İletişim Lisans Programı

Etkileşimli Medya Kuramları(JOU204)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU204 Etkileşimli Medya Kuramları 4 2 2 2 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Dilruba ÇATALBAŞ dcatalbas@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, medyanın niteliğini olduğu kadar bireylerin medyayı
kullanım biçimlerini de köklü bir biçimde değiştiren sayısallaşma,
etkileşim, yöndeşme gibi kavramları açıklamak; bu kavramların birey,
bireyler arası iletişim, toplum ve toplumsal düzen açısından doğurduğu
sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla incelemektir.
İçerik Bkz. Konu başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
- Teknolojinin medya ve iletişim kuramındaki yeri ve önemini
tartışır;
- Sayısallaşma, yeni medya, yöndeşme, etkileşim ve etkileşimli
medya kavramlarının ifade ettiklerini açıklar;
- Yeni/etkileşimli medya formları, ürünleri ve sistemleri ile
bunların bireysel ve sosyal kullanımları ve estetiği alanındaki
güncel tartışmaları kavrar;
- Etkileşimli medyayı bir kültürel form ve pratik olarak
değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri Konferans, sunum, grup tartışması, yazılı anlatım
Kaynaklar Dilruba Çatalbaş Ürper (2011) Ağ toplumu Kimin Toplumu,
Pazarlama İletişimi, Kış.
Kerem Rızvanoğlu, (2011), Herkes için Web” mümkün mü?:
Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım, Pazarlama İletişimi, Kış.
Donna Harraway (1985) "A Cyborg Manifesto: Science,
Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth
Century", Socialist Review.
Frank Webster (2006) Theories of the Information Society, 3rd ed.,
Routledge: New York.
Haluk Geray, İletişim ve Teknoloji, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2003,
ss. 7-27
Manovich, Lev (2001) The Language of New Media. Cambridge:
MIT Press.
Manuel Castells (2005) Ağ Toplumunun Yükselişi, Bilgi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul.
Manuel Castells (1996) La société en réseaux, L’ere de
l’information, Fayard,
Nicholas Negroponte (1996) Dijital Dünya, İstanbul: Türk Henkel
Dergisi Yayınları.
Nilüfer Timisi, Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost
Kitabevi, Ankara, 2001, ss. 33-58.
Van Dijk, Jan (2006) The Network Society, 2nd ed. London: Sage.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin genel çerçevesinin çizilmesi
2 İletişim kuramlarında medya ve teknoloji
3 Yeni medya-eski medya paradigması
4 Etkileşim ve etkileşimli medya kavramı
5 İnsan-makine etkileşimi
6 Kullanıcı Arayüzü: Tasarım, Kullanılabilirlik
7 Yarıyıl sınavı
8 Gerçeklik, sanal gerçeklik, simüle edilmiş gerçeklik
9 Siberuzayda kimlik, temsil ve beden
10 Sibernetik organizmalar ve cyborg kuramı
11 Etkileşimli medya, gözetim ve panopticon
12 Dijital kültür ve dijital okur-yazarlık
13 Mobil iletişim, hareket, bağlantı ve sosyallik
14 Yeni Medya sanatları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 20
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 6 6
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 0 0
Toplam İş Yükü 100
Toplam İş Yükü / 25 4,00
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top