İşletme Lisans Programı

İşletme İletişimi(G391)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G391 İşletme İletişimi 7 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özlem LECOMPTE GEORGES ozigeorges@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin iş dünyasında iyi iletişim kurabilmeleri için gerekli kavramları
öğrenmeleri ve becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.
İçerik 1. Hafta: Ders tanıtımı
2.İş yerinde etkili iletişime giriş, HBR makale sunumları
3. Hafta: Kültürlerarası iletişim ve HBR makale sunumları,
4. Hafta: Kültürlerarası iletişim devam, HBR makale sunumları
5. hafta : Sunum teknikleri, HBR makale sunumları
6. hafta: Takım liderliği, takım çalışması, HBR makale sunumları
7. hafta : Toplantı yönetimi, gündem ve toplantı notları yazma, HBR makale sunum ve tartışma
8. hafta: Kültürlerarası İletişim grup projesi sunumları
9. hafta :Kültürlerarası İletişim grup projesi sunumları devamı
10. hafta: Ara sınav
11. hafta :Görsel iletişim, grafik yorumlama , HBR makale sunumu
12. hafta :Grafik yorumlama, işyeri yazışmaları, HBR makale sunumu
13. hafta : Müzakere
14. hafta : Genel tekrar
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.İş yerinde etkili iletişimi engelleyen faktörler konusunda
bilinçlenmelidir
2. İngilizce ofis içi ve dışı yazışmalar konusunda beceri kazanmalıdır
3. İşe alım sürecine hazırlanmalıdır
4. Kültürlerarası iletişim konusunda beceri kazanmalıdır
5. İngilizce toplantı yönetimi, takım yönetimi ve takım oyuncusu olma ve
sunum yapma becerilerini geliştirmelidi
Öğretim Yöntemleri Vak'a çalışmaları
Simulasyon
Sunumlar
Kaynaklar Bovee,John V. Thill, Courtland L, Business Communication Today, Pearson
Education, 2010, Goodale M, The Language of Meetings
Business Communication Today
Harvard Business Review Vak’alar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İş Yerinde İletişime Giriş
2 Iletisim teorileri, HBR makale sunumlar
3 Kulturlerarasi Iletisim,Hofstede arastirmasi, HBR makale sunumlar
4 Kulturlerarasi iletisim devam, HBR makale sunumlar, Cross cultural odev
5 Sunum teknikleri
6 Ofis ici yazismalar,sunum
7 Toplanti gundemi hazirlanmasi, toplanti notlari, sunum
8 Kulturlerarasi iletisim grup projesi sunumu
9 Kulturlerarasi iletisim grup projesi sunumu
10 Ara sinav
11 Görsel iletişim, grafik sunum
12 Muzakere simulasyonu
13 Is mektubu uretme ve cevaplama
14 Genel tekrar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İş Yerinde İletişime Giriş
2 İşe başvurusu süreci hazırlığı, CV yazma
3 İşe alım, Başvuru mektubu hazırlama
4 İş görüşmesi teknikleri
5 İş görüşmesi role play
6 İş yazışmaları
7 Planlama, etkili e-mail yazma, ofisler arası yazışmalar
8 Mesaj oluşturma
9 İş mektupları, negative mesajlar, ikna edici mesajla
10 İş dünyasında kültürlerarası iletişim
11 :Görsel iletişim, işyerinde sunum hazırlama teknikleri
12 Rapor yazma temelleri
13 Takım çalışması, toplantı yönetimi
14 Genel tekrar
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 5 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 1 15
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 2 10
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 5 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi.
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 8 2 16
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 7 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 3 8 24
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 123
Toplam İş Yükü / 25 4,92
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top