İşletme Lisans Programı

Uygulamalı İstatistik(G213)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G213 Uygulamalı İstatistik 3 4 4 0 4 6
Ön Koşul G114
Derse Kabul Koşulları G114
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Aslı Gül ÖNCEL aoncel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İstatistiğin genel kuramları ve teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirme
İçerik Örneklem dağılımları, tahmin metodları, hipotez testleri, varyans analizi, uygunluk testi ve regresyon analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları İstatistik testleri gerçekleştirebilme,
Test sonuçlarını yorumlamak,
Farklı güven seviyelerine göre test sonuçlarını karşılaştırabilmek.
Öğretim Yöntemleri İlk dönem öğrenilen istatistik kavramlarının analiz yöntemi olarak geliştirildiği alanları tanımak ve uygulamalarını öğrenmek.
Kaynaklar Bernard Grais, “Statistique descriptive”,3eme edition, Dunod, Paris
Vincent Giard, "Statistiques Appliquées a la Gestion", Edition Economica,Paris.
Paul Newbold, William L.Carlson, Betty Thorne, “Statistics for Business and Economics”, 6th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2007
Roger C. Pfaffenberger, James H. Patterson, “Statistical Methods for Business and Economics”, Irwin 2003
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Örneklem dağılımı
2 Ortalama örneklemleri
3 Oran örneklemleri
4 Tahmin
5 Nokta tahmini
6 Güven aralıklarının tahmini
7 Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
8 Ara sınav
9 Hipotez testi
10 Varyans analizi
11 Uygunluk testi
12 Kontenjans tabloları
13 Regresyon analizi
14 Regresyon analizi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Örneklem dağılımı
2 Ortalama örneklemleri
3 Oran örneklemleri
4 Tahmin
5 Nokta tahmini
6 Güven aralıklarının tahmini
7 Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
8 Ara sınav
9 Hipotez testi
10 Varyans analizi
11 Uygunluk testi
12 Kontenjans tabloları
13 Regresyon analizi
14 Regresyon analizi
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 8 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 4 5
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 3 5
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 8 15
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 7 5 35
Ödevler 4 7 28
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 3 8 24
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 154
Toplam İş Yükü / 25 6,16
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top