İşletme Lisans Programı

Genel İşletme(G129)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G129 Genel İşletme 1 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) JEAN MICHEL BALASQUE jmbalasque@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletme lisans 1 öğrencisine işletme bilimine giriş dersi. Öğrenciler Fransızca olarak temel işletme bilgilerini öğrenecektir.
İçerik 1. Hafta
Giriş: işletme + çevre


2. Hafta
İşletme yapısı
3. Hafta
İşletme sistem
4. Hafta
Yönetim
5. Hafta
Yönetim
6. Hafta

Üretim tedarik

7. hafta
üretim tedarik
8. hafta
Pazarlama
9. hafta
Pazarlama
10. hafta
Finans
11. hafta
Finans
12. hafta
insan kaynakları
13. hafta
insan kaynakları
14. hafta
diğer yardımcı fonksiyonlar
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci bu ders sonunda:
1.Temel işletme bilgilerine Fransızca sahip olacak.
2.İşletme ile ilgili alanlarda Fransızca diline hakim olup kullanabilecek.
3. İşletme’lerin yapısını kavrayabilecek.
4. İşletmenin işleyişini, ve farklı fonksiyonlarını kavrayabilecek.
5. işletmelerin ekonomi içerisindeki yerini ve önemini belirleyebilecek, ve bu bilgileri lisans 1 de öğrendiği kavramlara yerleştirebilecektir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar .L’Entreprise 2 ed. Gaetan morin ed.
.Pierre Pottier ,(2001) İntroduction a la Gestion, Foucher
.P. Baranger et al., Gestion, les fonctions de l’Entreprise, (1998) Vuibert, 2nd ed.
L’entreprise-
.JP Lorriau, L’Economie de l’Entreprise (1991), Dunod
. İ. Mucuk, Modern İşletmecilik, (2005) Türkmen kitabevi
. Ö. Dinçer, İşletme yönetimine giriş, (2003) Beta
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 60 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 40 0
Toplam 100 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 40 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 40 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 10 2 20
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 121
Toplam İş Yükü / 25 4,84
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top