Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Nesneye Yönelik Programlama(INF223-B)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF223-B Nesneye Yönelik Programlama 4 3 0 2 4 6
Ön Koşul INF102
Derse Kabul Koşulları INF102
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) MURAT AKIN murakin@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Nesneye dayalı programlama, bu derste başlamaktadır. Java applet programlama, Button, TextField, TextArea, Choice, RadioButton vs.. gibi temel nesnelerin kullanımı, Java konsol programlama, bazı algoritmik problemlerin çözümleri, Java application programlama, Class-nesne-metot ilişkileri, miras alma, nesneye dayalı programlamanın temel felsefesi gibi başlıklar bu dersin kapsamındadır.
İçerik 1. Hafta : JAVA’DA KONSOL PROGRAMLAMA
2. Hafta : JAVA’DA APPLET’LERE GİRİŞ
3. Hafta : BUTTON, TEXT FIELD, TEXT AREA VS... KONTROLU
4. Hafta : JAVA’DA KLAVYE KONTROLU
5. Hafta : JAVA’DA MOUSE KONTROLU
6. Hafta : APPLET ÜZERİNDE GÖRSEL PROGRAMLAMA
7. Hafta : APPLET ÜZERİNDE NESNELERİN HAREKET ETTİRİLMESİ
8. Hafta : ARA SINAV
9. Hafta : CLASS, NESNE VE METOT İLİŞKİLERİ
10. Hafta : APPLET ÜZERİNDE OYUN PROGRAMLAMA 1
11. Hafta : APPLET ÜZERİNDE OYUN PROGRAMLAMA 2
12. Hafta : JAVA’DA APPLICATION PROGRAMLAMA
13. Hafta : HESAP MAKİNESİ GİBİ APPLICATION PROGRAMLAMA ÖRNEKLERİ
14. Hafta : İLERİ JAVA UYGULAMALARI
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. JAVA
2. NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA
3. CLASS, NESNE, METOT
Öğretim Yöntemleri Ders teorik olarak anlatılmakta ve laboratuvarda uygulaması yapılmaktadır.
Kaynaklar 1. JAVA 6, HERBERT SCHILDT, ALFA YAYINLARI
2. JAVA UYGULAMALARI, PUSULA YAYINLARI
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 JAVA’DA KONSOL PROGRAMLAMA
2 JAVA’DA APPLET’LERE GİRİŞ
3 BUTTON, TEXT FIELD, TEXT AREA VS... KONTROLU
4 JAVA’DA KLAVYE KONTROLU
5 JAVA’DA MOUSE KONTROLU
6 APPLET ÜZERİNDE GÖRSEL PROGRAMLAMA
7 APPLET ÜZERİNDE NESNELERİN HAREKET ETTİRİLMESİ
8 ARA SINAV
9 CLASS, NESNE VE METOT İLİŞKİLERİ
10 APPLET ÜZERİNDE OYUN PROGRAMLAMA 1
11 APPLET ÜZERİNDE OYUN PROGRAMLAMA 2
12 JAVA’DA APPLICATION PROGRAMLAMA
13 HESAP MAKİNESİ GİBİ APPLICATION PROGRAMLAMA ÖRNEKLERİ
14 İLERİ JAVA UYGULAMALARI
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Konsol programlama ile ilgili örnekler
2 Applet ile ilgili örnekler I
3 Applet ile ilgili örnekler II
4 Applet'de klavye kontrolü ile ilgili örnekler
5 Applet'de mouse kontrolü ile ilgili örnekler
6 Applet ile ilgili örnekler III
7 Applet ile ilgili örnekler IV
8 Ara Sınav
9 Class, nesne ve metotlarla ilgili örnekler
10 Applet üzerinde oyun programlama I
11 Applet üzerinde oyun programlama II
12 Application programlama ile ilgili örnekler I
13 Application programlama ile ilgili örnekler II
14 İleri Java uygulamaları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 4 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 35
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 3 15
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi, X
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 5 65
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 154
Toplam İş Yükü / 25 6,16
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top