İşletme Lisans Programı

Güncel İşletmecilik Sorunları(G425)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G425 Güncel İşletmecilik Sorunları 7 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Naciye Aylin ATAAY SAYBAŞILI aylin.ataay@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, öğrencilerin güncel işletmecilik sorunlarını, bu alandaki kuram ve uygulamaları tanımalarını sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenciler, günümüz işletmelerinin paydaşlarıyla yaşadıkları çıkar çatışmalarının etkin bir şekilde çözülebilmesi için gerekli olan kuramsal, kavramsal ve teknik bilgiye sahip olacaktır. Bunun yanı sıra, öğrenciler işletme faaliyetlerinin toplumsal, çevresel ve ekonomik denge gözetilerek sürdürülmesi için gerekli yetkinlikleri ve eleştirel bakış açısını kazanacaktır.
İçerik 1. Hafta: Ders İçeriği Aktarımı
2. Hafta: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Gelişimi
3. Hafta: Belgesel: The Corporation (M. Achbar & J. Abbott)
4. Hafta: Belgesel: The Corporation (M. Achbar & J. Abbott)
5. Hafta: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Gelişimi
6. Hafta: Avrupa ve Amerika Kıtasındaki Farklılıklar
7. Hafta: Küresel Ölçekteki Düzenlemeler
8. Hafta: Belgesel: Manufacturing Consent: Noam Chomsky and The Media (M. Achbar & P. Wintosick)
9. Hafta: Türkiye’deki Gelişim
10. Hafta: Film: Capitalism: A Love Story. (Michael Moore)
11. Hafta: Sunum ve Tartışmalar
12. Hafta: Sunum ve Tartışmalar
13. Hafta: Sunum ve Tartışmalar
14. Hafta: Sunum ve Tartışmalar
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1- Güncel işletmecilik sorunlarına ilişkin kuram ve uygulamaları analiz edebilmeli ve tartışabilmelidir.
2- Güncel işletmecilik sorunlarını analiz edebilmeli ve çözümler üretebilmelidir.
3- Güncel işletmecilik uygulamalarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmelidir.
4- İşletmelerin stratejik planlama ve yönetiminde paydaşların katılımını göz önünde bulundurabilmelidir.
5- İşletme sorunlarını toplum, ekonomi ve çevre arasında denge sağlayacak bir yaklaşımla çözüme kavuşturabilmelidir.
6- İş etiği, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik gibi işletme norm ve uygulamaları hakkında eleştirel düşünme becerisine sahip olabilmelidir.
7- İşletmelerin paydaşlarıyla aralarındaki çıkar çatışmalarına ilişkin raporlar hazırlayıp önerilerde bulunabilecek yetkinlik geliştirebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, örnekleme ve örnek olay çözümü
Kaynaklar Yamak, S. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Gelişimi. İstanbul: BETA.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 1 20
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 4 3 12
Sunum 1 1 1
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 1 20 20
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 119
Toplam İş Yükü / 25 4,76
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top