Sosyoloji Lisans Programı

Matematik I(SOC161)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC161 Matematik I 1 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Şahan İZGİ sahanizgi@yahoo.com.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste: öğrencilere özellikle toplumsal bilimlerde temel insan düşüncesi için ciddi önemi olan kalkülüse hakim olma başarısının kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla:cebir, geometri ve trigonometrinin temel kavramlarının tekrar üzerinden geçilerek ön kalkülüs matematiğinin temeli sağlamlaştırılarak ders işlenmektedir. Dersin bir başka temel amacı ise öğrencilerin ikinci yıllarında alacağı istatistik dersini izlemek için gereken matematik alt yapısını oluşturmaktır.
İçerik 1) Gerçel sayılar ve Gerçel Doğru (Aralık, mutlak değer, mutlak değeri kapsayan denklemler ve eşitsizlikler)
2) Bağıntı ve fonksiyonlar (Bağıntı-fonksiyon ilişkisi, tanım ve değer kümesi uzlaşması,3) Polinomlar ve Rasyonel fonksiyonlar (kökler, sıfırlar ve çarpanlar)
3) fonksiyonların grafikleri, çift ve tek fonksiyonlar
4) Trigonometrik fonksiyonlar (trigonometrinin gözden geçirilmesi)
5) Fonksiyonların Limitleri
6) Belirli Limitler
7) Sağdan-soldan Limitler
8) Sıkıştırma Kuralı
9) Süreklilik (bir noktada, bir aralık üzerinde süreklilik)
10) Sürekli genişlemeler ve Kaldırılabilir Süreklilik
11) Kapalı ve Sonlu Aralıklar üzerinde Süreklilik
12) Maksimum ve minimum noktalarının grafik üzerinde tespiti
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin başarı ile tamamlanması sonucunda öğrenci,
* fonksiyon kavramını anlama
ve fonksiyonu grafikle ifade etme
* limit ve süreklilik kavramlarını anlama
* türev kavramını anlama, tek-değişkenli
fonksiyonların türevlerini hesaplama
* maksimum, minimum ve bağımlı-hız
problemlerini türev yardımı ile çözmeyi
* integral kavramını anlama, integral teknikleri ile bu bilgileri
diğer problemlerin çözümünde kullanma becerisini kazanacaktır.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Adams, Roberts, Essex, Christopher, Calculus, seventh edition , 2010, Pearson Education
Balcı, Mustafa Matematik Analiz I, 6. baskı, Sürat yayınları, Mart 2014
Çelik, Salih, Matematik Analiz I, Birsen Yayınevi, 2012
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Gerçel sayılar ve Gerçel Doğru (Aralık, mutlak değer, mutlak değeri kapsayan denklemler ve eşitsizlikler)
2 Bağıntı ve fonksiyonlar (Bağıntı-fonksiyon ilişkisi, tanım ve değer kümesi uzlaşması)
3 çift ve tek fonksiyonlar, fonksiyonların grafikleri
4 Polinomlar ve Rasyonel fonksiyonlar (kökler, sıfırlar ve çarpanlar)
5 Trigonometrik fonksiyonlar (trigonometrinin gözden geçirilmesi)
6 Fonksiyonların Limitleri
7 Belirli Limitler
8 Sağdan-soldan limitler
9 Sıkıştırma Kuralı
10 ARA SINAV
11 Süreklilik (bir noktada, bir aralık üzerinde süreklilik)
12 Sürekli genişlemeler ve Kaldırılabilir Süreklilik
13 Kapalı ve Sonlu Aralıklar üzerinde Süreklilik
14 Maksimum ve minimum noktalarının grafik üzerinde tespiti
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir.
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir.
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir.
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir.
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir.
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir.
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir.
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir. X
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir.
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir.
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir.
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir.
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 7 2 14
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 22 22
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 80
Toplam İş Yükü / 25 3,20
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top