İletişim Lisans Programı

Medyada Dil Kullanımı(COM429)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM429 Medyada Dil Kullanımı 7 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) NEBAHAT AKGÜN ÇOMAK ncomak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bugün, içinde yaşadığımız medya/dijital iletişim dünyasının yazı ve yayın olanakları, düşünce ve bilgi alışverişini her gün, her saat ve her an gerçekleştirebilecek duruma getirmiştir. Bu bağlamda, medya/dijital dil kullanımı alanları ve düzeyleri farklılaşarak, bir iletişim dili ortaya çıkacaktır ve insanın sonu görünmeyen bir uğraşısı olma özelliğini koruyacaktır.
Medya dili neden çalışılmaktadır? Medya dili araştırmaları ve disiplinler arasında: Dilbilim-Toplumdilbilim- Söylem Çözümlemeleri- Göstergebilim ve İletişim çalışmalarıdır.
İçerik 1.Hafta: Dil Nedir?
2. Hafta: Söylem Nedir?
3. Hafta: Medya ve Dile Genel Bir Bakış
4. Hafta: basın Dili
5. Hafta: Haber Dili
6. Hafta: Reklam Dili
7. Hafta: Film Dili
8. Hafta: İletişim Dili
9. Hafta: Dijital Dil
10. Hafta:Görüntü-Gösterge Dili
11. Hafta:Görüntüsel-İşitsel Dil
12. Hafta: medya Metinlerinin Dilsel Çözümlenmesi
13. Hafta: Sosyal Medya ve yeni Medya Ortamlarında Kullanılan Dil
14. Hafta: Güncel Örnekler ve Dilsel Çözümlemeler
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Dil Nedir?
2.Söylem Nedir?
3. Simge Nedir?
4. Metin Nedir?
5.Dil ve İletişim
6.Baın Dili
7.haber Dili
8.Reklam Dili
9.Film Dili
10.İletişim Dili
11.Görsel Söz Dili
12.Görüntüsel-İşitsel Dl
13.Medya Metinleri
14.Medya metinlerinin Dilsel Çözümlenmesi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar ALBADA F.Kelly (2000) The Public and Private Dialogue the Ameican Family on Television Journal of Communication, Oxford University Press.
AUSTİN John (1962) How to do Things with Words, Oxford, Clarendon Press.
BELL Allan (1984) language Sytle as Audence Design, Language in Society.
FAİRCLOUGH Norman (1989) Language and Power, London, Longman.
GÖKTÜRK Akşit (1988) Okuma Uğraşı, Inkılap Kitabevi.
GREİMAS Algirdas (1983) Structural Semantics, Lincoln: University of Nebraska Press.
VAN Dijk T.A. (1977) Tex and Context, Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discource, Longman, Londra.
Van Dijk T.A. (1993) Principles of Critical Discource Analysis, Sage Publications.
VARDAR Berke (1978) Temel Dilbilim Dersleri. İstanbul.
WODAK Ruth (1989) Language. Power and Ideology. Amsterdam.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dil nedir?
2 Söylem Nedir?
3 medya ve Dile Genel Bir Bakış
4 Basın Dili
5 Haber Dili
6 Reklam Dili
7 Film Dili
8 İletişim Dili
9 Dijital Dil
10 Görüntü- Gösterge Dili
11 Görüntüsel-İşitsel Dil
12 Medya Metinlerinin Dilsel Çözümlenmesi
13 Sosyal Medya ve Yeni Medya Ortamlarında Kullanılan Dil
14 Güncel Örnekler ve Çözümlemeler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 3 3
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top