İşletme Lisans Programı

Girişimcilik(G424)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G424 Girişimcilik 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nigar Çağla MUTLUCAN ncmutlucan@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, girişimcilikle ilgili temel bilgilerin öğretilmesini ve bir işletmenin kuruluşundan satılmasına kadar olan süreçlerin incelenerek öğrenilmesini amaçlamaktadır.
İçerik 1. Hafta: İş Modelinin İnsani Boyutu
2. Hafta: Girişimciliğin Pazarlama Yönü
3. Hafta: Girişimci ve Strateji
4. Hafta: Finans ve İş Modeli
5. Hafta: İş Planı
6. Hafta: Faaliyete Geçiş
7. Hafta: ARA SINAV
8. Hafta: Genç İşletmelerin Büyüme Stratejisi
9. Hafta: Kaynakların Yapılandırılması ve Hukuki Strateji
10. Hafta: Girişimci Süreç ve İnsani Dinamiklerin Yönetimi
11. Hafta: İşletmeyi Devralan Kişinin Değişimi
12. Hafta: İç Girişimcilik
13. Hafta: Girişimcilik ve İnovasyon: İnovasyon Stratejisi Olarak Kuluçka
14. Hafta: Sosyal Girişimcilik
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Proje sahibinin nasıl girişimci bir lidere dönüştüğünü ve ekibini nasıl oluşturduğunu bilmelidir.
2. Nasıl bir pazarlama stratejisi izlenmesi gerektiğini bilmelidir.
3. Projenin finansmanının nasıl sağlanacağını bilmelidir.
4. İş planı yapabilmelidir.
5. Genç bir girişimin büyüme stratejilerini belirleyebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Anlatım ve proje uygulaması
Kaynaklar • Entrepreneuriat, Michel Coster, 2009, Pearson Education, France.
• Entrepreneuriat, C. Léger-Jarniou, G. Certhoux, J.-M.Degeorge, N. Lameta & H. Le Goff, DUNOD, 2016, France.
• Entrepreneurship, Successfully Launching New Ventures, Bruce R. Barringer & R. Duane Ireland, 5th Edition, 2016, Pearson, Essex, England.
• New Venture Creation, Stephen Spinelli, Jr. & Robert Adams, 9th Edition, 2012, McGraw-Hill Education, New York.
• Girişimcilik, Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular, 2017, Cinius Yayınları.
• Girişimcilik Okulu, E. Aysan Doğaner, 2014, Kuraldışı Yayıncılık.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İş Modelinin İnsani Boyutu
2 Girişimciliğin Pazarlama Yönü
3 Girişimci ve Strateji
4 Finans ve İş Modeli
5 İş Planı
6 Faaliyete Geçiş
7 ARA SINAV
8 Genç İşletmelerin Büyüme Stratejisi
9 Kaynakların Yapılandırılması ve Hukuki Strateji
10 Girişimci Süreç ve İnsani Dinamiklerin Yönetimi
11 İşletmeyi Devralan Kişinin Değişimi
12 İç Girişimcilik
13 Girişimcilik ve İnovasyon: İnovasyon Stratejisi Olarak Kuluçka
14 Sosyal Girişimcilik
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Sunum 1 12 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Dönem Ödevi / Projesi 1 17 17
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü / 25 5,20
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top