Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Milletlerarası Hukuk II(HUK272)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK272 Milletlerarası Hukuk II 4 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mouloud BOUMGHAR boumghargsu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders uluslararası hukukun kişileri arasındaki hukuki ilişkiyi ortaya koyup, uluslararası hukukun, uluslararası ilişkilerin çeşitli alanlarını nasıl tanzim ettiğini açıklama amacı taşır.
İçerik 1. Uluslararası Hukukun kişileri: Birey
2. Bireyin uluslararası hukukta korunması
3. Uluslararası Hukukun Mekansal Uygulanması
4. Deniz Hukuku
5. Deniz Hukuku
6. Devletin tanınması ve halefiyet
7. Diplomatik ve konsolosluk ilişkileri
8. Sorumluluk
9. Uluslararası hukukta yaptırım mekanizmaları
10. Uluslararası hukukta yaptırım mekanizmaları
11. Barışın korunması
12. Kuvvet Kullanımı
13. Uluslararası Ekonomi Hukuku
14. Dönem sonu genel değerlendirme ve tartışma.
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders silahlı çatışmalar hukuku, deniz hukuku, insan hakları gibi uluslararası hukukun farklı alanlarını incelemektedir. Uluslararası hukuk kurallarının uygulanması, bunun denetimi ve uluslararası sorumluluğun hukuki rejimi de ele alınmaktadır.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar • Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, 7me ed., L.G.D.J., 2009
• Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan kitabevi, 2008
• Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, 7th edition, 2009
• Jean Combacau – Serge Sur, Droit international public, 8e ed.Montchrestien, 2008
• Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, 8me ed., Dalloz, 2006
• Dominique Carreau, Droit International, 10e ed., Pedone, 2009
• Emmanuel Decaux, Droit International Public, Dalloz, 6me ed. 2008
• Antonio Casese, International Law, 2e ed. Oxford, 2005
• Andreas Lowenfeld, International Economic Law, Oxford University Press, 2nd edition, 2008
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Diplomatik Hukuk
2 Milletlerarası Ceza Hukuku
3 Milletlerarası Sorumluluk
4 Milletlerarası Sorumluluk (Devam)
5 Milletlerarası Uyuşmazlıkların çözümü
6 Kuvvet Kullanma Hukuku
7 Kuvvet Kullanma Hukuku (Devam)
8 Milletlerarası Deniz Hukukuna Giriş
9 Milletlerarası Deniz Hukuku: Deniz alanları
10 Milletlerarası Deniz Hukuku: Deniz alanları (Devam)
11 Milletlerarası Deniz Hukuku: Açık deniz
12 Milletlerarası Deniz Hukuku: Boğazlar
13 Pratik Çalışma
14 Pratik Çalışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top