İşletme Lisans Programı

Pazarlama Yönetimi(G342)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G342 Pazarlama Yönetimi 6 3 0 0 3 5
Ön Koşul G341
Derse Kabul Koşulları G341
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mehmet Yaman ÖZTEK moztek@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders pazarlama yönetimine ilişkin temel politikaları öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik 1. Hafta: Ürün Politikası

2. Hafta: Ürün Politikası

3. Hafta: Fiyatlandırma Politikası


4. Hafta: Fiyatlandırma Politikası

5. Hafta: Dağıtım Politikası

6. Hafta: Dağıtım Politikası

7. Hafta: Ara Sınav

8. Hafta: Perakende Yönetimi

9. Hafta: Lojistik Yönetimi

10. Hafta: Tutundurma Politikası

11. Hafta: Satış Yönetimi

12. Hafta: Reklam Yönetimi

13. Hafta: Uluslararası Pazarlama

14. Hafta: Pazarlama Ahlakı
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Etkin ürün politikaları geliştirebilmelidir.
2. Fiyatlandırma dinamiklerini analiz edebilmeli ve rekabet ortamında işletme leyhine kullanabilmelidir.
3. Dağıtım kanalı üyeleri arasında işbirliğini geliştirecek yapılar oluşturarak pazar payını yükseltecek politikaları uygulayabilmelidir.
4. Tutundurma politikalarını talep yaratacak şekilde geliştirebilmelidir.
5. Pazarlama yönetimini müşteri odaklı olarak uygulayabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar ? Principles of Marketing, Philip Kotler & Gary Armstrong
? Marketing, Jean Pierrre Helfer, Jacques Orsoni
? Le Marketing Fondements et Pratique, Pierre-Louis Dubois, Alain Jolibert
? Pazarlama İlkeleri, Mehmet Karafakioğlu
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ürün Politikası
2 Ürün Politikası
3 Fiyatlandırma Politikası
4 Fiyatlandırma Politikası
5 Dağıtım Politikası
6 Dağıtım Politikası
7 Ara Sınav
8 Perakende Yönetimi
9 Lojistik Yönetimi
10 Tutundurma Politikası
11 Satış Yönetimi
12 Reklam Yönetimi
13 Uluslararası Pazarlama
14 Pazarlama Ahlakı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top