İşletme Lisans Programı

İşletme Hukuku(G271)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G271 İşletme Hukuku 3 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Halil Ali DURAL adural@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye Ticaret Hukuku'nun temel kavramlarının ve metodolojisinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik 1. Ticari işletme kavramı, unsurları
2. Ticari işletmenin devri,rehni, tacir kavramı
3. Ticari iş, ticari hüküm, ticari faiz
4. Ticaret sicili, ticari defterler
5. Haksız rekabet
6. Tacir Yardımcıları
7. Marka
8. Kıymetli evrakın tanımı
9. Kıymetli evrak teorisi
10. Poliçe
11. Poliçe
12. Bono
13. Çek
14. Çek
Dersin Öğrenme Çıktıları İlk 7 hafta ticari işletme hukuku, ikinci 7 haftalık dönemde ise kıymetli evrak hukuku anlatılacaktır. Ticari işletme hukukunda; ticari işletmenin kuruluşu, işlevleri, tacir, ticari iş, haksız rekabet ve marka konuları işlenecektir.

Kıymetli evrak hukukunda ise, uluslararası planda yeknesak olan kambiyo senetlerine (poliçe, bono, çek) özgü hukuki rejim konusunda öğrencinin formasyon sahibi olması sağlanacaktır.
Öğretim Yöntemleri Teorik dersler ve pratik çalışmalar.
Kaynaklar Reha Poroy/Hamdi Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2017.
Hüseyin Ülgen/Mehmet Helvacı/Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya/Füsun Nomer Ertan, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2015.
Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 2017.
Hüseyin Ülgen/Mehmet Helvacı/Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya, Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul 2016.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ticari işletme kavramı, unsurları
2 Ticari işletmenin devri,rehni, tacir kavramı
3 Ticari iş, ticari hüküm, ticari faiz
4 Ticaret sicili, ticari defterler
5 Haksız rekabet
6 Tacir Yardımcıları
7 Marka
8 Kıymetli evrakın tanımı
9 Kıymetli evrak teorisi
10 Poliçe
11 Poliçe
12 Bono
13 Çek
14 Çek
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 80
Toplam İş Yükü / 25 3,20
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top