İşletme Lisans Programı

Pazarlama Araştırmaları(G4411)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G4411 Pazarlama Araştırmaları 7 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ulun AKTURAN uakturan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders araştırma yöntemlerine ilişkin olarak temel kavramları, ilke ve uygulamaları öğretmeye yöneliktir.
İçerik 1. Hafta: Pazarlama araştırmalarına giriş

2. Hafta: Pazarlama araştırmalarına giriş

3. Hafta: Araştırma dizaynı

4. Hafta: Keşfedici araştırma: İkincil data / Kalitatif araştırma

5. Hafta: Tanımlayıcı araştırma

6. Hafta: Neden-sonuç araştırması

7. Hafta: Ara Sınav

8. Hafta: Ölçüm ve ölçekler

9. Hafta: Anket dizaynı

10. Hafta: Örnekleme

11. Hafta: Saha çalışması ve verilerin hazırlanması / Tanımlayıcı istatistikler

12. Hafta: Varyans analizi, T-testi

13. Hafta: Sunum

14. Hafta: Sunum
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Pazarlama araştırmaları bağlamında yer alan temel kavramları açıklayabilmelidir.
2. Temel istatistiksel analiz yöntemlerini bilmeli, sonuçları değerlendirebilmeli ve bulgulara ilişkin çıkarımlar yapabilmelidir.
3. Pazarlama araştırması sürecini tanımlayabilmeli ve bir pazarlama araştırması projesini tasarlayabilmelidir.
4. Pazarlama araştırması raporunu hazırlayabilmelidir.
5. İşletme fonksiyonları ile pazarlama araştırması bulgularını sentezleyebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Naresh K. Malhotra, Marketing Research: An Applied Orientation SPSS 14.0 Student version
Mahir Nakip, Pazarlama Araştırmaları Teknikleri ve SPSS Destekli Uygulamalar
Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Pazarlama araştırmalarına giriş
2 Pazarlama araştırmalarına giriş
3 Araştırma dizaynı
4 Keşfedici araştırma: İkincil data / Kalitatif araştırma
5 Tanımlayıcı araştırma
6 Neden-sonuç araştırması
7 Ara Sınav
8 Ölçüm ve ölçekler
9 Anket dizaynı
10 Örnekleme
11 Saha çalışması ve verilerin hazırlanması / Tanımlayıcı istatistikler
12 Varyans analizi / t-testi
13 Sunum
14 Sunum
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi.
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top