İşletme Lisans Programı

Stratejik Yönetim(G421)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G421 Stratejik Yönetim 7 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tuncay GÜRBÜZ tuncaygurbuz09@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, işletme eğitimi boyunca edinilen bilgileri stratejik yönetim kuram ve yöntemleriyle birleştirerek öğrencinin şirket yönetimi için gerekli altyapıyı edinmesini sağlar. Kendi işini kurmayı ve/veya tepe yönetim kadrosunun bir üyesi olmayı hedefleyen öğrencilerin hedefledikleri pozisyonlarda karşılaşacakları sorunları çözmek için gerekli olabilecek analitik tekniklerin ve becerilerin öğrencilere aktarılması dersin temel amacıdır. Ders hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik öğeler içerir. Yönetim oyunu (simulasyon), vaka analizleri ve şirket incelemesi ile öğrenciler tepe yönetici olarak karşılaşabilecekleri sorunları sınıf ortamında çözerler
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci

1.Geçmiş stratejileri inceleyebilmelidir.

2.Şirket ve çevre analizi yapabilmelidir.

3.Yeni stratejiler geliştirebilmelidir.

4.Stratejileri uygulayabilmelidir.

5.Şirket yönetimi konusunda bütüncül bir yaklaşıma sahip olabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Contemporary Strategy Analysis R.M. Grant
Wiley 2010.

Exploring Corporate Strategy G.Johnson, K.Scholes, R.Whittington Prentice Hall 2009.

Strategic Management & Business Policy T.L.Wheleen & J.D.Hunger Pearson International Edition 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Temel Kavramlar ve Uygulama
3 Çevre Analizi
4 İşletme Analizi
5 Strateji Oluşturma:Rekabet Stratejileri
6 Strateji Oluşturma: Şirket Stratejileri
7 Strateji Oluşturma: Foksiyonel Stratejiler
8 Strateji Uygulama
9 Yönetim Oyunu
10 Ara Sınav
11 Sunum ve Tartışmalar
12 Sunum ve Tartışmalar
13 Sunum ve Tartışmalar
14 Sunum ve Tartışmalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 12 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 4 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15
Proje 1 25
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 6 10
Toplam 12 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 4 1 4
Sunum 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 1 1
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top