İşletme Lisans Programı

Finansal Muhasebe I(G131)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G131 Finansal Muhasebe I 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Oğuzhan BAHADIR obahadir@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı finansal muhasebe ve raporlamanın temellerini öğretmektir. Fransız ve Türk muhasebe sistemleri karşılıklı ve paralel biçimde irdelenmek suretiyle öğrenciye, işletmelerin dönem içi işlemlerinin muhasebe kayıtlarının tutulması ve raporlanması belletilir.
İçerik 1. Hafta: Muhasebenin Temel İlkeleri
2. Hafta: Bilanço
3. Hafta: Gelir Tablosu
4. Hafta: Hesap Kavramı ve Defteri Kebir Kayıtları
5. Hafta: Yevmiye Kayıtları ve Mizanın Düzenlenmesi
6. Hafta: Fransız Tekdüzen Muhasebe Sistemi
7. Hafta: Stoklar
8. Hafta: Satışlar ve Katma Değer Vergisi
9. Hafta: Giderler
10. Hafta: Ücret Giderleri
11. Hafta: Ticari Senetler
12. Hafta: Tahsilat ve Ödemeler
13. Hafta: Örnek olay analizi
14. Hafta: Uygulama örnekleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci;

1. Muhasebe kavramları, ilkeleri ve çerçevesini kavrar.
2. Finansal tabloları düzenleyebilir.
3. Finansal tablolarda sunulan bilgileri, faaliyetlerin analizinde ve ekonomik karar almada kullanabilir.
4. Tahakkuk ve nakit esaslı muhasebe arasındaki farkı kavrar.
5.Muhasebe mesleği ile ilgili etik konuları tanır ve anlar.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Langlois, Georges et Micheline Friédérich, Comptabilité financière Comptabilité générale, 16e edition, LMD Collection, Foucher, Paris, 2011.

Robert Maeso, André Philips ve Christian Raulet, Comptabilité Financière Comptabilité Générale, 12e edition, Dunod, 2011.

Dick, Wolfgang et Frank Missonier-Piera, Comptabilité Financière en IFRS, Pearson, 2009.

Richard Jacques et Christine Collette, Système comptable français et normes IFRS, 7e édition, Dunod, 2005.

Fayel, Alain et Daniel Pernot ; Comptabilité générale de l’entreprise, Cas pratiques, 9e édition, Dunod, 1996.

Colasse, Bernard, Comptabilité Générale, 7e édition, Economica, Paris, 2001.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Muhasebenin Temel İlkeleri
2 Bilanço
3 Gelir Tablosu
4 Hesap Kavramı ve Defteri Kebir Kayıtları
5 Yevmiye Kayıtları ve Mizanın Düzenlenmesi
6 Fransız Tekdüzen Muhasebe Sistemi
7 Stoklar
8 Satışlar ve Katma Değer Vergisi
9 Giderler
10 Ücret Giderleri
11 Ticari Senetler
12 Tahsilat ve Ödemeler
13 Örnek olay analizi
14 Uygulama örnekler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 13 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 13 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 10 2 20
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 121
Toplam İş Yükü / 25 4,84
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top