İşletme Lisans Programı

Muhasebe Etiği(G495)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G495 Muhasebe Etiği 5 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Banu DİNCER bdincer@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, muhasebe ve iş çevresinde mesleki etiğe genel bir giriş olarak görev yapacaktır. İş dünyası ve toplumun temel etik konuları, etik yönetim, yasal ve mesleki kurallara göre muhasebe ve denetim mesleğinin etik rol, görev ve sorumlulukları ele alınacaktır.
İçerik Ders 1: Giriş
Ders 2: Etik Muhakeme: Akımlar, Kuramlar
Ders 3: Etik Muhakeme: Muhasebeye Etkileri
Ders 4 : Muhasebede Etik Karar Verme Süreci ve Mesleki Yargı (1)
Ders 5: Muhasebede Etik Karar Verme Süreci ve Mesleki Yargı (2)
Ders 6: Organizasyonlarda Etik Anlayışı ve Kurumsal Yönetim
Ders 7: Vize 1
Ders 8: Profesyonel Davranış Kodu AICPA, Denetim Sorumlulukları
Ders 9: Muhasebede Hile, Kazanç Yönetimi ve Finansal Raporlama Kalitesi
Ders 10: Muhasebe Hileleri ve Etik Boyutu: Sunbeam
Ders 11: Muhasebe Hileleri ve Etik Boyutu: Sersormatic, Xerox, Insignia
Ders 12: Muhasebe Hileleri ve Etik Boyutu: WorldCom
Ders 13: Vize 2
Ders 14: Muhasebe Hileleri ve Etik Boyutu: Enron
Dersin Öğrenme Çıktıları Genel Ders Hedefleri:
1. Etik kavramını, ilgili teorileri irdelemek; muhasebe mesleği ve etik kavramının önemini anlatmak
2. Etik durumları analiz etmek ve paydaşların belirlenmesi de dahil olmak üzere etik karar alımı için gerekli araç ve teknikleri öğrenmek ve kullanmak
3. Muhasebe meslek mensupları için mesleki etik kavramının AICPA ve diğer ülkelerdeki kurallar üzerinde durularak anlaşılması
4. Etik kavramının, muhasebe mesleğinin şimdiki durumu ve geleceği için etkileri anlaşılması
5. Dünyaya yön vermiş skandalları inceleyerek muhasebe hileleri ve etik boyutunu anlamak
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Mintz and Morris (2017), Ethical obligations and decision making in accounting, (4th edition).McGraw-Hill Irwin.

Jackson C. (2015), Detecting Accounting Fraud: Analysis and Ethics, Prentice Hall.

Stuart I.,Stuart B. And T. Pedersen (2014), Accounting Ethics, (1sted.), Wiley.

Duska F. and B.Duska (2005), Accounting Ethics, Blackwell Publishing
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Etik Muhakeme: Akımlar, Kuramlar
3 Etik Muhakeme: Muhasebeye Etkileri
4 Muhasebede Etik Karar Verme Süreci ve Mesleki Yargı (1)
5 Muhasebede Etik Karar Verme Süreci ve Mesleki Yargı (2)
6 Organizasyonlarda Etik Anlayışı ve Kurumsal Yönetim
7 Vize 1
8 Profesyonel Davranış Kodu AICPA, Denetim Sorumlulukları
9 Muhasebede Hile, Kazanç Yönetimi ve Finansal Raporlama Kalitesi
10 Muhasebe Hileleri ve Etik Boyutu: Sunbeam
11 Muhasebe Hileleri ve Etik Boyutu: Sersormatic, Xerox, Insignia
12 Muhasebe Hileleri ve Etik Boyutu: WorldCom
13 Vize 2
14 Muhasebe Hileleri ve Etik Boyutu: Enron
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 10
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 5 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 2 5 10
Sunum 1 7 7
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 114
Toplam İş Yükü / 25 4,56
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top