Matematik Lisans Programı

Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama II(MAT232)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
MAT232 Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama II 4 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) N. Sultan TURHAN sturhan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin programlama yeteneklerini temel algoritmaların, gerçeklemelerinin ve hesapsal problemlere uygulamalarının incelenmesi yoluyla geliştirmektir.
İçerik 1. Nesneye Yönelik Programlama
1.1. Class, Instance
1.2. Base class, sub class, super class
1.3. Statik fonksiyon, alan, sınıf
1.4. Abstract fonksiyon, sınıf
1.5. Referans davranışı, Değer davranışı, sığ/derin kopyalama

2. Karakter Dizisi Algoritmaları
2.1. KArakter dizilerinde arama
2.2. En uzun ortak alt dizi


3.1..Özyineleme
3.2. Stack
3.3. Depth First Search (DFS) Derinlik öncelikli gezinme/arama

4.1. Queue
4.2. Beadth First Search (BFS) Genişlik öncelikli gezinme/arama

5.1. Ağaçlar
5.1.1 Ağaçların inşası
5.1.2. Ağaçlarda arama/gezinme

6. Çizgeler
6.1. Çizgelerin İnşası
6.2. Çizgelerde arama/gezinme
6.3. Çizge Algoritmaları (Shortest-path, All pairs shortest path, Djikstra's algorithm)
Dersin Öğrenme Çıktıları --bir problem verildiğinde, öğrenciler problemin mantıksal bileşenlerini ve bunların arasındaki ilişkileri ayırt edebilecek ve her biri için hangi algoritmaları kullanabileceğini belirleyebilecek.
--bir algoritma verildiğinde, öğrenciler bunun performansını ve karakteristiklerini aynı türden diğer algoritmalar ile karşılaştırabiliyor olacak.
--bir kaynak kodu verildiğinde, öğrenciler bunun içinde gerçeklenmiş olan veri yapılarını ve algoritmaları ayırt edip, belirleyebilecek.
Öğretim Yöntemleri teorik ders, ödev
Kaynaklar The Art of Computer Programming, Addison-Wesley, Donald Knuth
Algorithms, 4th Ed. Robert Sedgewick
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Karakter Dizisi Algoritmaları (karakter dizisinde arama,en uzun ortak altdizi)
2 Karakter Dizisi Algoritmaları (edit mesafesi: Levenstein Distance)
3 Nesneye Yönelik Programlama (Class, Instance, Base class, sub class, super class)
4 Nesneye Yönelik Programlama (Statik fonksiyon/alan/sınıf, Abstract fonksiyon/sınıf)
5 Referans davranışı, değer davranışı, sığ/derin kopyalama (shallow/deep copy)
6 1.Arasınav
7 Ağaçlar, Ağaçların Nesneler ile inşası
8 Ağaçlarda arama/gezinme
9 Çizgeler, çizgelerin nesneler ile inşası
10 Çizgelerde döngü arama
11 2. Arasınav
12 Çizgelerin matris temsili, matris ve nesneler şeklinde temsiller arasında dönüşüm
13 Çizgelerde arama/gezinme
14 Çizge algoritmaları (shortest path, all pairs shortest path, Djikstra's algorithm)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir; X
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır; X
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir; X
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir; X
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir; X
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​; X
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir; X
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır; X
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir; X
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 1 14
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 128
Toplam İş Yükü / 25 5,12
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top