İşletme Doktora Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 GE 711 - Nicel Araştırma Metodolojisi Zorunlu 3 0 0 9
2 GE 721 - Örgüt Kuramı Seçmeli 3 0 0 7
3 GE 731 - Muhasebe Kuramı Seçmeli 3 0 0 7
4 GE 743 - Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 0 7
5 GE 741 - Pazarlama Kuramı Seçmeli 3 0 0 7
6 GE 733 - Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Seçmeli 3 0 0 7
7 GE 751 - Finans Teorisi Seçmeli 3 0 0 7
8 GE 745 - Perakendecilikte Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 0 7
9 GE 715 - Çok Değişkenli Modelleme ve Veri Analizi Seçmeli 3 0 0 7
10 GE 757 - Finansal Raporların Analizi Seçmeli 3 0 0 7
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 GE 744 - Dağıtım Kararları ve Rekabet Stratejileri Seçmeli 3 0 0 7
2 GE 712 - Nitel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 9
3 GE 714 - Seminer Zorunlu 3 0 0 8
4 GE 754 - Davranışsal Finans Seçmeli 3 0 0 7
5 GE 752 - Kurumsal Yönetim Seçmeli 3 0 0 7
6 GE 742 - Marka Stratejileri Seçmeli 3 0 0 7
7 GE 732 - Stratejik Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 0 7
8 GE 716 - Şirket Değerleme Seçmeli 3 0 0 7
9 GE 734 - Uluslararası Denetim Standartları Seçmeli 3 0 0 7
10 GE 724 - Uluslararası Girişimler ve Stratejik İttifaklar Seçmeli 3 0 0 7
11 GE 717 - Uluslararası Pazarlama Seçmeli 3 0 0 7
12 GE 756 - Varlık Değerlemesi Seçmeli 3 0 0 7
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top