İletişim Lisans Programı

Halkla İlişkiler Kampanyaları Analizi(RPP351)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP351 Halkla İlişkiler Kampanyaları Analizi 5 2 2 2 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Banu BASKAN KARSAK bkarsak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin halkla ilişkiler kampanyası konusunda bilgi sahibi olması amaçlanır. Bir halkla ilişkiler kampanyasında izlenmesi gereken aşamalar, hedef kitle, araçlar, kampanya değerlendirme aşamaları kuram ve uygulamalar çerçevesinde öğrencilere aktarılacaktır.
İçerik 1. Hafta: Halkla ilişkiler kavramsal çerçeve, kampanya tanım.
2. Hafta: Halkla ilişkiler süreci.
3. Hafta: Halkla ilişkiler süreci (devam).
4. Hafta: Halkla ilişkiler araçları.
5. Hafta: Sosyal sorumluluk kampanyaları.
6. Hafta: Kriz kampanyaları.
7. Hafta: Ara sınav.
8. Hafta: Bütçe.
9. Hafta: Türkiye’den ve dünyadan kampanya örnekleri.
10. Hafta: Türkiye’den ve dünyadan kampanya örnekleri.
11. Hafta: Uygulama ve sunumlar.
12. Hafta Uygulama ve sunumlar.
13. Hafta: Uygulama ve sunumlar.
14. Hafta: Uygulama ve sunumlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Halkla ilişkiler kampanyası aşamaları konusunda detaylı bilgi sahibi olur.
- Strateji, taktik, amaç, hedef kitle kavramlarını doğru kullanmayı öğrenir.
- Halkla ilişkiler araçlarının kullanılması konusunda bilgi sahibi olur.
- Mesaj ve medya stratejisi oluşturma becerisini sağlar.
- Kampanya değerlendirme yöntemleri konularında bilgi ve beceri sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri Teori ve pratik uygulamalar öğrenciye aktarılacak, öğrenciye analiz etme becerisi sağlanacaktır.
Kaynaklar Filiz Balta PELTEKOĞLU, Halkla ilişkiler Nedir? Beta Yayınları, 2009.

Frank JEFKINS, Public Relations Techniques, Butterworth-Heinemann; 2 edition (September 16, 1994).

Ayla- OKAY ve Aydemir OKAY, Halkla İlişkiler, Kavram ve Stratejiler, Der Yayınları, İstanbul.

CUTLIP, CENTER and BROOM, Effective Public Relations, Prentice Hall, 1999.

Danny Mossa and Barbara DeSanto (eds.), PR Cases, Routledge, NY, 2002
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 6 6
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 1 10 10
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 68
Toplam İş Yükü / 25 2,72
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top