUK421 - Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Seçmeli 2 0 0 2
13 HUK483 - Tebligat Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
14 HİF401 - Uluslararası Farazi Dava Seçmeli 2 0 0 2
15 HUK433 - Hukuk Kliniği Seçmeli 2 0 0 2
16 HUK457 - Uluslararası Vergi Hukukuna Giriş Seçmeli 2 0 0 2
17 HUK465 - Uluslararası Ticaret Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
8. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 HUK432 - Ceza Muhakemesi Hukuku II Zorunlu 3 0 0 4
2 HUK462 - Milletlerarası Özel Hukuk II Zorunlu 4 0 0 5
3 HUK482 - İcra İflas Hukuku II Zorunlu 3 0 0 4
4 HUK442 - Deniz Ticaret Hukuku II Zorunlu 3 0 0 4
5 HUK472 - Avrupa Birliği Hukuku II Zorunlu 2 0 0 2
6 ING402 - Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2
7 HUK424 - Miras Hukuku Zorunlu 3 0 0 3
8 HUK492 - Bilişim ve Teknoloji Hukuku II Seçmeli 2 0 0 2
9 HUK444 - Banka Hukuku II Seçmeli 2 0 0 2
10 HUK422 - Elektronik Ticaret Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
11 HUK420 - Türk Demokrasi Tarihi Seçmeli 2 0 0 2
12 HUK446 - Rekabet Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
13 HUK408 - Uluslararası Çalışma Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
14 HUK458 - Uluslararası Vergi Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
15 HUK488 - Spor Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
16 HUK456 - Avukatlık Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
17 HUK452 - Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Seçmeli 2 0 0 2
18 HİF402 - Uluslararası Farazi Dava Seçmeli 2 0 0 2
19 HUK486 - İstinaf Seçmeli 2 0 0 2
20 HUK438 - İnfaz Hukuku Seçmeli 2 0 0 2
21 HUK468 - Uluslararası Yatırım Hukuku ve Tahkim Seçmeli 2 0 0 2
22 HUK454 - İdari Uyuşmazlıkların Yargı Dışı Çözümü ve Ombudsmanlık Seçmeli 2 0 0 2
23 HUK470 - Uluslararası Tahkim Seçmeli 2 0 0 2
Yabancı Dil Dersleri

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Lisans Seviyesi Yabancı Dil Eğitimi
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top