İşletme Lisans Programı

İşletme İngilizcesi III(G492)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G492 İşletme İngilizcesi III 8 3 0 0 3 5
Ön Koşul G491
Derse Kabul Koşulları G491
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özlem LECOMPTE GEORGES ozigeorges@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere işletmenin farklı alanlarında İngilizce terminoloji bilgisi vermeyi hedeflemektedir.
İçerik Asagidaki konularda mesleki Ingilizce terimler
1 hafta:Giriş

2. hafta: Döviz piyasaları, Uluslararası Bankacılık

3. hafta: Uluslararası Ticaret

4. hafta:Muhasebe

5. hafta:.Muhasebe, devam

6. hafta: Denetim

7. hafta.Pazarlama

8. .Midterm Exam

9. haftaReklam, satış, promosyon

10. hafta:.Online pazarlama

11. hafta: Ürün geliştirme

12. hafta: Tüketici davranışı

13. hafta .Para piyasaları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Finans, pazarlama, yönetim ve muhasebe terimleri


2.Bu terimlerin kullanılışı
Öğretim Yöntemleri Sunum, egzersizler
Kaynaklar Rogers, Market Leader, Advanced,
Rogers, MArket Leader Advanced Workbook
Business Vocabulary in Practice
MacKenzie, , Professional English in Use, Finance
Kotler& Armstrong, Principles of Marketing
Marks, Vocabulary for Banking and Finance, Worbook
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giris
2 Döviz piyasaları, Uluslararası Bankacılık
3 Uluslararası Ticaret
4 Muhasebe
5 Muhasebe, devam
6 Denetim
7 Pazarlama
8 Ara sinav
9 Reklam, satış, promosyon
10 Pazarlama
11 Urun gelistirme
12 Tuketici Davranisi
13 Para Piyasalari
14 Tekrar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giris
2 Döviz piyasaları, Uluslararası Bankacılık
3 Uluslararası Ticaret
4 Muhasebe
5 Muhasebe, devam
6 Denetim
7 Pazarlama
8 -
9 Reklam, Satis, Promosyon
10 Pazarlama
11 Urun Gelistirme
12 Tuketici Davranisi
13 Para piyasalari
14 -
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 4 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 10
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 6 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi.
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi.
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi.
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi.
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi.
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 5 3 15
Ödevler 2 15 30
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 10 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 127
Toplam İş Yükü / 25 5,08
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top