İşletme Lisans Programı

Mikroiktisat(ECON196)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON196 Mikroiktisat 3 3 0 0 3 4
Ön Koşul ECON191
Derse Kabul Koşulları ECON191
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Fatma Ayfer KARAYEL ayferkarayel@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1- Tam rekabet ve eksik rekabet piyasalarında tüketici ve üretici davranışları
2- Mikroekonominin temel muhakeme araçlarını kullanabilme
İçerik Giriş
Talep ve fayda teorisi
Tüketici dengesi analizi
Üretim ve firma organizasyonu
Maliyet analizi
Üretim, maliyet ve firma kararlarının teorisi
Arz ve rekabetçi piyasalarda fiyatın belirlenmesi
Eksik rekabet modelleri
Marjinal gelir ve tekel
Oligopol ve tekelci rekabet
Ücretler ve üretim faktör fiyatlarının belirlenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Tam ve eksik rekabet piyasalarında mikroekonomi
Öğretim Yöntemleri 1: Anlatım , 2: Soru-cevap ; 3: Çözümlü uygulamalar
Kaynaklar 1.Mankiw G., Principes de l’Economie, 1998.
2.Varian Hal R., Introduction a la microéconomie, 1997.
3. Piller, A., Microéconomie . manuel d’exercices corrigés, 1999.
4. Bergstrom T., Varian H. R., Exercices de microéconomie, 1997.
5.Begg, D., Fischer S., Dornbusch R., Economics, 2003.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Talep ve fayda teorisi
3 Tüketici dengesi analizi
4 Üretim ve firma organizasyonu
5 Maliyet analizi
6 Üretim, maliyet ve firma kararlarının teorisi
7 Arz ve rekabetçi piyasalarda fiyatın belirlenmesi
8 Vize sınavı
9 Eksik rekabet modelleri
10 Marjinal gelir ve tekel
11 Oligopol ve tekelci rekabet
12 Oligopol ve tekelci rekabet
13 Ücretler ve üretim faktör fiyatlarının belirlenmesi
14 Ücretler ve üretim faktör fiyatlarının belirlenmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 50 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 50 50
Toplam 100 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 50 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 50 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi.
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi.
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi.
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi.
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi.
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci.
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top