İşletme Lisans Programı

Pazarlama İlkeleri(G341)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G341 Pazarlama İlkeleri 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Selda Ene (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders pazarlamanın temel ilkelerini ve stratejilerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik 1. Hafta: Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi ve pazarlama Tanımı

2. Hafta: Pazarlamada Yeni Kavramlar

3. Hafta: Pazarlamada Yeni Kavramlar
4. Hafta: Pazarlamanın Yeri ve Önemi

5. Hafta: Tüketicinin Önemi

6. Hafta: Tüketicinin Önemi

7. Hafta: Ara Sınav

8. Hafta: Pazar Kavramı ve Pazar Bölümlendirme

9. Hafta: Pazarlama Çevresi

10. Hafta: Pazarlama Bilgi Sistemi

11. Hafta: Pazarlama Araştırması

12. Hafta: Pazarlama Planlaması

13. Hafta: Pazarlama Stratejileri

14. Hafta: Pazarlama Stratejileri
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Pazarlamanın temelini teşkil eden kavram ve olguları tanımlayabilmeli ve örnekler verebilmelidir.
2. Temel pazarlama bileşenlerini analiz edebilmeli ve pazarlama süreci içindeki yerlerini organize edebilmelidir.
3. Pazar çevresi kavramını açıklayabilmeli, pazar çevresini oluşturan unsurları analiz edebilmeli ve pazarlama yönetimi açısından çıkarımlarını belirleyebilmelidir.
4. Bir işletmenin pazarlama faaliyetlerini analiz edebilmeli ve pazarlama programlarını oluşturabilmelidir.
5. Pazarlamadaki güncel gelişmeleri takip etmeli bu bilgiler ışığında yeni stratejiler oluşturabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar ? Principles of Marketing, Philip Kotler & Gary Armstrong
? Marketing, Jean Pierrre Helfer, Jacques Orsoni
? Le Marketing Fondements et Pratique, Pierre-Louis Dubois, Alain Jolibert
? Pazarlama İlkeleri, Mehmet Karafakioğlu
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi ve pazarlama Tanımı
2 Pazarlamada Yeni Kavramlar
3 Pazarlamada yeni kavramlar
4 Pazarlamanın Yeri ve Önemi
5 Tüketicinin Önemi
6 Tüketicinin Önemi
7 Ara Sınav
8 Pazar Kavramı ve Pazar Bölümlendirme
9 Pazarlama Çevresi
10 Pazarlama Bilgi Sistemi
11 Pazarlama Araştırması
12 : Pazarlama Planlaması
13 Pazarlama Stratejileri
14 Pazarlama Stratejileri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top