İşletme Lisans Programı

İş Etiği(G497)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G497 İş Etiği 5 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) JEAN MICHEL BALASQUE jmbalasque@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, iş etiği ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesini ve işletmelerde karşılaşılacak farklı alanlardaki etik problemleri ve çözüm yollarının öğretilmesini amaçlamaktadır.
İçerik 1. Hafta: Etiğe giriş ve genel kavramlar
2. Hafta: Felsefi etik kuramları
3. Hafta: Ahlakın sosyolojisi
4. Hafta: Ahlak psikolojisinin temel kavramları
5. Hafta: Ahlak psikolojisi ve kuramlar
6. Hafta: Etik körleşme
7. Hafta: ARA SINAV
8. Hafta: İş etiğine giriş
9. Hafta: İşletmelerde karşılaşılan etik problemler
10. Hafta: İşletmelerde etik sorumluluk ve KSS
11. Hafta: Etik karar verme ve liderlik
12. Hafta: İşletme içi etik program geliştirme
13. Hafta: İş etiği ve hukuki düzenlemeler
14. Hafta: Saha araştırması sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Farklı sosyal bilim alanlarında etik kavramına yaklaşımları bilmelidir.
2. İşletmelerde karşılaşılan etik problemleri ve dilemmaları bilmelidir.
3. İş yaşamında etik problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirmelidir..
4. İşletmelerde etkili etik program oluşturabilmelidir.
5. Etik kodlara uygun bir stratejinin işletme açısından fayda ve avantajlarını öğrenmelidir.
Öğretim Yöntemleri Anlatım ve proje uygulaması
Kaynaklar Armstrong, Walter (2008). Moral Psychology. Cambridge, MA: MIT Press.
Bloom, P. (2013). Just Babies: The Origins of Good and Evil. Penguin: New York.
Brenkert, G. (2010). The Oxford Handbook of Business Ethics. Oxford: UK.
Darwall, S. (1998). Philosophical Ethics. Westview: Oxford.
Drumwright, M. & Murphy, P. (2004). How Advertising Practitioners View Ethics : Moral Muteness, Moral Myopia, and Moral Imagination, Journal of Advertising. 33: 2
Hitlin, S & Vaisey, S. (eds) (2010). Handbook of the Sociology of Moralitiy. Springer: New York.
Luetge, C. (2013). Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics. Springer: New York.
Palazzo, G. (2012). Ethical Blindness, Journal of Business Ethics, 109 / 3.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 5 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Toplam 6 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 10 10
Ödevler 5 1 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Toplam İş Yükü 48
Toplam İş Yükü / 25 1,92
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top