İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İnsan Kaynakları Yönetimi(Mİ609)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ609 İnsan Kaynakları Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Naciye Aylin ATAAY SAYBAŞILI aylin.ataay@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, katılımcıları İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) alanlarındaki kuramsal ve ampirik çalışma ve araştırmalarla tanıştırmak ve İKY uygulama, kavram ve yaklaşımlarının daha etkin örgütsel sonuçlar elde edilmesi sürecine katkılarını tartışmaktır.
İçerik 1.hafta: İnsan Kaynakları Yönetimine giriş ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
2. hafta: İnsan Kaynakları Yönetimi'nin tarihsel gelişimi ve güncel yaklaşımlar
3. hafta: İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) hedefleri ve İnsan Kaynakları (İK) stratejileri
4. hafta: Stratejik ve Operasyonel İKY
5. hafta: İş analizleri ve iş tanımları
6. hafta: İnsan Kaynakları planlaması
7. hafta: İK istihdam ve seçme
8. hafta: Vize sınavı
9. hafta: İK eğitim ve geliştirme
10. hafta: İş değerleme ve iş sınıflandırma yöntemleri
11. hafta: Özendirici ücret sistemleri ve yönetimi
12. hafta: Performans değerleme ve performans yönetimi
13. hafta: Kariyer yönetimi
14. hafta: Örnek olay çalışmaları ve final sınavı öncesi genel tekrar
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1- etkin İnsan Kaynakları Yönetiminin şirket stratejileri ve hedefleri üzerindeki olumlu katkılarını anlayabilmelidir,
2- işletmelerin İnsan Kaynaklarının etkin yönetimi için gerekli olan İKY stratejileri, uygulamaları ve yöntemleri hakkında bilgi ve yetkinlik sahibi olabilmelidir,
3- İKY alanındaki güncel konu ve sorunları, eğilimleri, uygulamaları ve süreçleri takip edip yorumlayabilmelidir,
4- İK bulma, seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, ücret ve özendirici sistemler yönetimi, performans yönetimi ve kariyer yönetimi plan ve süreçlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinde dâhil oldukları organizasyona katkıda bulunabilmelidir,
5- İKY ile ilgili alanlarda ortaya çıkan sorunları fark ederek çözümüne katkıda bulunabilmelidir,
6- bireysel gelişimini ve profesyonel kariyerini daha etkin ve bilinçli yönetebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, örnekleme ve örnek olay yöntemi
Kaynaklar Armstrong, M., Strategic Human Resources Management: A Guide to Action, Kogan Page Publ.
Anthony, W.P., P.L. Perrewé & K.M. Kacmar; Strategic Human Resource Management, The Dryden Press
Uyargil, C. ve diğerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2010.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 3 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir. X
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir. X
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir. X
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir. X
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir. X
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır. X
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir. X
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. X
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 25 5,76
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top