İşletme Doktora Programı

Perakendecilikte Stratejik Yönetim(GE745)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GE745 Perakendecilikte Stratejik Yönetim 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Ulun AKTURAN uakturan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı - Perakendeciliğe ilişkin temel kavramların öğrenilmesi,
- Perakende stratejilerine ilişkin dinamiklerin kavranması,
- Perakendeci türlerinin öğrenilmesi,
- Perakendecilik faaliyetleri ve politikalarının anlaşılması,
- Perakendecilikte yeni trendlerin ve gelişmelerin kavranması
İçerik 1. Hafta: Perakendeciliğin Tanımı Kapsamı ve Fonksiyonları

2. Hafta: Mağaza Temelli Perakendecilik

3. Hafta: Mağazasız Perakendecilik

4. Hafta: Çok Kanallı Perakendecilik

5. Hafta: Tüketici Davranışı

6. Hafta: Perakendecilikte Pazar Stratejileri

7. Hafta: Lokasyon
Perakende Yer Seçimi

8. Hafta: Ara sınav

9. Hafta: Perakendecilikte Örgüt Yapısı ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Bilgi Sistemleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi

10. Hafta: Müşteri İlişkileri Yönetimi

11. Hafta: Ürün Yönetimi

12. Hafta: TATİL

13. Hafta: Fiyatlandırma

14. Hafta: Mağaza Yönetimi
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Perakende yönetiminin teorik temellerini ve mekanizmalarını anlayabilmelidir.
2. Perakende yönetimine ilişkin gelişmeleri yorumlayabilmelidir.
3. Perakende yönetimi karmasına ilişkin uygulamaları değerlendirebilmelidir.
4. Perakende yönetimine ilişkin ilke ve uygulamaları tanımlayabilmelidir.
5. Perakende yönetimi uygulamalarını akademik temeller çerçevesinde yorumlayabilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Levy, Micheal ve Weitz, Barton A., Retailing Management, McGraw Hill Inc., NewYork.(Ders kitabı)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Perakendeciliğin Tanımı Kapsamı ve Fonksiyonları
1 Perakendeciliğin Tanımı Kapsamı ve Fonksiyonları,Mağaza Temelli Perakendecilik,Mağazasız Perakendecilik,Perakendeciliğin Tanımı Kapsamı ve Fonksiyonları
2 Tüketici Davranışı,,,,Perakendeciliğin Tanımı Kapsamı ve Fonksiyonları,Perakendeciliğin Tanımı Kapsamı ve Fonksiyonları,Perakendeciliğin Tanımı Kapsamı ve Fonksiyonları
2 Perakendeciliğin Tanımı Kapsamı ve Fonksiyonları
3 ,,,,Mağaza Temelli Perakendecilik,Mağaza Temelli Perakendecilik,Mağaza Temelli Perakendecilik
3 Mağaza Temelli Perakendecilik
4 ,Mağazasız Perakendecilik / Perakendecilikte Tüketici Davranışı,Mağazasız Perakendecilik / Perakendecilikte Tüketici Davranışı
4 Mağazasız Perakendecilik / Perakendecilikte Tüketici Davranışı
5 Perakendecilikte Pazar Stratejileri
6 Lokasyon
7 Perakende Yer Seçimi
8 Ara sınav
9 Perakendecilikte Örgüt Yapısı ve İnsan Kaynakları Yönetimi / Bilgi Sistemleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi
10 Müşteri İlişkileri Yönetimi / Ürün Yönetimi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 80
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 60 1
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 40 1
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 20
Toplam 102 102
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 30
Ödevler 1 30
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 10 30
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 23 140
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci bilimsel düşüncenin temellerini ve gelişimini kavrayabilmelidir. X
2 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci kuramsal yaklaşımları irdeleyip, yorumlayabilmeli ve yeni sentezlere ulaşabilmelidir. X
3 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci uzmanlık alanındaki donanımını farklı fonksiyonlara (üretim, pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans) ilişkin bilgi ve becerilerle destekleyebilmelidir. X
4 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci eleştirel düşünebilmeli ve düşünsel bağımsızlığını koruyabilmelidir. X
5 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci seçtiği uzmanlık alanında ileri düzeyde ve güncel, kuramsal ve pratik bilgiyi çalışmalarına eklemleyebilmelidir. X
6 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci özgün bilimsel araştırmalar yapabilmelidir. X
7 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci nitel ve nicel araştırma yöntemlerini ustalıkla kullanabilmelidir.
8 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metodlara yenilik getirebilmelidir. X
9 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilmeli ve yayımlayabilmelidir. X
10 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilmelidir. X
11 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci toplum ve iş dünyası arasındaki sorunlara duyarlılık gösterebilmeli ve bu konuların doğru kavranması, araştırılması ve çözümünde proaktif olabilmelidir. X
12 Programı başarıyla tamamlayan öğrenci çalışmalarını sürdürürken bilimsel etiği öncelikle gözetebilmelidir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 6 78
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 20 1 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 21 21
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 175
Toplam İş Yükü / 25 7,00
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top