İşletme Lisans Programı

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleriİşletme ve Yönetim Bilimleri

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. X X
BECERİ Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. X
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. X X X
YETKİNLİK - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. X X X X X
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. X X X
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. X
YETKİNLİK - Öğrenme Yetkinliği Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. X
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. X
YETKİNLİK - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. X X X
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. X X
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. X
YETKİNLİK - Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. X
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. X
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. X
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. X X
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Scroll to Top