İletişim Lisans Programı

Film ve Eleştirileri Kuramları(CTV329)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV329 Film ve Eleştirileri Kuramları 5 2 2 2 2 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe TOY PAR atoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel amacı, film endüstrileri alanında her tür uzmanlaşmaya yönelecek öğrencilere gerekli kuramsal altyapının edindirilmesi ve farklı kuramların gelişme süreçlerine ve uygulanma biçimlerine yönelik bilginin kazandırılmasıdır.

Ayrıca, genelde film yapım ve değerlendirme sürecinin belirleycici bir öğesi olan film eleştirisi alanında geçerli kuramlarının öğretilmesi ve farklı mecralara yönelik eleştiri uygulamaları konusunda yeterli altyapıyı sağlamak da dersin hedefleri arasındadır.
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sinema alanında bilimsel araştırma yapabilir ve bu alanda çalışabilecek temel kuramsal bilgiye sahiptir :
1.1. Sinema çalışmaları alanıyla diğer sosyal bilimler ve disiplinlerin ilişkilerini tanımlar
1.2. Farklı film kuramlarını tanır ; bunların özgün niteliklerini sıralar ve sınıflandırır
2. Farklı film kuramlarını uygulamaya geçirir
2.1. Film yapım / yaratım sürecinde kuramsal yaklaşımları uygular
2.2. Farklı kuramlardan hareketle yapılmış araştırmaları tanır
3. Film eleştirilerini kuramsal açıdan değerlendirir
3.1. Bir film eleştirisini, dayandığı kuramsal yaklaşımlar bağlamında çözümler
3.2. Yer aldığı mecra ve yöneldiği kitle açısından film eleştirilerini sınıflandırır, değerlendirir
3.3. Bir film üzerine yazılmış farklı film eleştirilerini karşılaştırır

4. Film eleştirisi yazar
Öğretim Yöntemleri 1. hafta Bilimsel bir alan olarak sinema ve film araştırmaları: disiplinlerarasılık, çokdisiplinlilik ve özgün alanlar
2. hafta Gerçekçilik ve kuramlaştırma
3. hafta Sosyoloji kuramları
4. hafta Sinema, tarih, kültür: Annales Ekolü ve tarihsel film okuma yaklaşımları
5. hafta Göstergebilimsel yaklaşımlar,
6. hafta Psikoloji, psikanaliz ve sinema
7. hafta Toplumsal cinsiyet paradigması ve Feminist Film Kuramları
8. hafta Alımlama kuramları
9. hafta Film eleştirisi : tanımlar, biçimler, alanlar
10. hafta Film kuramlarının eleştiri alanına uygulanması
11. hafta Ulusal sinemalar : kültürel gösterge olarak film eleştirisi
12. hafta Yeni eleştiri kuramları : “Auteuriste” eleştiri; biçimci ve estetik yaklaşımlar
13. hafta Tür eleştirisi
14. hafta Siyasal eleştiri
Kaynaklar CASSETTI Francesco, Les théories du cinéma depuis 1945, Nathan Cinéma, Paris, Paris, 1999
FERRO Marc, Cinéma et Histoire, gallimard, Folio Histoire, Paris, 1993
E. VANOYE et alii, le Cinéma, Nathan, Paris, 1998
ÖZDEN Zafer, Film Eleştirisi, AFA Sinema, İstanbul, 2000
CORRIGAN Timothy, Film Eleştirisi Elkitabı, Dipnot Yayınları, Ankara, 2007
René PREDAL, LA Critique de cinéma, A.Colin 128, Paris, 2004
Marco BELLOCHIO et alii, Nouveaux cinémas, nouvelles critiques, petite Anthologie des Cahiers du cinéma, Paris, 2001
Jean-Michel FRDODON, La Critique de cinéma, Cahiers du cinéma, Petits Cahiers, 2008
Joel MAGNY, Le point de vue, Cahiers du cinéma, Les petits Cahiers, 2001
AUMONT Jacques, Les théories des cinéastes, Armand Colin Cinéma, Paris, 2005
SMELIK Anneke, Feminist Sinema ve Film Teorisi. Ve Ayna Çatladı, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008
DÖNMEZ-COLIN Gönül, Kadın, İslam ve Sinema, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2006
ÖZTÜRK S.Ruken, Sinemanın “Dişil” Yüzü, OM Sinema, İstanbul, 2004
ÖZTÜRK S.Ruken, Sinemada Kadın Olmak, Alan Yayıncılık, İstanbul, 2000
BAKIR Burak, Sinema ve Psikanaliz, Hayalet Kitap. Sinema ve Eleştiri, İstanbul, 2008
GENÇÖZ Faruk, PSİnema, HYB Yayıncılık, Ankara, 2007
VISY Gilles, Films Cultes – Culte du Film, EPU, Audiovisuel et cinéma / Cinéma, Paris, 2005
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilimsel bir alan olarak sinema ve film araştırmaları: disiplinlerarasılık, çokdisiplinlilik ve özgün alanlar
2 Gerçekçilik ve kuramlaştırma
3 Sosyoloji kuramları
4 Sinema, tarih, kültür: Annales Ekolü ve tarihsel film okuma yaklaşımları
5 Göstergebilimsel yaklaşımlar
6 Psikoloji, psikanaliz ve sinema
7 Toplumsal cinsiyet paradigması ve Feminist Film Kuramları
8 Alımlama kuramları
9 Film eleştirisi : tanımlar, biçimler, alanlar
10 Film kuramlarının eleştiri alanına uygulanması
11 Ulusal sinemalar : kültürel gösterge olarak film eleştirisi
12 Yeni eleştiri kuramları : “Auteuriste” eleştiri; biçimci ve estetik yaklaşımlar
13 Tür eleştirisi
14 Siyasal eleştiri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 28 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 28 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 85
Toplam İş Yükü / 25 3,40
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top