Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliğinde Araştırma Konuları(INF493)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF493 Bilgisayar Mühendisliğinde Araştırma Konuları 7 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özlem DURMAZ İNCEL odurmaz@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı - Öğrencilerin, bilim ve etik konuları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
- Öğrencilere, akademik yazım kurallarını anlatmak ve yazın araştırması yapma becerisi kazandırmak
- Öğrencilere, teknik ve akademik sunum yapma becerisi ve etkin rapor yazma becerisi kazandırmak
- Öğrencilere, özellikle girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında proje yönetimi, risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmalarını ve pratik yapmalarını sağlamak,
- Öğrencilerin çok disiplinli takımlarda çalışmalarını sağlamak,
- Öğrencilerin, bitirme projeleri için gerekli donanımlara ve altyapıya sahip olmalarını sağlamaktır.
İçerik 1. Hafta Girişimcilik, proje konuları ve işleyişi hakkında bilgilendirme
2. Hafta Yeni Teknolojiler ve Teknolojinin evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve sorunları
3. Hafta "Araştırma Süreçleri, Yazın taraması ve veritabanları tarama, Araştırma raporu hazırlama:
Doğru kaynak gösterim şekilleri, örnek çalışmalar"
4. Hafta Etkili Sunum Teknikleri, proje sunumu akış örnekleri, iyi ve kötü örnekler, içerik, görseller, sık yapılan hatalar
5. Hafta Mesleki Etik, Mühendislik Etiği, Bilimsel araştırma ve yayın etiğinde kapsam ve etik sorunlar
6. Hafta Proje konusunun ve içeriğinin belirlenmesi
7. Hafta Proje Yönetimi
8. Hafta Proje risk yönetimi ve değişiklik yönetimi
9. Hafta Ara Sınav
10. Hafta Proje Ara Sunumları
11. Hafta Bilişim Projelerinde Tasarım
12. Hafta Çevik Proje Yönetimi
13. Hafta Literatür Taraması Rapor Teslimi
14. Hafta Proje teslimi ve sunumu
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
- Bilimsel etik ihlal türlerini açıklayabilir
- Yayın türleri (bildiri, makale, poster, tez) arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tanımlayabilir
- Akademik yazımda dikkat edilmesi gereken hususları öğrenir
- Elektronik veri tabanlarını kullanarak araştırma yapmayı öğrenir
- Ayrıntılı araştırma yapabilir ve araştırmalara yön verecek modeller belirleyebilir
- Modelleri analiz edebilir ve bilimsel sonuçlar çıkarabilir
- Mühendislik uygulamalarının toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini tanımlayabilir
- Araştırma tekniklerini, geliştirdiği modelleri, yazılımları ve elde ettiği bulguları Türkçe ve Fransızca teknik olarak sunabilir.
- Özellikle girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında proje yönetimi ve risk yönetimi adımlarını uygulayabilir.
- Çok disiplinli projelerde çalışmayı öğrenir.
Öğretim Yöntemleri - Anlatım
- Soru-cevap
- Tartışma
- Proje
- Örnek olay
Kaynaklar "1. Resnik, D.B., ""The Ethics of Science an Introduction"", Routledge, 1998.
2. Seyidoğlu, H., ""Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı"", Babil, 2009.
3. Do and Don’ts of Poster Presentation” Steven Block, Princeton University"
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Girişimcilik Semineri – proje konuları ve işleyişi hakkında bilgilendirme
2 Yeni Teknolojiler Seminerleri - “Nesnelerin İnterneti” ve “Dijital Dönüşüm”, Bulut Bilişim, Büyük Veri Analizi
3 Bilimsel Araştırma Süreçleri, Yazın taraması ve veritabanları tarama, Araştırma raporu hazırlama: Doğru kaynak gösterim şekilleri, örnek çalışmalar
4 Etkili Sunum Teknikleri, proje sunumu akış örnekleri, iyi ve kötü örnekler, içerik, görseller, sık yapılan hatalar
5 Mesleki Etik, Mühendislik Etiği, Bilimsel araştırma ve yayın etiğinde kapsam ve etik sorunlar Etik dışı davranışlara evrensel örnekler
6 Bilişim Projelerinde Tasarım
7 Bilişim Projelerinde Proje Yönetimi
8 Bilişim Projelerinde Risk Yönetimi
9 Ara Sınav
10 Proje Ara Sunumları
11 Sürdürülebilirlik Semineri - Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri
12 Çevik Proje Yönetimi Semineri
13 Literatür Taraması Raporları
14 Proje Sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 1 40
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 7 1 7
Sunum 2 1 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Raporlar 1 4 4
Toplam İş Yükü 83
Toplam İş Yükü / 25 3,32
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top