Matematik Lisans Programı

Fransızca Cef B2.1 Akademik(FLF101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
FLF101 Fransızca Cef B2.1 Akademik 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mickael LENGLET coordinateurfle.gsu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı - Fransızca dil öğrenimine devam etmek ve hazırlık sınıfının sonunda ulaşılan seviyeyi pekiştirmek
- Öğrencilerin Fransızca disiplin kursuna devam etmesine olanak vermek
- Öğrencileri Delf/Dalf sertifikalarına hazırlamak
İçerik Haftalık 4 saat ders - 3 tartışma
Bu kurs üç amaç etrafında düzenlenmiştir:
- Daha fazla bilgi edinmek ve bilgi vermek
- Karşılaştırma yapmak
- Analiz etmek ve sentezlemek
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders sonunda, öğrenciler şunları yapabilmelidir:
- Bir tanım yapmak, iletişim alanına ilişkin temel kavramları anlamak
- İletişim alanında fransızca belgeleri araştırmak
- Belgelerin analizini yapmak
- Sözlü sunum yapmak
- İletişim alanına ilişkin bir konu veya güncel bir konu hakkındaki kendini ifade etmek
Öğretim Yöntemleri - 4 beceri üzerinde çalışmak için etkinlikler (Dinle / Konuş / Oku / Yaz)
- Dönem Projesi: İletişimin profesyonel dünyasını keşfetmek (bir profesyonelle mülakat / buradan yola çıkarak bir meslek sayfası ve bir video hazırlamak / bir sunum yapmak)
- 2 görev: Disiplin alanını etkilemiş bir kişi hakkında sözlü sunum yapmak - Basın incelemesi yapmak
Kaynaklar Öğretim elemanı tarafından hazırlanan dönem ders dosyası
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Konuşma etkinliği: kendinizi tanıtın, akademik ve profesyonel projenizi sunun
2 Projenin 1. Adımı: İletişim dünyasından iki kişiyle röportaj
3 Metin analizi
4 Metin analizi
5 Sunumlar
6 Sunumlar
7 Yazılı anlatım etkinliği
8 Metin analizi
9 Metin analizi
10 Döküman Analizi
11 Konuşma etkinliği
12 Sözlü sunumlar
13 Sözlü sunumlar
14 Dersin değerlendirilmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Konuşma etkinliği: kendinizi tanıtın, akademik ve profesyonel projenizi sunun
2 Projenin 1. Adımı: İletişim dünyasına 2 ile röportaj
3 Metin analizi
4 Metin analizi
5 sunumlar
6 sunumlar
7 Yazılı anlatım etkinliği
8 Metin analizi
9 Metin analizi
10 Döküman Analizi
11 Konuşma etkinliği
12 Sözlü sunumlar
13 Sözlü sunumlar
14 Kurs özeti
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 100 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 100 40
Toplam 200 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 100 30
Sunum 100 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 100 60
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 300 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Çıkarım yaparak muhakeme yapmanın ilkelerini anlar; ürettiği ya da karşılaştığı matematiksel ifadenin doğruluğunu ve uygunluğunu sistematik şekilde sorgulayabilir;
2 Temel matematik netice ve kavramlarını doğru şekilde bilir ve kullanır; X
3 Sık kullanılan hesap tekniklerine ve algoritmalara hakimdir; bunları hayata geçirmek için iyi bir hesap becerisine sahiptir; bir problemin çözümü için bildiği araçlar arasından ilgili aleti tespit edip kullanabilir ve bu aletlere sahip olup olmadığını muhakeme edebilir; X
4 Matematiksel fikirlerini yapılandırarak hem yazılı hem de sözlü ifade edebilir; X
5 Bildiği matematiksel kavram ve neticeler arasındaki bağlantıları idrak eder, matematik nesnelerinin temsil biçimlerinin (şekiller, formüller, ifadeler, tahminler, örnek kümeleri , ...) birinden diğerine geçiş yapabilir; X
6 ​Rehber gözetiminde özerk bir öğrenme tecrübesi geçirmiş ve karmaşık bir problemin çözümünün anlaşılması için stratejiler geliştirmiştir​; X
7 Bilgisayar biliminin teori ve uygulamaları hakkında, bir programlama dili öğrenmeye devam etmeye yetecek temellere sahiptir; X
8 Matematik modellerinin uygunluğunu ve matematik aletlerinin doğa bilimlerinde ve iş dünyasında kullanımını sorgulamıştır; matematik kavramlarının tarihi evriminin farkındadır; X
9 Bir akademik serbestlik atmosferi içinde matematik içi veya dışı bir konuya adım atma fırsatına sahip olmuştur, eğitimde yolunu kendi başına çizmeyi ve sorumluluk almayı öğrenmiştir; X
10 Yabancı bir ülkede okumak ve çalışmaya yetecek seviyede fransızcaya ve başka bir yabancı dile hakimdir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 28 2 56
Sunum 2 1 2
Proje 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Toplam İş Yükü 73
Toplam İş Yükü / 25 2,92
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top