İletişim Lisans Programı

Söylem Analizi(com335)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
com335 Söylem Analizi 5 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Michel Bourse mbourse@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Söylemi incelemek. Bir metni, bir bağlamı ve bir niyeti ortaya koyan dil edimini incelemek.
İçerik Söylem kuramları
Dersin Öğrenme Çıktıları Farklı söylem kuramlarını bilmek.
Öğretim Yöntemleri Anlatım
Sunum
Kaynaklar Adam J-M : Introduction à l'analyse textuelle des discours, Armand Colin 2005, Paris
Adam J.-M : Les textes : Types et Prototypes, Nathan 1992, Paris
Adam J. M.; Nolke H. : Approches modulaires, Delachaux et Niestlé 1999, Paris
Anscombre J. C.; Ducrot O. : L’argumentation dans la langue, Mardaga 1983, Liège
Authier-Revuz, J. : "Hétérogénéité montrée et hétérogénéité constitutive : Eléments pour une approche de l'autre dans le discours", DRLAV 26, 1982, p. 91-151.
Austin J. L : Quand dire c’est faire, Seuil 1970, Paris
Bakhtine M. : Le marxisme et la philosophie du langage, Minuit 1977, Paris
Bally Ch. : a.- Le langage et la vie, Droz, 3e ed 1965, Genève
Bally Ch. : b.- Traité de stylistique française, Librairie de l’Université, 5e éd, vol I, 1970, Genève
Benveniste E. : Problèmes de linguistique générale, Gallimard 1966, 1974, T.1 & 2, Paris
Benveniste E. : Problèmes de linguistique générale, Gallimard 1966, T.1, Paris
Berthoud A-C., Mondada L. : Modèles du discours en confrontation, Peter lang 2000, Bern
Bronckart
J. P. : activité langagière, textes et discours : pour un interactionnisme socio-discursif, Delachaux et Niestlé 1997, Lausanne
Coirier P., Gaonac’h D. et Passerault J.-M. : Psycholinguistique textuelle, Approche cognitive de la compréhension et de la production des textes, Armand Colin/Masson 1996, Paris
Courtine J.-J. : Quelques problèmes théoriques et méthodologiques en Analyse du discours. A propos du discours communiste adressé aux chrétiens, Langage, no 62
Charolles
M. & al : Le discours, représentations et interprétations, PUN 1990, Nancy
Dictionnaire de Linguistique, Larousse 1973, Paris
Ducrot O. : Dire et ne pas dire, Hermann, 3e ed 1998, Paris
Ducrot O. : Les mots du discours, Minuit 1980, Paris
Ducrot O. : Le dire et le dit, Minuit 1984, Paris
Ducrot O. : Le dire et le dit, Minuit 1984, Paris
Grésillon, A. & Maingueneau, D. : "Polyphonie. proverbe et détournement", Langages no 73, 1984
Ghiglione R. et Blanchet A. : Analyse de contenu et contenus d’analyse, Dunod 1991, Paris
Ghiglione R. : Je vous ai compris ou l’analyse du discours politique, Armand Colin 1989, Paris
Groupe Saint-Cloud: L’image candidate à l’élection présidentielle de 1995, (Analyse des discours dans les médias), L’Harmattan 1999, Paris
Haillet, P. : Le conditionnel en français, une approche polyphonique, Ophrys 2002, Paris
Jaubert A. : La lecture pragmatique, Hachette 1990, Paris
Jakobson R. : Essais de linguistique générale, Minuit 1963, Paris
K-Orecchioni C., Cosnier J., Coulon J. et Berrendonner A. : Les voies du langage, Bordas/Dunod 1982, Paris
K-Orecchioni C. et Moillaud M. : Le discours politique, PUL 1984, Lyon
K-Orecchioni C. : Les interactions verbales, vol 3, Armand Colin 1994, Paris
Kramsch C. : Interaction et discours dans la classe de langue, Hatier 1984, Paris
Maingueneau D. : Initiation aux méthodes de l’analyse du discours, Hachette 1976, Paris
Maingueneau D. : Les termes clés de l’analyse du discours, Seuil 1996, Paris
Maingueneau D. : Nouvelles tendances en Analyse du discours, Hachette, Paris, 1987
Maingueneau D. : Analyser les textes de communication, Dunod, Paris, 1998
Maingueneau D. & Charaudeau P. : Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil 2002, Paris
Marcellesi J-B. : Le Congrès de Tours, études sociolinguistiques, Le Pavillon 1971, Paris
Meyer M.: Logique, langage et argumentation, Hachette 1982, Paris
Michaux, C. : "Le proverbe dans la théorie de la polyphonie", Paremia no 6, pp393-398.
Miller, K. : Communication theories : perspectives, processes, and contexts, (2nd ed.), McGraw-Hill 2005, New York
Moeschler J. & Reboul A. : Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, Seuil 1994, Paris
Moeschler J. & Reboul A : La pragmatique aujourd'hui : Une nouvelle science de la communication, Seuil 1998, Paris
Moeschler J. & Reboul A. : Pragmatique du discours (de l’interprétation de l’énoncé à l’interprétation du discours), Armand Colin 1998, Paris
Roche J. : Le style des Candidats à la Présidence de la République (1965-1969), Privat 1971, Toulouse
Roig Ch. : Le vocabulaire politique de Lénine, l’Age d’Homme 1980, Lausanne
Revue Langages : Le discours politique, Didier/Larousse, no 23, sept. 1971, Paris
Revue Langages : Analyse du discours, Didier/Larousse, no 13, mars 1969, Paris
Roulet, E. Filliettaz L. et Grobet A. : Un modèle et un instrument d’analyse de l’organisation du discours, Peter Lang 2001, Bern

Roulet E. : La description de l’organisation du discours, Didier 1999, Paris
Regard J. : Manipulation - Ne Vous Laissez Plus Faire, Organisation Editions, 2004, Paris
Saussure F. : Cours de linguistique générale, Payot 1922, Paris
Searle J. R. : Sens et expression, étude de théorie des actes du langage, Minuit 1982, Paris
Searle J. R. : Sens et expression (étude de théorie des actes du langage), Minuit 1982, Paris
Trognon A. et Larrue J. : Pragmatique du discours politique, Armand Colin 1994, Paris
Widdowson H. G. : Une approche communicative de l’enseignement des langues, Hatier 1981, pp 32-67, Paris
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Söylem tanımı
2 Bildirişim ve iletişim
3 İletişim modeli: sorunlar
4 Bildirişim modeli
5 Dilbilimsel model
6 Sözün dilbilimi
7 Toplumsal dilbilim modeli
8 Pragmatik model
9 Etkileşimsel model
10 Sunum
11 Sunum
12 Sunum
13 Sunum
14 Sunum
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 60
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 5 2 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 66
Toplam İş Yükü / 25 2,64
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top